Citation
A scripture catechism, and Bible teachings in the Mopongwe language

Material Information

Title:
A scripture catechism, and Bible teachings in the Mopongwe language
Creator:
The American board of commissioners for foreign missions, Gaboon, Western Africa ( Author, Corporate )
Place of Publication:
New York
Publisher:
American Tract societ
Language:
English
Myene

Subjects

Subjects / Keywords:
Catechisms ( LCSH )
Spatial Coverage:
Africa -- Gabon
Coordinates:
-1 x 12

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.

Full Text
Sresryiseetrs bags Seeieeere Eyeeiy eee Beg Pes eerie Srecsiet brett ses goatee eee hn
eR EEE Bee eee nee i2 ee
Eades Te ets Spans irs tetas = ee niessete saree am
, pahasiesie es Pie inererest 8 Hap errtees ee ae Uso
SHS pare sora Bena Bestest Meats aetsis Bees ee His. SST
operate Pett rapes Say sige ert * Seasons SPeHIESE SEE 2 Peace
—— ee ET Spee rne: is So ae 2
is eae 35 Sor see Be eee 2 i ee no
Be = eee st rasp serra sangeet rare seestreee ata peers paises ee Seiretee ier a sopesigere ee ie
Bg ee nf Sara raa Riper ies Se ee Be
GEES: [2 — . ae
y ee ee sagopa tL otss oe aoe ste Sse Peer ae Bip Rete iE
eee Bo Sear aes EagSS ee, ee fee ee
ies Solero test ists coi ea eee aces reesei SESE as Soot seat Fg BAe Steere eee Se SeE tite ee aap e, ESTER
ie Bee ser ieee ee a Ba ae eee Bis
re — 8. Bees:
ge ig See Sie ee — ae
F Co teat EE Seah ie pees ire ee
BS peer eerie Seta ae poate oken PEE mete epee ee ree Sessa a ee gs hiz rE: eters a
rr - es
; ee 2 ee ree eater Ett ee ee eee Hesteieeeieses ag
— Bee teers eee
; Seas ete gece reropesere SEER ae ert ste BSS re ta ieees Rpericsieetgtios: BE aasssagiset St icEtEPesIAN ciperpasese: abet SSsipesrpaeeay
s tpiteateescsse SESS eee: Hera es SHS ay Spa sbesasrarpret oe STIS SSE RSS gi Gs Sire Sea ie Si aE ie teae trees speaipeed
i SS See erie Ease ieee ReSHES Ee STE ae Petree teas ex Sees Ssebesmsrzsasce Samet aase ets 557i
Ee ee ee Sas. Sapaste eet E HT Seer peitisieiers eres Sie ee aat goetsca strstr} ii Site tetepripees Briss se SRE
eee ee oe prereset Sf Earner es Beer eee ig
‘ EP eee Beene oF sais receee ee a4
ear aii a pei ges TS IER Seti itt see eee Sei rigrieae Fteeocistessies S25 Poa Spits, apogee S}. A
Beers eeeres fe2tr? pepe nie Liab ae SF gence ae te eee ieee
Pe Sie: ge tages es as Ee
eee Basie Ee beepers Goiacreee ache EE tes eee efits ie tigeiaties ete
: 8 See Seo Dee oe ee eae ee
Sauecaiess reste gers Seatetrsie Sees Saree Sierra SCE Sat ta
g ee aE eee ep fiee Deets bart piEyi tee Seer rraare Tagine asta Sepipsidicsieze dee gasche etre eee
ee 3 See es Eee eae BS Sere See gees
ee 2 Eset sear pe ase Smee iia eects Spajses See entrees
ee sees Sen Gee So gees ere cern epee ns
es se ieee erent ae eeiereae Se SET IES Sie Seen ese erates ese eras seeeet es seis retreats
: ee ee dee a Pies Se peieceitecas3 Siaeasros Sp aii aise aanaetieg
erect eee secs Satie csaett ERE SES aD ae Spas bape oe igo pest ascleps ioe: ES Hine BERET pa seers a eee
et SSPE Si penafeesas enone eee ascees ELSES: Spit ief eae EE aree Reset soem
eee fe ee ee eae Bae se ee
A sees EE se a sry pe A eee Bie ieee SAE
2 EE gets Sears a ineaietes Se Rees sei, Bieter eres SAR ites aero zt
i ee sR Seite SEE beset Sst hs Pee Smee ER siisidics, Baers sie aS EE epee eskest
persis eae Soil te eee ria pear see eee Sete FEE Sia aes
ee sees eH eateries pees fies riers pierces ET poeta BAS Se
a Eopepesiscdsreere eee 22s peHgaestee tars Sei soe +133 Fe ‘iets Fag Fa seme peat ey ieee eee see seres Eze eceed
ee pissy sane Pg Ee ne See ee BE ee eee
Bases Sdepst iE sf trea 2 EEE: alee eee Bate ape e? aiff area aes eae Seis BF rere ee
pe ee sain Hab Sete Sa Hepita a sii aie cae eee Siie ree bene pie eee
: Ps ees pe ae eee tear seen ae dare Sie pe etae tes Pat ee Rea
3 Se eee PE ge Ei ienenares Coa anes ete Ae ase eee
pee ee SaaS See oie Sriesess Be eee Bees pire ee TEE
3 ee ee eee as eet ee ares Be Pe Sis ae aaa
eae rai et soo eae SER gia He Se ee ae sete ae ee SE Se ears
Beseseatarar greta rs por eeteee eee Berea 2: SECRE Epes: g pest pet scng tars ee Sees sane Oe ess eSieeieet eget init eae ee
eco te Siero nareaete Btaare salves eee pes, 321 a eee as Fag os ote Foote Sersa eis: : aires egeres Sra eee Z
Be ces ee oe Seacirise Peart ests Te arse eee ears eee e Bree HE toes ae
ee Ee toe ae Say Ree oes Pine raf ES: Bete sricteietis oases pee ees see
pee ee gies eae eeraes Brit Lee eee pense fests pa ories ee Graph e Sire aes eee 33h
Ee ge ae aid ieorteary SF eer Sesto etre ESE Ai she si ieee eae Saas Mowe sreter Eipea toimecsares pastry
Ee See ee eS ee eee oe Sete es See Pas Soe se
ae Lr & Psonic area 2 ese aS a
ESS iS pigees Bi Betas Es Be ae Fevers lee SOE Be aera a eis Bits
Ss psn tere Raita pa Scere ie eecoh oe Pate GTP Sa Tires Pitas ae fa o aa aS Sei 73] foe a
4 i oer De ee eee = eee
; ge ees ee Sere eee pteirnES Siberia Dearne SE Renee eso eaves SSerehee yee
ste ee aie ee eee ee Se pee oe
bed SERS ESS 293 5 ae Coie iat Be ee Sais Sink Peg Frater pele tenpeenses pa gee Sisco ime rtiscs eae
Bee ee es ee eae eaten ee Se ase ee pee
Eo Bre prt Peer ae FeO Be 1S ie ips eee Arrests Bee ef epie peer pps Weg
epee ieee jae cece ae gE Testo seeae ire ee reas od Beebe secs Pa i Sabo tgtap ase SH ETRE
= pee eae Ear eee a eee Sate sie ete! ates SSE 2 4
Bescecrecpt oar Bape PSE Spite dete aae pieces ee ee rae oct Ler! sh rng Soe iron seers $e ras = ieee pusreaysttrsse?
F pa a pierre ate Seas ee ena Gece eee cae eet Site arses ea
eee Bip rE peas eps tects ae ie ae ee ase 5 heey a area £2 Ge ES pe Seat 3
EE ey tae Bie cee tere SoA FAL Ss tarcas See iinet eee rae Speeeresge esate aoe
Rete: pee ae eye rae Dee meatetee Ep} ieee aes eas pate Sprapsty Si pees ea
Pee ia Sap eintenaity singers Briere irene ge ESE ia siepPaae Sera
& Se ee ee Sr erator Eee 2 Bees Ny ator peter peas See Sag
ee ieee Bees ea ae Same eipeiepeaese se ae te Gee ae es Fe
Restos e Freese tae MRIS vr Jatt Sete Slats ogietine te ee goes ts Breteasio es Reese Shee tas aed Sr aoe Se Pet brad
Pe Pee teeta pips Bene oe Peace eae Perse Se eres epee Beare
Sa sett se ee Bere ee gehen Sr? St erae ee eee ess we
g pee ease aie ses Spree resi Sane eters rari sare pibeetter sea ese Heparin re tet esipcetes pss, eatin sae See eer erie ate
eee Cee Rare sezcoee aes arpa eee ies Sister os
pee eee ties . ._ ees ecient:
z Se see ere ees Bicdenepaprotr ee, Se pritspaceneres rears athe eager peter es papas Se seas roe So eed
Boe Se ae ee ae Peet a ONS ESI Res eer eae are rae sae eitrstonn eS eee esemee eeree ot pe
; neat tetas, Peres, eeerees beret pes? * eee nara ee ies astoca aero SE asa iiestsero ope: Eesagrstat nese ereee ese: Siete = HRS rsd
: eases re oe ees se ee eeaiitles ae ociistei gta elses Sp Eee Sits ese asa
pe ee ee ebrre Se ieee Pe top oestese nol eee ge ae
tees Sipe atlarree ss ae Sg ae ein erosions tee tees ei aerate ass leat ieee
operas ee ae Rees ieee Sch ee eer Sirserast ritiept se ste are Hs Saar Beatty ee =
eee petaaarisote eee aalsoeie ess fae 3 Pe eS PSs Beto aires peealasted if eres ie GS pdr
HES: BEBE ee Fee oe Seep ayes rete eRe ea ees a ae BS Trt es orca eae pale seas ees Fe
Eien ateerse esarsae a east egret as Syston Brag ssPaP tes piri hs sree ae es Pare ace toa sie Sa raretie ay ipso reseranas
ee seer ie Se 2% Soe Ss ae eee earn Ee SS STP Sieeriise ee gente SS PRT
= ee ee ee fewer ie
es ee re Bey apes eas iat SB Nera Sete Tpties rset tort ID iE See
ee See, eae = Rae Pees pis SES Saito eres Bae ete ok eee enue ins eae
eee eee ge Boies sa giieet es oe re Bee ot oe ee
Se pe ae ou Fa ee een eer ee ee a
Re Bence see Bee Seine eevee Spas ey Se ee Fee ee si reser Bate
Bees sesenes Sree = are eee i iaetover sien ronan reese Sears SSR Sarat Sree isis aaa Ben
Ego Base nee ee ee Benen ease pee poise eae
pees eee ee Saipan Seater ee = Se Stes,
3 igi epee mee ee aesise: Be ee i Sian te ets see a pe a4
puirorae Spc aie ts) Patras eee Saha States ep TSS EH ‘ Haast Md Es at reat se HSH ae
eg See ees eee ee pent stede Hed
Mees Higa tres eee Risen sey. Seperate Soret. SS acer eee Peete tate Beare Bite ey
i ibe Tena: = rs ees ee Ese Rippers ESTE Bee 0 2 Seat aes fags Se eh soba IEE] carrer een
! Set PR A SDs ie Pipes ak a, ESS peice mmetnneete eee Biss ies tetsn ia ESS
Bee aaron sie ee Pa Ere Pie epee cee
eg Boa eet neat Sei be eRe Epi ope Serer sient case ieaye ie pee Sea areas Sed pastes sae
Sees er Src Pees: ee Pee ae eee ape ees
a ee © ities sees a peaeereccie Sie eaoe ped eae: Sree Lead
ee eo £) Ss gee SS ese re see ee ae ee Bre See eee Sree sete
Bens sea eta ee Ss 2 OSS Seceniae aeenieieaas peta Sere ea paraat se SBP porch Ra ese aa 7
Sirsa peat eae Supe ineeeae Reece: sree pce Toes aes ease eS Red te
Sees cease Ga stectenestn Bercgseeist SSaissasseoepies SET eoE Bes sestietes Gee SR SES ariy tae
peo ce eae eaateatehe ila eee ese Bas Se rete ee pre saree teas
pees ee apc Bape pts eee sane geo ee Sainte eae ei rateretcrr
eases tae syst Veatieses pepe Sesto ce ga Paes iE Siete Sie Zoot a Speers Sea errs Scare
praseise spears» Rpt perapegot se Sea rece tice HSS as eae Tee peta eines abies i eae
ip aatot Veer ete se) tte rere Reape Speake ae Hees SE ae ase Ea eat ta es
PPT Coe ee eee Paes roe ttetes) Rector aes PEG fest eda ese ee pe BEES ngs sie 23 pela oy
ei eee eee rae a sg eee eg
eS ae Se odo Ts Serra fecis sie eae E a! rare assets eu Si eesieeerc? serait
ae ee pee es oe ee se
BOTA . Setar ate ps rer eee tees aaa Ses eee ier eee
Basra > ee eee ape Ba erases tiy ss kasi a Eecaapeastr es Sn ae ae
pi oy oi ee ee ee =
fs pe eee if = § b> ee ees eee sens ae peeeiey Bacon Se
a cot ah aaa \ £ f } g jer,
eae : ‘ 3 at a
= ie ee ¢ 3 7
steerer ‘ . ¥ 2 =
fies F
SEIS ; i
lsat i
Sears: i
=Sstttee3 :
Sper ,
Sai, i
Fiecicom ft
ak i
faa F |
ee y ? t J
Bie {
eet Hi
pee = 4
Speed’ |
aie tH
peste i
Berets ba |
cease f
Ss i
eae! 4
ae f
SSF TESTS it
Sewee |
see |
heed q
heb : |
past asi3 {
oe |
pe ' if
ES tt
$ : rg
* < ~ - —- SSI ITI — ~~. -
SSeS aE se RR Sats eae eee sens eae Ae es a res TL Es nape Ga De oes poe eS e Sheo eee eee SE, Nil
i : i
: PRESENTED i
| to the i;

LIBRARY WE
of the ie
| SCHOOL OF ORIENTAL AND | :
i AFRICAN STUDIES I
| University of London |

| Dy tahoe. a
ee. 2 es Ve
i |Fs
a |
Sea '
ieee \
2

Sa |

ee | }
peel | |
— |
seas |

2 ||
II
Ii
! of
j ; ie
i
—
: |
é i
VE
|
Ve
| |
African Scrip. Cat.
tin
igitee abate ee He | fi]
oe S q {
ne a5 }
a =] AG. —— ;
— Ag a (ADP Tw 2
ge Gee NS NGA: |
. Cane =“ CRS !
ae Sey se 2 a
- Se ns A |
sised IS ——_—— i. WS =G 5 \
ay otf yap - eS
as S | Xe yy aN Rone ( QS
as S| A LOSS = eG | CSNG Wels SS: Bee j
A 3 | ri oe RON VEN vo \ ae INS =

ee Cie SC — ni = “) (He FA :
- ms ns I | |
ae (4 fi Sy ((G Soe a i wao; kAnde |
ees Se SS ié, kA aleganli is

eT a 1 A 4 me.
= la bia gore m le ny'onling’ |

Se E ir anli yawan. ; Anyambié nD

S SS usps (itsi t 2S 7 eS 2 | |
| A je
SCRIPTURE CATECHISM, I
|
-
| AND IE
c BIBLE TEACHINGS E
Z Ee
IN : ;
| THE MPONGWE LANGUAGE. .
TRANSLATED BY |
MISSIONARIES OF THE GABOON MISSION, |
WEST AFRICA. , |
a
AMERICAN TRACT SOCIETY, 1
150 NASSAU-STREET, NEW YORK. : 1
ia |

pe

= fi

a H

a Moree e |

See + ee if Be
= O/ trite J |
= : = ir + vg G ¥
= 5 oe | ee me

= BY uu Je

SES S it &,

Ese i} >

ae * Wi ®

oe = Lames 2
a| |
, E
IKATE i
\;
Ne
NL’ IJIVIRA AVILA GW’ EZANGO Z’ ie
ANY AMBIE. - i
1. Mande vangia? .
Nle be panga Jehova Anyambié avang’ le
onwanlaga nlirai yi ntye. Gen. 2:7. :
2. Mpanginli ude y’avangio wé? |
Kande mi mamo:nl’éreria, [janji sa si re si |
mamo. Owem. 139::14. |
3. Ntinla nde y’avangio wé? :
Vendianl’ Anyambié, sambo, gw’ ikui anli i
ala gw’anlinli manli, mi nivo nl Anyambié. le
1 Kor. 6: 20. : 7 jf
4, Anyambié ande? 2
Anyambié Inlinla. Jon 4:24. le
5. Mpanginli y’Anyambié yi re sé? ie
Anyambié nlitanda. 1 Jin 4:8. IE
|# {
= *
SDE 6 IKATE. |
2 6. Are ké nkéré nl orunda? |
ee Anyambié y’omiénlé, ibe f4, ogore nl’oréti
ao nle yé. Deut. 32:4. H
— 7. Wa mande wi tando nl’Anyambié ? i
= Mi tanda wao wi tanda mié. Sinko. 7:11. |
= 8. Anyambié e tand’ anlag’ ave ? |
as Anyambié e bik’anlag’ave ntyuegu edu. |
- Owem. 7:11.
Ds 9. Onwango ga wit, e ka jonginlia Anya- |
= mbié ?
= Yonginlia vénla Ovangia gw’intyugu s’e-

e rumbe za. Heel. 12:1.

a | 10. Anyambié e jenla? |
= Anyambié o jenla mié. Gen. 16:13. |
2 11. Anyambié are go mbori edu, njenlag’ |
a ezam’edu?
a Antya mi Jehova mi re go mbori edu, bém-
ee bag’ ave nl’avia. Sinko. 15:3.
eS 12. Anyambié e jaga isaon yi bulio nda?
S Kande zyele igamba g’onléfie wam, kao ~ re
Se awé, Jehova, o mia nyo mbiambié. Owem.

ee 139: 4.
eS 13. Anyambié e mi’ipikili’'s4 sodu?

| “|
IKATE. 7
Kande nlé mi avoro isaon yodu yi jinginla iB
ew irémi anli. Hzek. 10:5. |
g
!
14. Ezango zAnyambié zo réti igamba . i
ny Anyambié ? | :
Trénda yodu y’avenlio nl’ ipunjinla s’An- le
| yambié. 2 Tim. 3:16. i|
(|
15. Irénda ka jalie dendinla sé?
Trénda yorunda, yo re ka panga imia gw’ F
»: ,
isunginlo ¥ ibekelia si bekeliad Krais Jisu. Ee
2 Tim. 3:16. |
16. O re sombia pa go tangunl’ Ezango 1
z Anyambié ? Ne
Anlué kélagél irénda. Jon 5:39. |
17. Ezango 7 Anyambié zo ka doanla gore |
wé sé? |
Tgambi nya nyi r’ojo gw'intyozyo sam, nl’o- =
zange go mpanla yam. Owem. 119:105. |
18. Jag’om’atand’ igamba ny’ Anyambié, He
nyo ka penjavenja avila gw'ibe? I;
: Mi ajumbunl igambi nya g’oréMi wam, inlé, 2
mi avema nla wé. Owem. 119:11. le
19. Ompanganlo nde wi re Anyambié pan. ip
ganla pa gw’ezango zé gore y awa rumbe ? if
;
: |
|
!
|
i_ a
- : i
7 8 IKATE. T
7 Mi tanda wao wi tanda mié, wao wi sunge
ce buta mé, wi be dénga mié. Sinko. 8:17.

a 20. Anyambié e panganla st, gw’ezango 2é |

a gore Kristian gwinjuke ? ts
re M’be doanla nla yé go njuke. Owem. |

7 21. E panganla sé ew’inkanli?

ce Jehova e be sindié g’odo wijégi: O re |

8 kalunlia p’inlanlo nyé nyodu go nkanli yé.

a Owem. 41:38.

- 22. E panganla sé gor’ ikrystian ja w’aduka

ee ew ijuwa?

Se Vanga mi apiaganla g’odédé wiiviri ny’iju-

of wa, m’be t’ibe; kande o re nla mié; ntdngo

= ya nli nkagu ya yi sindia mié. Owem. 23:4.

a 23. Ei panganla sé gore wao gw’aguga?

a Jehova nle Ovenjavenji wam; m’be bonlio.

ae Owem. 23:1. |

S | 24. Hi panganla sé gore nyalunla?

Be -Reré y'inyalunla, oytkéli anto wi tigo, nle |
2 Anyambié go nag’wé y’orunda. Owem. 68:5. a
S 25. Ei panganla sé gor’ inéruanlé ? 1
ce _ Vanganle go mbolo yanli mié nle ye, van- |
= ganle gw’ijuwe m’be toanlia. Isai 46: 4.ne
| |
| |
IKATR. 9 i
| 26. Isaon yodu yi dend’awa w Anyambié i
mbia? |
Isaon yodu yi denda wao mbia wi tand’ I
Anyambié. Rom. 8:28.
27. Izavinlo yazyo yodu yi pila gwi? I
| Tday’ edu ibia nli mpagag’ edu mbia, yi fe
pila gw igonlo, azuminl!’ avila gore Reré y’iza- ep
nge. James 1:17. le
28. Awé om’ambe? fe
Kande waodu w’avemi, avénlisuminlia s’A- |
nyambié. Rom. 3: 23. i]
29. Ibe s’ayinginli sé go ntye? lk
Ayinginlio ibe go ntye yinla nl’oma mari. He
Rom. 5:12. | if
30. Anlag’ ave wi toa g’ ogonli? |
Aréga wi be fwinlizo gwilombo. Owem. |
9219; :
31. Inlinli nya nyo ka sunginlo sé? |
Yivire Reré Jisu Krais, gambénlé o fi’a- ie
sunginlo. Jjan. 16:31. i
32. Ntinla nde y’aVienli Reré Jisu go ntye iB
yinla ? le
Krais Jisu aVienli go ntye yinla go sunginl’ Ie
| anlag’ave. 1 Tim. 1:15. ua 10 IKATE. |
2 33. Krais ayé Anyambié ?

ff O rAnyambié gwigonlo nya waodu, savinlo |
25 pa egombe zodu. Rom. 9:5. |
ge |
ee 34, Krais avila go kanlaka? i
as Ayé mémo avegagi nl Anyambié gw ipa- |

- 35. Krais avangi yama yodu?
| Yama yodu y’avangio ndé, nl’azya yé, ga- |

a vanla pango ezam’ edu zi re pango pa. Jon

eee |
oS 36. Krais agaluizi? |
a Jisu Krais ar’egalanli mémo jao, nlénla nla |
a gwegombe zodu. Heb. 13:8.

2 37. Krais e miisaon yodu?

= Rera, 0 vor’ isaon yodu. Jon 21:17.

38. Krais e ka dend’ isaon yodu ? .

ae Neulu yodu g’orowa nla go ntye yi re po A
i pamit. Matt. 28:18. |
a 39. Krais e ga zavinlo g’Anyambié? |
ee Inlé, waodu wi ga lub’ Onwanla ga nté du- ,
= ba wao Reré. Jon 5: 23.

2 40. Inléngi yi Krais wazavinlagé ?

a ~ NPayenli wao yé azavinlé. Matt. 28:17.: "I
|
IKATE. ti i
41. Krais anyezag’ ibe? / i
Ndo go mieza nlué inlé, Onwa woma are |
| nli ngulu go ntye go nyez’ ibe—(Vava awu- i
.» _Tinlié oma yuwi awaga) inlé, Nlangwa, rom- i}
| binl’ odo wa ka kéndaga go nag’ wa. Matt. ;
9:6. | cE
42. Re om’anwénle ore ka nyezibe kao Te
Anyambié ? s
| Mande ka nyez’ibe kao Anyambié dadié? es
Mark 2: 7. |
| 43, Anyambié ya Reré e bulia sé g’onwanja i
wi Krais? te
Eki za, Anyambié zi re go kanlaka. Hib. | :
18,
44, Krais yonwa w Anyambié agalu’ oma? i
| Anyambié awowunli nl’ozyonli. 1 Tim.
3 16: I
3
| 45. Krais aloanliz’ inénji sé nli lemba? ee
i Yiviranli mié g’onwanja wi vilo yomé. Jon le
r 46. Lembi yé y’avegagi yenge? 2
Re lemba yénlé yenge y’alendio nle Jisu i
‘ewazyo minléngi yé, yi re yi pa téndo gwe- le
zango zinla. Jon 20:30. iL
ie
. Ia 12 IKATE, }
o 47. Ayanjagi sé go ntye yinla? |
2 Ka yé kéndagénda ayanje mbia. jan. a4
ao 10 : 38. |
a 48. Zyel’ Ozyunge onwénlé kao Krais? a
a Zyel in’ inyénle g’odolongo w’orowa po pa |
a gore anlaga nyi re zuwé ka sunginlo. Jjan.

ae 49. Krais nle o¥a¥i omo dadie ? |
a Kande r’Anyambie mari, nlovavi k ofiari
Zs ntya Anyambié nl’anlaga, oma Krais Jisu. |
4 1 Tim. 2: 5. -

2 50. Krais ayé Oganlisi wazyo?

= Azué are nl’oganlisi nli Reré, Jisu Krais

= yagore. 1 Jon 2:1.

= 51. Krais e kambinla ké g’onwanji wazyo? |
ae O kambinla ké g’onwanji wazyo. Rom. |
= 52. Krais e tande yawanla, ayongunla wao-

go bia gore yé?

eS Jisu awul’ inlé, Yiviranl’ awanla bia gore |
22 mié, ka aleganli wao. Matt. 19:14. §
58. O re nl’ orém’ ombe? |
a Oréfia wi re nl’ itemiza viaganlo nl’ isaon | |
8 yodu, nl’ ibe polo. Jér. 17:9.

e "/ IKATE. 13 i
| 54, Vanganli yaw’ arumbe wi janj’ ibe? i
' Wi jérua go janlo wao, kambag’ inoka. ie
| Owem. 58:3. ;
aie 55. Ivanga ny’ Anyambié nyi bulia sé g’on- | a
wanja w anlag’ ave ? a

Inlinla nyi dend’ ibe nyi ga yuwe. Ezek. [

18 : 20. ie

| 56. Awé ka bonwa sé g’orowa? ik
| Kao oma ajanlo avila gwigonlo, ayalie jen!’ ES
inlangé ny Anyambié. Jon 3:3. > is
57. Go fa janlo yi re sé? eB
| Ka kalunlionl’ awanla go mpanginli y’iré- 2
Ma. Efi. 4:23. He

58. Azué ka mia sé inlé, om’ afa janlio? . :

| | Ezam’ edu zi janlo gore Anyambié zi keve | :

ntye yinla. 1 Jon 5:4. |

59. Inlin? Ivia nyi dend’ ande nl iyanli 5

sazyo avilo gwigonlo? | =

Kao om’ajanlo nl’anlingo nl’Inlinla, ayalie =

jinginla gwinlanga ny Anyambié. Jon 3:5. ag

: 60. Azué apang’ ijanla nl’Inlin? Ivia? | 2
Azunginli zué, Vijovunla sijanlo ianla, Ze

nlipang’ ijanla si pango nl’Inlinl’ [via. Tait. le

3:15. | =

: u

1
Afa 14 IKATE. ,
y 61. Ezango zAnyambié zi fwelia Inlinl |
_ Ivia inlé, Anyambié? a
a Ezande z’ajonlia Setan oréfii wa go nlo- sag
a kin? Inlnl IVia? O nlokinl anlaga, ndo kao
os Anyambié. . Ijan. 5:3, 4. P
a 62. Tlonda y’Inlinl’ Ivia yo nle ande? |
2 Ndo ilonda yInlinla nle’ itanda, igeva,
amiénjé, isindinl ida, nkénga, idende mbia,

2 ibekelia, okendekende, isyazimbia. Gal.
— 63. Oma ka doanla Kristian, ka arwminlia |
Ze wo nli nkéndinli yé? |
ee Sambo anlué be mia wao nlilondi yao.

a Matt. 7: 20.

— 64. O ga gambinlage?

2 Anlaga wi ga gambinlage egombe zodu. _

a8 Luk. 18:1.

a 65. O ga gambinlage g’onwanja wisaon |
i yodu yi belo nda? 7

fe G’osao’ edu ibambi sanli si ga miezo Anya-

= mbié nlikambinla, nl’ikwenl inkaélé, mpaé mo j
= nlipakeva. Fil. 4:6. |
c 66. Gw’ina nya mande nyi be kambinlago
me zué ? || IKATE. 15 |
Nlezam’ edu, zi be bambio nlué gw'int | :
nyam, zo be dendo mié. Jon 14:13. | =
‘ 67. Krais e bulia nlé, e be p’ibamba sanli? S
| Vambianli, gambénlé anlu’ apo. Matt. 7:7. ; IE
68. Ikambinli sanli si be jagénlo, jaga nlw’
adoanla gw ibe ? :
- Ja mi ajenl’ ibe g’oréfii wam, Jehova e be e
jagénlo mié. Owem. 66:18. EB
69. Azué ga gambinla g’onwanja waiiari, Ee
aranga gw ikui azyo dadie? a
Sambo mi sombia ’nlé, inégira, ikambinl!’ 2
Anyambié, nlikwenl inkala si ga longe kwe-
nlo gw’alonga, nl’ake¥a mi ga vo Anyambié le
e’onwanje wanlaga waodu. 1 Tim. 2:1. |
70. Anyambé e dega orango edu wanyawé? |
Aréta ina nya Jehova ya va nyawényawé. es
Ex. 70:7. :
71. Anyambié e be dendinla méngi wi tet’ =
ini nyé va nyawényawé sé ? ie
Kande Jehova Anyambié ya arige yé ogara he
fa o tet’ ini nyé va nyawényawé. Ex. 20:7. :
zeae
72. Re mbe go tang’ orango? le
Aranganli du orango, nla g’orowa, nla go le
ntye, ge nl’orang’ onwénlé edu. James 5:12. : a
|
{a] 16 IKATE.
BS 73. Anlué ga lend’ande go penjavenj’ owe-

| nja wi syanla orunda? |
a Yonginlia owenja wi syanla, go panga wo |
- orunda. Ex. 20:8.
2 74. Syanla y’avanginlio mande?

oS Syanla y’avanginlio anlaga. Mark 2:27.

ee 75. Egombe zye zavangio owenja wi

= syanla ?

# Go ntyugu yoragénlo aménlizi Anyambié

| evilo valuo z’ajanjio ndé,—nlazavinli Anya-

eS mbié ntyugu yorégénlo, avanga y orunda. :

a Gen. 2: 2, 3.
— 76. Anyambié avanganli sé nl’Isreél, jaga |
= wapenjavenj owenja wi syanla orunda? |
= J’am’ akegw’ ogolo wa avila go Syanla, gwi

ce denda ntandinli ya go ntyugu y’orunda yam, |
= afwelia Syanla ’nle,itanda, y’orunda wi Jehova

= nl’, olubo; ka dubé, ayanji impanli samé,

ql nla dénge ntandinli yamé, ge kambag’ agambi

aS mamé; Gambénlé o be tandie oku’wamé gore |
= Jehova, ka mi’agéndia gw’imbori sidonda si
= ntye. Isai 58:13, 14.

eS 77. Awanla wi ga yaégénlo izambi yao?

= Awanla, yaginlonl izambi yanli gw’isaonIKATE. 17 IE

yodu ; kande igamba nyinla nyi tandie Reré. iE

Kol. 3 : 20. :

78. Ezango z’ Anyambié zi bulia se g’onwa- i

4 nja wawanla wi javuri izambi ao? .
Ozavo gore yé o javuri rerit ge ngi yé. re

Deut. 27 : 16. :

79. O ga lire inéruanlié ? eB
O ga gumanle g’ozyo wewonjo z’ijuwe, Se

alub’ ozyo w’oma wimbolo. Ley. 19:33. E

80. Izambi wi ga rig’ awanli ao go saga; 3
mbé vomie wao go mpanla? Z

| Vomia oynwanla go mpanginli yé, j’atoa | :
| onléréd, alubue va yo. Sinko. 22:6. | :
81. Anyambié e sombi’ izdmbi go syiv’ |

awanl’ao, jaga wasaga ? iE

Zivw’ onwanlia go ribekelio si re, ndo av¥ele :

, jonlé. Sinko. 19:18. es

| 82. Anyambié awulinl’ Tai sé, kande e pa | a

| deg’ awanlié gw’ijanj ibe ? |

: Mi are yé bulia pa ’nlé, m’be jékélia nag’ i
wé go kanlaka, e’onwanja wibe si mio ndé, : =

kande awanlefii we w’aveviz’ ikui aome, ka He

yé alega wao. 1 Sam. 3:13. 1 a

Scrip. Catechism. Af. 9 |)2 18 IKATE. 3
a 83. Ore dego pa go jonl’ oma? 4
a Ayon!’ oma. Ex. 20:18. ed
Z| 84. Ezango z’Anyambié zi bulia sé, g’o- 3
ywanj oma o bik’ onwa-rerié? eg
Omedu o numb’ onwa-rerié, ayé oyonlisi. .
S 1 Jon 3:15.

_ 85. O vende ké pig’egunlu ? |
| Egunlu za zavosyunle nkombe. Efi. 4: 26.

- | 86. Azué g’avinlize mbe va mbe?

ee Awilia, nlé, ga nt’are yé dende pa mié, |
= yenla be denda mié yé. Sinko. 24:29.

- 87. Ezango zAnyambié zi deg’ agamb’

SS ambe ? |

= TIgamb’ive edu ny’agagwa avila gw’agwanli

S| manli. Efi. 4:29.

_ 88. Ozyunge wazyo e bulia sé eg onwanja

i mingi wi re nl'iréMii y inkéré ?

= Ozavinlo gore wao wi re nliréfia y'inkéré ;

a kande wi be jenl’ Anyambit. Matt. 5:8.
- 89. Re mbia go bang’ ezima zi nganli?

-2 Ayuia. Hx. 20:15.

o 90. Intyondo nli génlizo y’inoka yi dego?) |
: IKATE, 19 i
Ododo wipita wi numbo nle Jehova. Sin- |
= or 11 +1. i
, 91. Ipita si dego ? |
: Inlé, om’edu aviaganl’ oréti, ge janj’onwa- es
rerié mbe go ndaga mé.. 1 Thes. 4:6. |
92. Ré mbia go p’inoanla sodu?
Orégé e bange ntyamba, ka avinliza. I
Owem. 37: 21. eB
93. Inoka sodu si dego ? |
Sambo walanlinoka, ka kambanl’ ogiligili i:
om’edu nloganganlo wé. Efi. 4:25. a
94. Anyambié ejenl’inoki sé ?
Inlumbu y’inoka yi numbo nle Jehova. |
Sinko. 12 : 22.
95. Inoki yodu be kénda gwi? :
NVinoki yodu, wi be dénga mbori ao gw’e- |
liva zi piaga nlogoni nli sulfar. Itum. 21:8. : =
96. Re mbe go pange ntyango y’inoka ? IE
| O ga rige panga ntyango yinoka. Ex, |
23:1. :
le
97. Re mbe go pazanganla ntyango y’i- | a
noka? |
“8
li
: }Q 20 IRATE.
e O go rige télaréla e’oranlisi wi ntyango’ |
ay gore mangid. Lev. 19: 16. |
Zs 98. O re dego pa go tanginla? |
a Aranginla. Rom. 13:9. —
a 99. Itanginla si bendie Anyambit?

y Ogasyo wanliva, wo nlisavinl inkanla.

Ee Kol. 3:5.

- 100. Ezango zAnyambié zi bulia sé g’0-
| nwanja witanda s’anliva?

ae Kande itand’anliva so nloramba wibe so-

ee du. 1 Tim. 6:10.
s 101. Om’ tand’anliva e ka jora?

a Ayé o tanda syika yapupu ayorize nla syi

i ka; ge yé o tan@ibunla nlibunla. eel.

2 102. Azué ga loanle duéré nl'isaon yi re nla

a me ? |

oe Kande mi anléngi go doanla duére 2”08a0’

cS edu wire nla mis. Fil. 4:11.

a 103. Re mbe go dov iréfiii azyo go ya yi

7 ntye?

ae ‘Argndanli ntye yinla g’isaon yi re go ntye.

1 Jon 2:15.|
j IKATE. 21 I
104. Azué ka dend’ibe gw’isaon imiango ga jE
= ew isaon impolo? IE
Kande omedu o be penjavenjivanga nyo- t
f du, a¥ema nli ndaga mari, ar’ ogara wa nyo- . iE
du. Jems 2:10.
105. Ande zi tando nda viaganlo, in’ ivia, [
mbé igumb’ iyolo? :
In’ ivia nyi re viaganlo nligumb’ ivolo. e
Sink. 22:1. =
106. Anliv’amenge mi re nli njuke? e
Mi bulinlia nlué, inle, Enlafii e be sile ji- iE
nginla gwinlanga ny orowa. Matt. 19 : 23. =
107. R’ezait’eztnlé zi re nli njonli viaganlo :
nViniinla ?
Kande oba nde wi roma go dénga, ja anye~ =
nle ntye yinla yodu averiz’ inlinli nyé? Ge
ande zi roma ka pa gw’avendé m/inlinli nyé? 5
Mark 8 : 36, 37. Wee
108. O re sombia pa go kanganla nlitanda | 2
av’amari ? le
Ndo aleYanlanl’ idende mbia nl’ogwande ; Ee
kande Anyambit e tand’ijir’inya s’onlanga ;
méwa. Heb. 13:16. 2
109. Azué ga lendinla wa mande mbia? :
) |
1
|g oo : aeeierhcesesis ~ araetenenamnnia SESE ESE Tae as oats sane eens a i=
ae 22 IKATE.
= Sambo go déng’azué egombe, azué ga lend’
ey anlaga waodu mbia, ka poro wao wi nago y 1-
SZ bekelia. Gal. 6:10. |
pe 110. Ikugi nl’inlivinlivi ka pa aloanl’ ogwa-
e nde egalanli mo?
. Kande jaga ijivira soréiia go pa s’adonge,
4 s'abango egalanli zi re nl’oma, arang’ egalanli
SS zi ve zi zye nla yé. 2 Kor. 8:12.
a 111. O ga lende sé jagé anlaga wi janjinla
Ss mbe njanjaga ?
eS Randan?’ ilovalovi yanli, zavinlanli mangi
- wi numba nlué, ka kambinlanl’ Anyambié
ae e’onwanji wao wi tawa nlué agambiza nlué.
ce Matt. 5:44.
= 112. Yonga e be déng’ ande go ntye yinla ?
S Kinde eydnga nl'inyenli wi be kuga. Sink.
2 23.:01.
a mt 113. Yonga yi be tor’ sé go ntye mari?
se NVife, nli mangi w’agasyo m/anlivia, nli
= yonga, nl’irawisi, nli mangi wi mbao, w’ayi-
ee gize du inlangé ny Anyambic. 1 Kor. 6:10.
ae 114. Jaga yonga yi tor’ yenla go ntye yinla,
ae nli toa ké egalanli mo go ntye mari, sambo o
a ga gwenle gwisyaria mésanla ?| |
IKATE. 23 i
Avonl’ ivé va re nyo tenlatenla, va tuminhia / :
| nyo antya gwelas, ja ny aduke suminla ow - IF
pongo mbiambié: go nuwunla nyi be noma ga ie
L ofiamba, nl’ara egalanli g’ompénle. Sink. : l
23: 31, 32. : L
i
nq: : ees iE
115. O yalie fale alugu go deg’afiarl gwi /
jong’ alugu ? &
Re mbia go doanla any’ozyonli, ge jong'1vé, B
ge dend’osao’ edu wi pomio nl’oywareri ya 2
avomo nlibaku, ge kwezo, ge délizo. Rom. i
14: 21. &
116. Awé kA tiganla mbiambié go kénda
go wogo yidembo? =
Riga yo, aviaganla vava, Viza avila go yo
ka kéndaga. Sink. 4:16.
117. Awé kA kev'idembo s’onyambe sé? |
Varanl’ imianga yigavi yodu y Anyambié, |
ka doanlanli nli ngulu yi kev’avonlo ambe mi le
Setan. Efi. 6 S11. ES
118. Krais e bulia sé, g’onwanja mangi wi d :
bira? ie
Osavinlo gore mangi wi bira; kande wi be ie
fwelio’nlé awa w’Anyambié. Matt. 5:9. iB
|= . en = _ == SSRIS iS a SEeGE !
es : !
a 24 IKATE.
a 119. O ga rand? okuwamé? Krais arandi’
ay okuwémé ? q
a Vanganli Krais e tandi’ okuwémé. Rom.
= 120. Re mbia go doanl’ omosya? |
a Ogeragera wi nanlz’ evinlo z’antyavinla, 2
oe nd’oma waga aléle e be jaga njanla. Sink. |
I !
2. 121. O ga zimbi’ egunlu za?
= Oma o sile benda ar’ombia kwé nl’ongu- |
ae lungulu: nla yé o panginla oréiii wémé, via- |
ED ganlo nl’oma o boénge nka’mpolo. Sink. |
- 16 : 32. |
= 122. O ga loanle nkénga nl’ogwande? |
it Loanlanla nkénga nl’ogwande. I Pit. 3:8. |
- 123. Re mbia go kamba nl’ekasa ? |
= Tjivire ndéle yi syazy’egunlu. Sink. 15:1.
to 124. Re mbia go dandalia?
oe Oma o dandalia oganganlo wé, e syamb’
es isi g a 4 ve nic “5
= : isinga go mpanla yé. Sink. 29:5. |
= 125. Mpanla yivavisi yi re déla?
a Mpanla y’ave yire jala. Sink. 13:15.
Le 126. Mpanla y’agore yi re sé? :
eS ||
i
% “ /
| IKATE. 25 |
Impani sé so nle impan’ imbia, nl’impanla ie
om sé sodu s’aménjé. Sink. 3:17. i
127. Anlag’ave we jenle mbia? |
: AmMénjé mi zyele du gor’ anlag’ave, bulia c
| Jehovah. Isai 48 : 22.
128. O ga yuwe? )
| Ndo ga nt’are atevo anlaga’nlé, wi ga yuwe E
nyanga mari, nl’avila Vava ato’ijékélia. Hib. z
| 9.327. a
| 129. Tjuwa s’aVienli go ntye yinla sé? a
| Ayinginlio ibe go ntye yinla nl’oma mari: i
| nlijuwa g’onwanja wibe. Rom. 5:12. iE
ye
| 130. Ezango zAnyambié zi bulia sé g’o- :
| ywanja wikistian go be juwa wao? he
| Ozavinlo gore mangi Wayuwa, wi juwa |
gore Reré? Itum. 14:13. |
IF
131. Ikristian ka kewijuwa? | es
Tjuwa si re ménlo pa nlikeva. 1 Kor. Ie
15: 54. IE
132. Mande pa wao ike¥a? es
Ndo akeva gor’Anyambié, o pa zué ikeva | Z
va Jisu Krais ya Reri azyo. 1 Kor. 15:57. le
133. Wi be fa doanla ba ? le
-sel
ie 26 IKATE.

= Igwéra nyi bia, nyi be jaga waodu wi re r
oy ewironginlo ayag’ inyoi nyé agagwa. Jon
oe 134, Okuwa wi be fa tongunlio? 5
ae Kande ibanla sinla si ga Var’ ito’ayuwa.

oe 1 Kor. 15 : 53. 4
pe 135..O be kumanla g’ozyo weka wz Anya-

ee mbié go jékélio? :

as NVayenli mié mangi Juwa pa awango nl’a-

volo, kumanla pa g o0zyo wAnyambié ; nl’a-

a nungunlo yango: nl’anungunlo ezango eZé-

: ZB nlé; zo nl’ezango yemenla, nl’ ayékélio mangi

juwa pa gwisaon méyanla yi re téndo pa go

ae yango ga ntariyanji aao. Ttum. 20:12.

oe 136. Jisu e be bulinlia wao sé wi tandé go

SS ntyugu yijékelia?

Ss Yogonli anlué yi savinlo nle Reri yam, ka

= ‘ jiganl’ inlanga ny agekizio nlué avila ew ido-

Via sintye. Matt. 25:34.

= 137. Krais e be bulinlia ave sé go ntyugu

4 yijekélia?

a Lubuanli avila gore mit, anlué yi re savo

a pa, gogonli wegombe zodu wagekizio gore

ae S Setan nlivavi yé. Matt. 25:41.i
f \
IKATE. 27 |
| 138. Krais are kekiza pa mbora gore mangi |
| wi tandé?
| Mi kénda go kekiza nlué mbora. Jon |
14:2. : i
139. Waodu wi kénda gogo wi be doanla i
| nli mbia ntevo ? i
| Tbunla si mbia si re g’ozyo wa; ambia g’o- ; | :
ga wa onlomié egombe zodu. Owem. 16:11. iE
140. Tloanli y’orowa yi sindinl’ azyingo ? | 2s
Anyambié be siz’antyanli modu gw’antya
mao; ka ava doanlijuwa sijénlé, g’ekéVa, g’e- |
dingo, ge fa doanla nkazya nyénlé. Itum. i
21:4. lg
141. Ré& ndaga ndélé go jinginla g’orowa ? 1
Nloarenli go jinginla g’ompombanla wazwa,; |
kande mi bulinlia nlué inlé, awenge wi be buta |
go jinginla, ka waydlie. Luk. 13: 24. | :
142. Anlaga waodu wi tanda, awut’ambia |
m’orowa ? i
| Intya nyi pa jenla, genla oroi jaga nla jin-
ginla g’oréfia woma nli mari isaon yi re ke- z
kizo pa nl’ nl’ Anyambié gore wao wi tandé: ;
ndo Anyambié are zué tuminlia pa yo nl’In- 2
lini nyé. 1 Kor. 2:9: 10,
|Ed 28 IKATE. 2
2 143. Evilo za ande gor’ Anyambié nlan-
SS laga?
2 Rande Reré Anyambié ya nloréfii wa wo-
aS du, nVinlinli nyé nyodu nlogu wa wodu. |
a Sinla nl’isombi’? idonga nVipolo. Sibanli si |
4 re ga sinla, inlé, Rand’ oma ywenlé goku’:
a wamé. Matt. 22: 37-39. : |
Se
| 144. Azué ka tuminl’ itandi sazyo sé gor’
Anyambié? |
= Jaga nlu’atanda mié, venjavenjanl’ isombi
= sam. Jon 14:15.
a 145. Awé kA mia sé nté be dendinla affiari?
= Nia ga nté belo nlué inlé, anlaga Wi ga yan-
= jinle nlué, yanjinlanli wao egalanli mémo. :
= Luk. 6:31.
Se 146. Anyambié e bambia se go denda gw'in-
a tyugu serumbe za? _. :
O be fwelia goré mié avila vénla nlé, Reri
oe : am, awé nl’orevi werumbe zam. Jer. 3:4.
= 147. Ja’ma abing’ Anyambié go doanl’o- 4
2 revi wa e be bambia sé?
ee Anyambié e bambia sé, kao go dend’oréti,
208 tande nkénga, aganganla kendekende gor
oe Anyambié yi? Mica. 6:8.| |
7 : i
| IKATE. 29 |
148. Ontango w’isavinla sagiligili si re se? IE
Azué ga yaga ntinla yi ndaga yodu; Rianl’ i
Anyambié, avenjavenj’ ampangi mé; kande |
, yinla nle evilo zodu zoma. Kande Anya- f
mbié e be bag’ ijanjedu gwijékélia, nl’eza- i
medu zi ntyarie, vanganli mbia ge mbe. Kecl. “| i:
| 12:13, 14. |
Antya mi Jehova mi re go mbori edu, I
bémbag’ave nl’avia. Sink. 15:3. le
me Q : 5. : 3° sae We
Dasyu B oywanye wipavi sao, nlisapili sao | :
wi sayeliz ikui yaomé. Owem. 117:17. |
Ekali z’orema zo donga nliposwa. Sink.
16:18. | |
Fwelia mié go ntyugu yi njuke, m’be toliza. Ne
Owem. 50:15. NE
Génlizanl’ isaon. yodu, gotanl’ombia ngwa- =
syi, 1 Thes. 5:21. : i
oS i : ; :
In’ivia nyi re viaganlo nl’igumb’ ivolo. |
. - :
Sink. 22:1. |
Jehova are pitré nla wao wi re nliréma ie
yekeva. Owem. 34:18. | le
Ne
i F
|a ! Kakala Jehova, rolizinlini nyam. Owem. |
oe 116: 4. |
a Lovia orémi wam go fini nyé. Owem. :
a Mi tonginla, Jehova, ntyugu edu. Owem.

e Nkénga ya nl’ oréti wa yi ga venjavenjé mié |
pékepske. Owem. 40:11. |
a andi yi nag’wa yize mit nya pa. Owem,
_ 69:9. | |
Ze Ogwanla wogore wi but’? imia. Owem. |
_ 37:30.

= Pi yam yodu yi be bulia nlé, Jehova, 0 re

= : ga wé mande? Owem. 85:10.

oe Romb’ ovédi ka amofianlo manla. Sink.

a 29:10.

_f Sambo walan!’ inoka, ka kambanl’ ogiligili
omedu nl’oganganlo wé. Efi. 4:26. :
ee Tata anlagi wam w’avoganlio mié. Owem.

S 81:13.

a Uzaiah oga anegagi galanli kwanga go

2 ntyugu yijuwi st. 2 Chron. 26:21.

— Vanginla mie oréma wi nkére, Anyambié.

ae Owem. 51:10.| |
x IE
| IKATE. 31 i
| Vinia, Jehova, kA toliz’ emenla zam. Owem. |
| 6:4. I
* W’imia wi be jig’ ivenda, ndo ntyAnli be :
4 doanl’ ibonwa si dasyu. Sink. 3:35. c
Yaganl’ orevunlo ka doanlanli ayogo.- Sink. e
8:33. '
| Zuminlianli Jehova. Owem. 68 : 32. Z
,
fe
|
i:Pearce se searaeSpges Porat oF 30 65 peered F- ms esa hee er Se re napea sese gps eet fe leier rate rf state Wes cies stat esis x
Ease sso? TSE radios oa ee eget sae pepe os Peer te Tae ark a eee 3 Cab aPrpeae esas thr} aye ragga Ra crs itr ip phere ea ea
BE pata ra oF E eH Set So oes rae Sep ee ar gene pas IESE a ta eee ee aE ree reo erB ah det $j Soca epee sha pees
es
esse!
poe |
essed ||
ee ||
Sa
eres |
ees |
ese
Ese27| |
sais *
ae
era
meHe
|
:
| 4|
; hens Fn TTI, Mt ; =
| sihepiea LeU Na i hi} 4 ty
INC NLL i ul i | i
‘ ro Bk ge \ | ‘ iby
| le | Ge Gi " |
| >i Fe Loo |

ae . | ee Ly Saas 7 as
Rey os ve eZ aa SS ee | |
| A wi [/ (oe Lg 2 Meg
Ge iif \ Wf PS SS if Cas Za ED aaa SSS i
eer 7% | nl e
SSS Hy HA Se Ht A ail —— MG Gea Sra Ff | i)
oe ol tee ae i
= SAPS peter aN aa Pama Hid |
. S IN Te e SSA =
eee , du
tees Vezango e
, ié zi revia viagonlo n eas
Ezango ae Avenli ee Ss
eee uéavia. Zi bulinlia zué g Se
pues ae Pe o ntye yinla, ké juwa 8° ae
wi Jisu Krais 0 vienli g Rangunlanli zo. Gotizan| a
ee ae ibe sodu, arianl’ See Ae
viyimanls Zo. : anlué be kénda go doanla nli !
mbénlé jagd nlw’ ajuwa,. \3
g’orowa. |
: |
H7 | Jrénda yodu y’avenlio nl’ipunjinia s Anya- |
ay mbié, yo ké yi rimbia go nénja, go tevunla,
a go mépia, go pofiiia gogore. 9 FimessiG;— . -

| Ndo yinla yi re téndo pa inlé, ka jiviranl,

= inlé, Jisu ayé nle Krais y Onwa w Anyambié ;

Ee nlijivira ké ka doanlanli nl’eménla Pini nyé..

a Jon 20:81.

2 Mi déng’ ikotiza ow intyali sa; sambo mi

eS bike mpanla edu y’inoka. Owem. 119: 4.

Po Ra savinlonli wao wi jag’ agamba m’ Anya-

i mbié avenjavenja mo. Luk. 11:28.

- Awé re nl’agamba m’efitnla zakanlaka..

oe Jon 6: 68.

| Sambo ijivira si kovo nlijaga, nlijaga si

i. pila gwigamba ny Anyambié. Rom. 10:17.

al Igamba nyi Krais nyi ga loanle ow iréfii

| anli inyengenyenge ewimia sodu. Kol. 3: 16.|
| |
oe
h ‘fe
i
ss go z
INENJA STRENDA GO NKAMBINII |
a
YEZANGO Z’ANYAMBIE, ,
EZANGO ZORUNDA ZANYAMBIE, ZO NLE IGAMBA iL
" NY’ANYAMBIE. |e
Anlofie worunda wAnyambié w’agambi i
ga nt’agavenlio wao nl’Inlin! Ivia. 2 Pit.
Leads
Ga nt’agambio ndé nl’agwanla m’agangi lk
mé ayambui. Luk. 1:70. |
igambi nya nyi re njambuinli mpolo; nyo- | =
ngo ya ké e tanda nyo. Owem. 119:140. ie
Ivangi nya nyo nV’omiénlé. Owem.119:142. |
Jgambi nya nyi r’ojo gw intyozyo sam; nl’o- | a
zange go mpanla yam. Owem. 119:105. ne
Mi ajumbunl igambi nya g’oréfii wam, inlé |
mi avema nla we. Owem. 119:11. HIE
|Al 6 INENJA SIRENDA.
ee Tvanga ny ogwanli wa, nyi re gore mié via-
. ganlo nl’intaosen si syika yatenlatenla nla ya-
| pupu. Owem. 119: 72.
oe Igamba ny’ Anyambié yazyo nyi be doanla
a go kanlaka. Isai 40:8.
tt Igamba ny’agambio mié, nyomé nyi be jé-
oe kélié go ntyugu yinuunla. Jodn 12:48.
a] Anlué kélagél’ irénda, kande anlu’ tang’
24 inlé, anlu’ are nl’eménla zakanlaka go yo;
= (ndo yo bulia g’onwanji wam.) Joén 5:39.
| Irénda y’orunda, yo re ka panga imia gw'-
ee sunginlo Vibekelia si bekelia Krais Jisu.
= 2 Tim. 3:15.
= Sambo nlué ga limbinl!’ agambi mam minla
= g’orefi wa nla gwinlinli nya. Deut. Leas:
= : Igambi edu ny’Anyambié nyi re nkeré;
oe agund’-agambi mé; e vende suria, ka wé |
= doanl’ onoki. Sink. 30:5, 6.
. : IKAMBINLA.
2] Nungunl’ antyé mam, ka mié jen!’isaon y’i-
= mamo avila gwivangi nya. Owem. 119:18.
= Jehova, nlénja mié ampangi ma. Owem.| INENJA S’IRENDA. 7 |

|

GO KOTIZ’ IGAMBA NY’ANYAMBIE AZUE RE NL’ISYA- :

LA SINENJA S’INLINLI NYE IVIA. e

| of

‘ Vekelia Anyambié nl’orémi wa wodu, ka | :

avekelia ikotizi sim&. Sink. 3:5. _

Jam’ edu gore nlué abel’ imia, e ga vambie i

gor Anyambié, o davi anlaga waodu nl ibunla, :

k’azémba, si be po yé. Jems 1:5. Me

NVayenjizié wao wonjo yao, inlé, wao ka I

miagage agamba m’Anyambié. Luk. 24: 45.
NYawanlia waodu wi be nénjo gore Jehova.

Isai 54:13. a

Ipunjinla si Negulu-yodu si pa wao ikotiza. | :

Job. 82:8. | : Hi

Tjinginla s’agambi mA si p’ozange, si p’iko- He

tiza goritefiu. Owem. 119: 130. I

Ndo Anyambié are zué tuminlia pa yo nl’ HF

- Jnlinli nyé; kande Inlinla nyi kélagél’ isaon le

yodu, vanganl’ isaon yiyumbunlo y’Anya- |

mbié. 1 Kor. 2:10. | s

IKAMBINLA. =

Isaon yi re mi amie, nénja mie. Job. 34:32. Ee

Géndia mié g’oréti wa, ka nénja mis. - a

Owem. 25: 5. | :

IE

|a 8 INHNJA S’IRENDA. ,
| Va mié ikotiza, ka mié penjavenj’ ivangi
at nyé. Owem. 119: 34.

A OMEDU ARE JANLO PA GW'IBE, KA YH DEND'IBE NLI
ay NKANDA.

at Vonla, mi ayanlio gw'ibe, nli ngi yam avu-
hl ndigi mié gwifwema. Owem. 51:5.

aa Oréfia wi re nl’itemiza viaganlo nl’isaon
a yodu, nl’ibe polo. Jer. 17:9.

al Oma ande, inlé, e tA doanla nkéré? Nia
4 yé o janlio nl’omanto, inlé, e ta doanl’ ogore ?
of Job 15:14.

af Ntye yinla yodu yire gwibe. 1 Jon. 5:19.
| Awul’ oma jasyario *nlé, mi asyario nl’ A-
eee nyambié; kande ’nlé, Anyambié azyario nl’ 7
4 ibe, yenla ké azyar’ omedu. Ndo omedu e
ot syario jadurinlo nlitanginli stmé, agoto.
| Gambénlé itanginla pundiga pa, se janl’ibe:
at nl’ibe, ja sa sula, si bag’yjuwa. Jems 1: 13-
hdl Azu’edu, azué g’adambe re pera pa; azué
2 re kegwa pa omedu go mpanla yémé. Isai
af aap 6, =

i Waodu wi re fwinlia pa, wi re feva pa wao-r INENDA S’IRENDA., 9
du ta, zyel’ oma dende mbia—zyele vanganli | 5
omari. Owem. 53:3. |

Waodu ta wir’a¥e arevo; ga nt’are téndo :

‘ ’nlé, zyel’ oma mbia, nl’oMari : zyel oma ko- i
tiza, zyel oma but’Anyambié. Waodu wi re =
jérua pa. Rom. 3: 9-12. -

Jaga zué abulia ‘nlé, azué azye nVibe, azué es
temiz’ ikui azyomé, nl’omiénlé wi zyele nl’a- |
zaé. Jagd zué abulia ’nlé, azué dend’ibe, azué E
are pang’ p’onloki, nligambi nyé nyi zyele E
nla zué. 1 Jdn. 1:8, 10.- ie

| Zyel oma wogore nli mari go ntye, o dende |
mbia, ka alend’ibe du. Eccl. 7: 20. eB

Waodu w’avemi, avénl’ isuminlia s Anya- 1.
mbié. Rom. 3: 23. if

IKAMBINLA. 4

Loanliza mié ogara fa avila gwibe si ntya-
ria. Owem. 19:12. i

Anyambié, voginla mié y’oma mbe. Luk. =

a 18:18. . =

\ Yovunla mié polo avila gwibe sam, ka ja- s
mbunlia mit avila gwifwemi sam. Yumbunl’ \e
ozyo wa avila gwifwemi sam. Owem. 51: 2,9. ll

| |

|
lk

|

: |a 10 INENJA S’IRENDA. '
a OMAMBE EDU ARE PO P'OGARA, NLIVANGA NY’0-
a RUNDA NY’ANYAMBIE.
s Inlinla nyi dend’ibe nyi ga yuwe. Ezk
a 18 : 20.
ef Kande omedu o be penjavenj’ ivanga nyo- |
a] du, aYema nli ndaga Mari, ar’ogara wa nyodu.

aa Jems 2:10.

7 Tbe so nle ipava s'ivanga. 1 Jin 3:4.

a Ndo azu’avoro ’nlé, isaon yodu yi bulio nl’

aa ivanga, nyi kamba-nla wao wi re nlivanga;

- yenla re ogwanli edu wi ga nlunjo, ka ntye

2 yodu to’ogara g’ozyo wAnyambié. Rom.

ff 3:19.

= Om’edu o re e doanla gwintyale sodu si re

a4 téndo pa gw’ezango z’ampanga go denda so,

= are savo pa. Gal. 3:10.

| Jrénda yi re nunja pa waodu go ngulu yi

| pava. Gal.'3: 22.

oi Azué ké, azu’avekeli Jisu Krais, inlé, azué

oo ga vo mbém nl’ibekelie Krais, arange nl’ijanj’

- ampanga; kande zyél’ozyonli edu wi re ka po
- mbém nlijanj ampanga. Gal. 2:16. |
= Kanle yi mpenli mbém y’aloanli Vampa-

ao nga, gavanla Krais ayuwi Va nyawényawé.

4 Gal. 2:21.

eee ‘| INENJA S’IRENDA. 11
IKAMBINLA. |
\ Jehova, o ta jonginl’ibe, Rera, mande be iE
@ kumanla? Kande o re nla sinyeza, inlé, 0 ga | | S
rio. Owem. 130: 3, 4.
ee ee |
ANLINLI MAZYO M’AYALIE SUNGINLO NL'IJANJI SA- =
ZYO SIBIA.

Azwedu, azué re g’eza 7 iséké, nl’oréti wa-
zyo wodu wi re ga sistégé inanga.. Isai 64:6. =

Anlué nle wao wi syaganl’imé gw’azyo m’a- lB
nlaga: ndo Anyambié avor'iréMi yanli; kande it
osaon wi tando polo nl’anlaga, wo biko nl’A-
nyambié. Luk. 16:15.

Jaga mi apoku wam mbém, gambénlé =
ogwanli wam be pa mié ogara: Jaga mi’abu- WE
lia ’nlé, mi’agore si be mieza mié ombe ké. =
Job. 9: 20. 2

| Kande anlw’ asunginlo nlimépinlo Vibeke-

i lia, ndo ndaga yinla yi pila gor’anluémé: yo =
| : nl’eza zi po nl’ Anyambié mpagaga. Yi pila A
ké gwijanja, omedu e vende syogwa. Efi. =
280: a
| :a 12 INHNJA SIRENDA. 2
| Azunginli zué, aranga g’onwanja wijanja

a] sogore s’ayanjio zué, ndo ga nt’ar’ ekéVi zé-

| mé. Tait. 3:5.

a Sambo ikapa si re nla gwé? s’afalo. NIi-
a vanga nyé? nyijanja? Nyawé; ndo nliva-

| nga ny’ibekelia. Sambo azué tanga ‘nle, oma

oe e po mbém nlibekelia, ijanja s'ivanga fa.

Rom. 3:27, 28. .

a4 IKAMBINLA.

. . Aginda gwijékélia nla mié; kande zyél’oma

= po mbém g’ozyo wa. Owem. 143 :2. ,

a

i ITANDA S’ANYAMBI SI RE DENGA PA MPANLA Y’T-

=f SUNGINLO.

a] Mi are wé tanda pa nl’itanda sakanlaka.

2 Jer. 31:3. :

i Kande Anyambié arandi ntye yinla nli

dd ntandinli mé avenlié Onwanli yé wikika, inlé

zal om’edu o bekelié avere, ndo e be doanla nl’e-

aa ménla zakanlaka. Jon. 3:16. |
— Ndo Anyambié e tuminli’ itanda si tando *
| ndé zué, kande gwavegagi zué ae, ayuwi
| krais go mbori yazyo. Rom. 5:8.1. INENJA S’IRENDA. 13 |
| Vénla aruminlio itanda s'Anyambié gore
| zus, kande nle, Anyambié aromié Onwanhé I
wikika go ntye yinla, inlé, azué ta doanla va IE
fs yé. Itanda so sinla, aranga ’nlé, azué arand’ |
Anyambié, ndo ’nlé, arandi zué, arom’ Onwa- i
nlié go do’ oravinlo gwibe sazyo. NVazué LE
are jenla pa, nl’arakil’ nlé, Reré arom’ Onwa- iE
nla go do’Ozyunge wi ntye. NI’azué amienli, |e
ayivir'itanda si re nlAnyambié gore zué. ie
Anyambié nliténda; nl’ayé o doanla nf ita- |
nda e doanla nl’Anyambié, nl Anyambié gore
ye. 1 Jon. 4:9, 10, 14, 16. i
"- Genla orowa, genla ilombo, genla ezam’ edu |
ezénlé zavangio ka bangunlia zué avila gwi- |
tanda s’Anyambié si re gore Jisu Krais ya iE
Reri azyo. Rom. 8:9. |
IKAMBINLA.
Kakala, nkéngé ya yi ga loan!’ isindinli
sam; gonwanja wigambi nya gore nyongo ya. 2
Owem. 119: 76. :
tn Azimbinla mié ikési s4, Jehova; nkénga ya
| nloréti wa yi ga venjavenje mié ptképtke. 2
Owem. 40:11.
“ :2 a
ae 14 INENJA S’IRENDA.
a AZUI KA DENG’ ISUNGINLO WIJUWA SI KRAIS GO |
ae KRAS DADIE. |
= Mi miéza nlué ntyango-mbia y’agambinli |
el mié nlué, y’awangio nlué, go yo ké yi kuma- r
| nlo nlué; inlé, Krais ayuwi g’onwanja wibe

a sazyo, ga nt’ar’ irénda. 1 Kor. 15:1, 3.

co Nyinla nligamba nyagiligili, nyo ké nyi re

a nl’inyanga nyi bingo nl’omedu, inlé, Krais

a Jisu aVienli go ntye yinla go sunginl’ anlag’

a ave. 1 Tim. 1:15.

= 5 Mié nl’ovenjavenji wadaémbé ombia; oven-

= javenj ombia e dimbinl’ efiénla zé g’oywanja -

| wadimbé. Jon. 10:11.

i Kande gw’avegagi zué ngulu £4, gw’aluk’

| egombe ayuwi Krais go mbora y’anlag’ ave.
i Rom. 5:6.

— Kande, nlé, Krais azindinli ké nl’imari gw’i-

| be, ogore Voréga, inlé, e ga Yage zué gor’A-

4 nyambié. 1 Pit. 3:18.

oe Nla ga nt’a¥anli Mosts avanli’ ofiamba

| g’orove, yenla Onwa woma e ga Vanlio ké;

. inlé, om’edu o bekelié avere, ndo e be doanla '
| ~nleménla zakanlaké. Jon. 38:14, 15. Keé

a Num. 21 : 6-9. |
a Awanjio gwipavi sazyo, arukio g’onwanja |
‘| INENJA S°IRENDA. . 15 |
| wibe sazyo: Jehova are talia pa gore yé ibe E
| sazyo sodu. Isai. 53:5, 6. '
| Ore nl okuwémé azindinl azyingo mibe- - |
sazyo gokuwémé gwerere, inlé, azué juwa |
pa gwibe, ga loanla ba g’oréti, nlimbipi sé |
ayingio nlué. 1 Pit. 2:24. Ve
Nli ntyinli yémé ayinginli go nago y’orunda
nyanga mari Vegombe zodu, ké, déng’ ola- E
ndunlo wakanlaka. Hib. 9:12. |
Mié vanganli mié, nle Jehova; nla kao mié ie
zyele Ozyunge. Isai. 48:11. — e
Isunginla ké si zyele nl’om’anwénle; kande i
zyel iminyénle g’odolongo worowa po pa | -
gore anlaga nyi re zuwe ka sunginlo. ITjan. ie
4:12. i
Gambénlé azu’afanga sé, jagé zu’abik’isu- 1
nginla sipolo sinla. Hib. 2:3. 1
HB:
IKAMBINLA. le
Zunginla zué. O Anyambié, ka zué p’akeva |
ew ini ya ny orunda ayenligeva gw isuminli’ i
7 sa.. 1 Chr. 16:35. 7 Te
Rera, zunginl’ azué; azué pera! Matt. |e
8: 26. i
; it
|Zz |
| ; soe ,
| 16 INENJA S’IRENDA.

af INLINLIVIA NYI RE PANGANLO PA, GO MIBZA G’0-
oi NWANJA WI KRAIS, AGENDIA ZUE GORE YE.

a Ndo Ozindi, ayé nl’Inlinl’ ivia, o be toffio !
on nle Reré gwini nyam, ayé be nénja nlué isaon f
=] yodu, nl’ayonginlia nlué isaon yodu y’awulinli |
ee mit nlug. Jon. 14:26.

a Vond’ anlu’ ave avoro p’awanli yanli ya

a3 Via, ka poro Reré y’orowa e pa wao wi ba-

a mbié, Inlinl ivia. Luk. 11:13. |
S | Inlinla ké nyi nungunle ndélinli yazyo.

| Rom. 8 : 26. |
2 Ndo go be duo yé abiénli, inlé Inlinla ny’o- |
i miénlé, e be kéndia nlué g’omiénlé wodu; e |
it be pendiza mié, kandé e be bang’ iyam araki-

_ ha nlué yo. Jon. 16:18, 14.

oq Kande ontango wi kéndio nl’Inlinla ny’A-

- nyambié, wao awa wAnyambié. Rom. 8:14.

i Kande ntyango yazyo mbia yi pegaga gore

— nlué gwigamba dadié, ndo go ngulu nla gor’

a Inlin? ivia, nVibekelia sipolo; anlw’ awang’ |
a igamba gw’azyingo amenge ta nli mbia y’I- i
ot nlinl ivia. 1 Thés. 1:5, 6. f
i Ayenlizanl Inlinf ivia ny Anyambié eké¥a,
og nyi re nlué dingilio pa go ntyugu y olandunlo. |
ot Effi. 4: 80.

a |
ee “
e: |
| INENJA S’IRENDA. 17 |
IKAMBINLA. |
Awala mié avila g’ozyo wa; ka awdnginla |
mié Inlinli nya ny’orunda. Owem. 51:11. ie
_ OH |
OMEDU E GA GALUE, ALENG? OREM’ ONWANLA. s
Vatevénla e sombi’ anlaga waodu mbori Z
| edu go kalua. jan. 17:30. | ES
Zavanli ka kaluanli inlé, ibe sanli si syazyo. :
Tjan. 3:19. &
| Galuanli, a¥izanl’ ikuianli avila gwipavi z
sanli sodu; yenla ibe s’aloanle ojili wanli. | :
Ezek. 18 : 30. |
Mi bulinlia nlué inlé, Nyawé, ndo kao anlw’
akalua anlw’ edu anlué be jilizo. Luk. 13:3. |
Ga nte doanla mié bulia Jehova Anyambié, iE
mi azye’ nlitanda gwijuwa s’oma mbe; ndo iE
‘inlé, oma mbe e ga gegwa avila go mpanla yé =
ka doanla: Vizanli, Vizanli avila gwimpanla .
= sanli imbe; kande ande zi be juwo’ nlué, na-
go yIsreél? Ezek. 33:11. a
| Ayiviri Jisu awulinlié inlé, Giligili mi bu- s
~ jinlia, inlé, kao oma ajanlo avila gwigonlo, Zs
| ayalie jen! inlanga ny’ Anyambie. J6n. 3:3. i
| :
r : :atl

i 18 INENJA S’IRENDA. |
a Ka kalunlionl awanla go mpanginli y’iré-

of fia. Efi. 4:23.

a Sambo ja om’edu adoanla gore Krais, ga- |
| mbénlé ayé oma ynwanla; isaon inlungu y’a- |
| piaganli; vonla isaon yodu y’atoenl’ imianla.
os 2 Kor. 5:17. |
of Ayé are pendio pa nl’Anyambié nl’oga wé |
of onlomié, go doanl!’ oga nl’ozyunge, go p'ikalua
oy soréma gore Isreél, nl’inyeza sibe. jan.
a Wi be ponla gore yé o rumio wao, ka wao
> denla. Zec. 12:10.

4 Kande eke¥a ga nt’are ntandinli y’ Anya-
| mbié zi pang’ ikalua s’oréfiia gw isunginla, si |
| re s’'anligo nkondé; ndo eké¥a zi ntye yinla

| zi pang’ ijuwa. 2 Kor. 7:10.
a Rigeva gwazyo mienjél s Anyambié g’o-
i ywanja woma mbe omari o kalua. Luke
_ 15:10.
| IKAMBINLA.
= Vanginla mié oréffia wi nkéré, Anyambié,
= ka fa pange ntyondo y’ogore go gore yam.
= Owem. 51:10. |
at Viz'azué gore wé, Jehova, ka zé fwizo.
i Lam. 5:21.INENJA SIRENDA. 19 [
OMEDU E SOMBIO GO JIVIRA GORE KRAIS, KA YE |

FWELIO GO BIA GORE YE G’OZYUNGE W’ANLAG i

| AVE. ie
i

: Nyinla nlivangi nyé, Inlé, azué ga Vékel’ .
ina ny Oynwanlié Jisu Krais. 1 Jon. 3:23.

Avienli Jisu nkambinlage ntyango-mbia

yinlangé ny’Anyambié, “nlé, galunlianl’ iré- z

Mi yanli, ka jiviranli ntyango-mbia. Mark. ‘
1:14, 15. iE

Mi ga lende sé go sunginlo? Yivire Reré

Jisu Krais, gambénlé o fi’asunginlo. jan. c
16:30, 31. eZ

| Ndo ibekelia fa om’ayalie tandie yé. Hib. 5
| 11:6. iF
Ayiviri Jisu awulinlia wao inlé, Evilo 7’A-

nyambié ze zinla, inlé, yiviranli yé o romio /

ndé. Jén. 6:29. | 7 |

Kande anlw’ edu anlw awanla w Anyambié |

Vibekelia si bekelia nlué Krais Jisu. Gal. |

3:26. 2B

Yogonli gore mié, anlu’ edu yi janja nl’a-

roanl’ alirie, mi be jawiz anlué. Matt. 11: 28. || ea
| Awuli Jisu awulinlia wao inlé, Mié nile Ze
mpémba yefiénla; ayé o bia gore mié ava Ee

jaga njanla nyénlé ; nla yé o bekelia mié ava, ie

Bi le Teac’ ings, At 4

|2 Suisse) fe jokes eer er ea
|

| 20 INENJA S°IRENDA. |
_ jen!’ esyove nyénlé. Nli ntandinli y’oma o

i roi mit ye yinla, inlé, omedu o jen!’ Onwa-

a nla avekelié e ga loanle nl’efiénla zakanlaka ;
i ndo mi be tongunlié go ntyugu yinuunla.
a Om’ edu sambo o jaga gore Reré, anlénga, e

ol bia gore mié. Jon. 6:35, 40, 45. |
tf Om’ edu o bia gore mié, mi aVinlizé du. |
of Inlinla nli nando bulia ’nlé, Yogo. Ayéo

i jaga e ga wulia ’nlé, Yogo. Ayé o re nl’e-

— syove e ga viage, nl’om’ edu 0 jivira e ga |
_ wang’ anlingo m’efiénlaé mpagaga. tum. |
i OD ie

i IKAMBINLA.

4 Rera mi ajiviri, nlungunl’ ito-ayiviri sam.

| Mark. 9: 24.

a Rera, gunda zué ijivira. Luk. 17:6.

| ee ee

| GA ND’ARE KRAIS AYUWI GONWANJA W’IBE, WAO
i WI BEKELIA, WI RE N’IBE SAO NYEZO PA, AZYA-

| _ ZGO.

oH -Vonlanl’ On’ widambe w’Anyambié wi ta-

- vin!’ ibe si ntye yinla. Jon. 1: 29.

- Ka wé bét’ ini nyé inlé, Jisu; kande e be| INENJA S’IRENDA. 21
sunginle mangi yé avila gwibe sao. Matt. i
1:21. iE
| Gore yé mémo ké azu’ are nlolandunlo ¥a
\ ntyinli yé inlé, ipava si ga nyezo, egalanli 7’1- . |
gumba ny’imépinio sé. Tif. 1:7. ;
Agamb’ ambe mi ke¥a mié, o be pug’ ipavi
| sazyo. Owem. 65:3. |
| O re nyezo p'ibe s’anlagi wa, o re puga p’1- a
| fwemi sao sodu. Owem. 85:2. :
Ga nt’are go ntangwa nli nkombe bo avila Ee
| go kwa yo, yenla re yé syanjinla pa zué ipavi |
| sazyo. Owem. 103: 12. iE
Okanli, azué ga miezanla azué nlazué, bu-
lia Jehova: vanganle ibe sanli s’aloanla ga :
yatenlatenla, si be doanla pupu ga sino; va- |
nganle si doanla tenlatenla ga krims6n si be |
doanla g’imia s’adambe. Isai. 1:18.
Mi are syazya pa, g’evindi zaviavia ipavi lf
sa, nla g’evindi ibe sa. Isai. 44: 22. |
| Anyambié mande o re ga wé, 0 nyezag’ iE
| ibe? o simbia egunlu ze go kanlaka, kande e if
jenla mbia go nkénga, e be kewibe sazyo: ka i
wé fal’ibe sao sodu g’oranga wi mbenli. Mic. iB
7:18, 19. ‘EB
Ndo ntyinla yi Jisu Krais yOnwanlié yi &
jambunlia zué avila gwibe sodu. 1 Jon. 1:7, le
fs |aM 22 INENJA S’IRENDA.
. | Ndo vénla gwisula si gombe awowunli

| nyangé mari Vegombe zodu go tomb’ orevu-

it nlo wipava Vijira s’oku’ wémé. Hib. 9 : 26.

- | IKAMBINLA.
| Yumbunl’ ozyo wa avila gwifwemi sam, ka

on syazy’ ibe sami sodu. Owem. 51:9. |
cs : ORETI WI KRAIS WI FELA G’OZAMBA W’OMEDU 0 JI-

= VIRA.

Ndo vénla mpenli yi mbém y’Anyambié

a ivanga fa y’abowunli, mbukunlago nl'ivanga

=a nlivagisi ké. Wanganli mpenli yi mbém y’A-

_ nyambié yi pila gwibekelie Jisu Krais g’o-

i nwanja wa waodu, nla gore waodu wi bekelia ;

4 kande zyel’ ibangwanla. Rom. 3:21, 22.

_ Ndo ayé o r’ayanja, ndo e bekelié o p’oma

ff mbe mbém, ibekeli sé si tanginlo yé ga mbém.

| Egilanli ké kambe Devid agamb’ ozavinlo *

ae ae woma tanginlo mbém nl’Anyambié ijanja fa.

= Inlé, Ozavinlo gore wao wi re nyeza p’ipavi

= sao, wirifwemi sao pugo pa. Ozavinlo gor’

a oma re aranginlo ibe nle Jehova. Rom.

all 4: 5-8.

a Kande Krais nle ntinla y’ivanga g’onwanja}

fr INENJA S*IRENDA. 23 iB
wi mbém gore waodu wi bekelia. Rom. iE

10:4. - ig

Ndo va yé doanla nlué gore Krais Jisu, o

f re toa pa gore zué imia avila gor’Anyambié, | :
nlogore, nl imépa nVolandunlo. 1 Kor. 1:30. .

Ini nyé nyi be teto yé nyinla, ‘nlé, Reré ie

| oréti wazyo. Jer. 23:6. '
| Kande ga nt’ar’awenge wavangio ave nl’i- a
| to’ aydaginlo soma mri, yenla re ké awenge |
wi be pango avia nlijaginlo soma mari. |
| Rom. 5:19. aE
Oreti wao wi re gore mié, bulia Jehova. eS

Isai. 4:17. s

M’be suminlia oréti wa, iw dadit. Owem. :

71:16. :
IKAMBINLA. I

Roliza mié, Jehova, gwinyanga ny ini nya; Ee

ew inyanga ny oréti wa, gagunli’ eménla zam :
avila go njuke. Owem. 143:11. . ie
seg |B

IGUMU, AMENJE, NUIGEVA RE PANGANLO PA GORE )
MANGI WI BEKELIA. ee

Ozavinlo gor’Anyambié nla Reré ya Reri EZ

yazyo Jisu Krais o re ga nt’ar’ ipoginli sé si- |

polo, are fa janla pa zué gwiguiiu nyaba 7'1- |e

|= 24. INENJA S’IRENDA.
| tongwa si Jisu Krais avila gwijuwa. 1 Pit.

| Amiénje mo tigo mié nla nlué, afiénjé mami

- mo pa mié nlué; mi pa nlue ga nté pe ntye
4 yinla. Jon. 14: 27. |
of Yenla po pa mbém Vibekelia azu’ are nl’a-

ay Ménje g’ozamba wAnyambié Va Jisu Krais. — |
| Rom. 5:1. |
of Jehova e be pe ngulu gore mangié, Jehova |
= , e be savinle mangi yé nl’affiénje. Owem.

il 90 LE

| Yenla po pa mbém Vibekelia azu’ are nl’a-

a Méinjé g’ozamba w’Anyambié va Reri azyo

| Jisu Krais. Rom. 5:1.

i O be penjavenjé o re nl’oremi wé doanlizo

_ gore wé, nl’afitnje ampolo. Isai. 26:3.

i Afiénje m’Anyambié, mi re viaganlo nl'i-

| kotiza sodu, m’apenjavenj’ iréMi anli nl ipi-

ft kili sanli gore Krais Jisu. FFili. 4: 7.

Agzué bolin!’ ikui azyo ikapa gor’ Anyambié

ff va Reri azyo Jisu Krais y’awangizi zué imé-

i pinlo. Rom. 5:11. |
i Yenlanli mbia gore Reré egombe zodu; mi =
= fa buli’ nlé, yenlanli mbia. Pili. 4:4.

_ Ndo Anyambié yiguffiu e ga yonlie nlué

a -valie nl’ageva modu nl’affiénje Vibekelia, ka

a* INENJA S*IRENDA. 25 |
nlué doanla nligufiu ivolo 74 ngulu y Inlinl’ eg
Ivia. Rom. 15:13. |
Ndo mi are bekelia pe nkénga ya; oréMi |
wam wi ga yenl igeva gw isunginli sa. Owem. :
t ee Say S : 8 | .
| O re nlué pa jenlo, anlué tandé; gore yé F
| vanganle vénla anlué jenlé, ndo njiviraga anlué z
| jen! imbia nligeva nyi re ny’agambize, ralie ie
. nlivenda. 1 Pit. 1:8. j
IKAMBINLA. es
Yoriz azué ibanga nli nkénga; ka zué jé- f
mba, ayenle mbia gwintyugu sazyo sodu. Ee
Owem. 90:14. -
Yenliz’ oréffia wi nyongo ya igeva, kande iE
mi tombinle ntyondo yam gore wé. Owem.
86: 4.
ANYAMBIE TUMINLIO GW’EZANGO ZANYAMBIE NLE, :
RERA, ONWANLA, NL'INLINL’ IVIA. .
| Kande r’araro wi takilia g’orowa, ya Reré, Hi
ny lgamba nlIniinl Ivia; nla winla araro
| wiromo. LJdén<5:7e = -
Sambo géndaganli ka nénjanl’ anlanga mo-
du, aVaptaiza wao gwina nya Reré nla ny’ | :
Oywanla, nla ny Inlinl ivia. Matt. 28:19. o
| |
|af 26 INENJA S’IRENDA.
ie | Ka poro ntyinla yi Krais, 0 yir’ okw’ wémé

ag V Inlinla nyakanlaka, mpéla fa gor’ Anyambié, |
fl yi be jambunly’ ireMii anli avila go vilo yi bag’

_ ijuwa, go janjinl’ Anyambié yaba! Hib. 9:14.
a Kande ¥a yé azué anlanga ambanli, azu’are
oa nl’iyinginlo gore Reré nlInlin!’ imari. Efi.

ss | NVorongi offiari gor’oMiari, awulia, ’nlé,
iq Orunda, orunda, orunda, nle Jehova y’imbé- 3
a li, ntye yodu yi re ralié nlivendi nyé. Isai. |
a G3: |
4 Imépinlo sa Reré Jisu Krais, nlitanda s’A-
i nyambié nli ndego y'Inlinl’ ivia si. ga loanle
| nla nlué. Amén. 2 Kor. 13:14.
| Orunda, orunda, orunda Reré Anyambié
| Yinguluyodu, y’avegagi, nla yi re, nla yi be |
ft | doanla. Itum 4:8. |
=] | IKAMBINLA. 4
| LoVia orémi wam go tini nya. Owem.
i 86:11. |
a a

— JISU KRAIS OZYUNGE WAZYO NLE ANYAMBIE, HGA-

| LANLI MO NLI RERE.

ol Réti alaté mazyo mi re nli Reré nla gor’
aa Onwanlié Jisu Krais. 1 Jon. 1:3.

a. |
el |
a| INHNJA S*IRENDA. 7 UU
Waodu wi ga lub’Onwanla ga nté duba wao E
Reré. Ayé o re e dub’ Onwanla e duba ké :
Reré o romié. Jon. 5: 28. E
| Gw’ayinginlié Njalié nofie go ntye e bulia }
| ‘nlé; Ienjél sAnyambié sodu-si ga lovinlé _
akatala. Ndo g’onwanja wOnwa nlofiie, e E
| bulia nlé, Eki z& Anyambié zi re go kanlaka. iE
| Hib. 1:6, 8. a
| Ndo wi be bet’ ini nyé inlé, Emanuél, nyi .
béngunlo, inlé, Anyambié nVazué. Matt.1:23. | Z
| Gore zué ajanlo Onwanla, gore zué onwa- |
| nlofii aYenlio: ipanginlo si be doanla gw’l- 2
begi sé, nl'ini nyé nyi be felio Ifiaiio, Owo- i
ndisi, Anyambié yi ngulu, Reré yakanlaka, |e
Ovanginli wamiénje. Isai. 9:6. §
Avienli Krais, 0 r Anyambié gw’igonlo nya .
| waodu, savinlo pa egombe zodu. Rom. 9:5.
| Isaon yiyumbunlo yi ntyango-mbia yi r’i- ! B
mpolo-Anyambié awowunli nl’ozyonli. 1 Tim. |e
| 3:16. |p
O vegagi nledidi zAnyambié nla pikilié lB
nlé, re mbao go doanl’ egalanli g’Anyambié.
| Fil. 2:6. | ‘eB
Ayé mémo, 0 r’onjélénjélé wivendi nyé nl’e- | :
didi zi mpanginli yé o simbia ya yodu ké nl’i- a
gamba nyi ngulu yé. Hib. 1:3.
|
ij
| y= |
: 28 INENJA S’IRENDA. N
= Mit nla Rert, azué nl’ezim’, emo. Jon. |
a Avinlizi Tomas awulinli¢, inl’, Reri yam,

aa nl’Anyambié yam! Jon. 20: 28. |
- 3 Winla nle Anyambié y’oréti, n’eménla za- :
kanlaka. 1 Jon. 5: 20. |
| JISU KRAIS AROENLI OMA GW’ISUNGINLO SAZYO. |
“4 Kande re janlo pa gore nlué nlénla winla |
— go nkala yi Devid Ozyunge, ayé nlé Krais ya

of Reré. Luk. 2:11.

a NYIgamba aroenl’ ozyonli, aloanla gore

| zué; ayenli zué ivendi nyé, ivenda ga nyo

_ ny oywa wikika wa Reré, ralie nlikesyi nl’o-

- mitnlé. Jon. 1:14.

4 Yagimia Okwara, gor’ Ovenjavenje wam, nla
| gor’oma o roganganlo wam, bulia J ehova y'i- |
| mbili wol’Ovenjavenja. Zee. 13:7. |
Tt Oma wi ké¥a, ména pa nlinjuke. Isa. |
a 53 : 3. . |
i Ndo ayavuri oku’ wé, awang’ edidi zi nyo-

=i ngo, ké janlo nl’ egalanli zanlaga; ké syonli’

a okuw wémé, ayaginlo kwanga gw ijuwa, va-

a nganl’ ijuwa go krasi. Fil. 2:7, 8.

ot Sambo kande awanla wavegagi nl’ozyonli| INENDA S’IRENDA. 29 |
nli ntyinla, ayémé ké avegagi nla yo egalanli |
mémo, inlé, Va ijuwa e ga yiliz’ oma re unli i
ngulu yijuwa, ayé nle Setan; kande réti e |
nungunla du ienjél, ndo e nungunl’ awanla wi | :
| Ebreham. Yenla aroenli kwékwé v4 yé go i
pango egalanli g’awareri yé g’osao’ edu, go He
ntinla ’nlé, e ga loanle minisé mpolo yinkénga |
nla yagiligili gw’isaon yi re g’ozamba w Anya- |e
mbié go pang’ oravinlo g’onwanja wipavas’a- __ \
nlaga. Hib. 2:14, 16, 17. | Be
SETAN NLE OLOVALOVI WAZYO; NDO AZUE GA Vit- |
MBA, NL’AGWENLA SINKALA; KA ZU DEN@ INU- es
GUNLA AVILA GORE ANYAMBIE. |
Loanlanli, sinkénla, vémbaganli; kande |
olovalovi anli onyambe ga laién yi kungula, |
| yi kéndagénda mbutaga o be nyo nde. 1 Pit. } S
| 5:8. i :
| NVawuli Reré inlé, Saimon, Saimon, vonla, | a
| Setan aVelagia go séviad egalanli g’oresi; ndo |e
mi agambinli g’onwanji wa inlé, ijiviri sa s’a- ~
manle; nla go be fa kalua, yaliz’ awa reri ya. ‘|
Luk. 22:81, 32. iE
Noanlinl onyambe, gambénlé adubua gore iB
nlué. Jems. 4:7. |e
i
Vf
i fpee |

| | $0.2 = INENJA S’IRENDA.

a Varanl’ imianga y'igavi yodu y’Anyambié,
ot kA doanlanli nli ngulu yi kev’ avonlo ambe |
4 mi Setan. Efi. 6:11.

a Gwigonlo nyi yama yodu waranli nguva
=. yibekelia, nle yo anlué be jalie nim’ aganga
A m’ogonli modu m’olavalovi. Efi. 6: 16.

a | Avyanli ké Setan mbora. Efi. 4:27.

—f Azué vende kevo nle Setan: kande azué
ql doanla am?’ avonlo mé. 2 Kor. 2:11.

a Go ntinla yinla ’nlé, aruminlio Onwa’ w’A-
4 nyambié, inlé, e ga yilize ijanja s onyambe.
1 Jon, :3::8.

- Anyambié y’afienjé & ga zunge tukie Setan
i odolongo wintyozyo sanli. Rom. 16 : 20.

ot Nlagéndizio Jisu nlInlinla ewitoye go
| | syario nle Setan. Mat. 4:1.

i Ndo azyario go ndagi edu buébué ga zué,
i ndo e janje mbe. Hib. 4:15.

| Kande azindinli, gwazario yé, yénla are
ee nli ngulu yi nungunla wao wi syario. Hib.
i IKAMBINLA.

a Agéndia zué gwisyar'e. Luk. 11:4,
3 I|
INENJA SIRENDA. 31 |
' ANYAMBIE SOMBIA ZUE GO KAMBINLA, KA YE PA- :
Ht NGANLA: ’NLE, E BE JAGA NL’AYAGENLO IKA- i
MBINLA. | E
f Vambianla, gambénlé anlu’ apo; wutanli, | =
| gambénlé nluw’ adénga; lokanli, gambénlé te
ny anungunlo nlué. Kande om’edu o ba- |
mbia, e banga; nl’ayé o buta,e dénga; nla eB
oma doka, nyi be nungunlo yé. Matt. 7:7, 8. |
| Vembaganle ptktptkt, k& kambinlanli. iE
| Luk. 21 : 36. : 1p
| Ka fwelia mié go ntyugu yi njuke; m’be |
toliza, ka pendia mié. Owem. 50:15. | =
Wutanli Jehova go be déngo yé, Velianli ye |e
Va re ye pitré. Isai. 55:6. | :
| Velia mid, ka mid jivra. Jer. 33:3. i
| Jehova are piéré gore waodu wi fwelié, gore |
| waodu wi fwelié nl’omitnle. E be dende nta- } :
ndinli yi mangi tié; e be jaga edingo zao, ké Vf
sunginla wao. Owem. 145:18, 19. |
Kande e be toliz’ oyunge wi tonga; nl’o- |
kuge, nla yé o re azyele nl’orugo. Owem.
b2 12; ‘|
Nlezam’ edu, zi be bambio nlué gwini |e
nyam, zo be dendo mié; inlé, Reré e ga ve- ie
ndizo n’Onwanla. Jaga anlu’ abambi’ ezama | BE| 32 INENJA S’IRENDA.
7 gwini nyam, gambénlé mi adenda zo. Jon.
it 14:18, 14.
Sei . ° . y .
| Nlisaon yodu yi be bambio nlué, nlika-
a] mbinla, ayivira anlut be banga yo. Matt. }
| 21 : 22. i
oe Kande azué pa mi‘isaon yi ga Yambio zué
4 go kwenla zué inkala, ga nt’are kwékwé.
cS Rom. 8: 26.
a IKAMBINLA. |
. Rera nlénja zué go kambinlé. Luk. 11:1.
_ Jehova o be nungunl’ inlumbu yam.
= Owem. 51:15.
o ANYAMBIM ARE SOMBIA PA ZU GO PENJAVENS'
dl OWENJA WI SYANA ORUNDA.
| roan peas
=o Yonginlia owenja wi syana, go panga wo
= orunda. Ntyngu orova ka janja, ka ménliz’ |
of evilo za zodu. Ndo ntyugu y orégénlo, syana
i yi Jehovah Anyambié ya: go yo ayanj’evilo
= edu, nla wé, ge nl’onwanli ya onlofiie, ge
| onwanli ya ofianto, ge nyongo ya noiiie, ge
See || - sae aA Sass
i nyongo ya nyanto, ge vuginli ya, ge ogéndi
eo wi wi re nagwa; kande va ntyugu orova
oo avangi Jehova orowa nli ntye, mbenle, nl’e-
ao zam’edn, zi re go yo, ayawé go ntyugu y or6- || INENJA S*IRENDA. 33 |
génlo: yenla azavinli Jehova ntyugu y’ord- :
génlo, avanga yo orunda. Ex. 20: 8-11. ] g
| Jaga of’agegwa’ ogolo wa avila go Syana, | 2
, gwi denda ntandinli ya go ntyugu yorunda 2
| yam, afelia Syana ‘nlé, itanda, yorunda yi —_ \]
| Jehova ’nlé, olubo: ka dubé, ayanj’ impanli HE
- gsamé, nla dénge ntandinli yamé, ge kamb’ |
agambi mamé; gambénlé o be tandie okuw’ ' Hh
| wamé gore Jehova, ka mi agéndia gw imbor’ 1 :
indondui si ntye. Isai. 58:13. 2
Ka pang’ Isyana sam orunda; si be doanl’ uf
elingilio ntya mié, ntya we, ka nlué mia ’nlé, | =
Mié nle Jehova Anyambié yanli. Ezek. iE
| 20 : 20. | |e
Anlué ga‘venjavenj’ Isyana sam, alube nago 1
mpolo yam: Mié nle Jehova. Lev. 19:30. :
| Azué ga rig’ awul’ idatanla ta, ga nt’are |
ntyale y’awéwa, ndo azué ga revunlanlenli ; ie
| posyo kande anlué ajenli ntyugu yi bia. Hib. ie
10: 25. |
Vanjavenj’ ogolo wa go be kénda go nago VE
y Anyambié, ka tanda go jaga viaganlo nla go |
p ijivinya si dasyu. Ecce. 5:1. 1 Ze
Ozavinlo gore yé o denda yinla, nl’onwa- =
| nloMi o kota yo: o penjavenja owenja wi sy4- | 2
| nla aveviza yo. Isai. 56:2. |:
} |: 34. INENJA SIBENDA,
- | Kande ntyugu go vungu ya, yire viaganlo |
i nlintasen. Mi ga ra kumanle gw’enlofitie zi :
a nago y Anyambié yam, viaganlo nli doanla
4 go nago y oréga. Owem. 84:10.
tt Yenla ké Onwa woma aye nivi syana. f
7 : MANGI WI JIVIRA, WI GA LOANL’ ORUNDA. |
2] Ozange wanli wi ga vambe gw’azyo m’anla-
= ga, ka wao jen! ijanji sanli ibia, azuminlie |
eo Reri yanli yi re g orowa. Matt. 5:16. |
| Jaga nlu’atanda mie, venjavenjanl’ isombi |
= sam. Jon. 14:16.
a Om’édu o mém ini nyi Krais, e ga lubué
= avila gwijanjibe. 2 Tim. 2: 19.
| Simanla nVinénja sAnyambié yOzunge
a] wazyo gw’isaon yodu. Kande imépinlo s\A- |
aq nyambié si bag isunginlo si re bowunlia pa |
_ gor’anlaga waodu, Nénjaga mus nlé, azue ga |
ql wal’ isilinl’) Anyambié, nlitanginla si ‘“ntye |
a yinla, ka, zué doanla nl’okeli nl’ogore nl ija- |
| ginlo Anyambié go ntye yaté yinla. Tait. |
2 2: 10-12,
— Sambo ga nt’awangi nlué Krais Jisu ya
Reré, yenla ké ganganlanli nla ye. Kol. 2:6.
ed |: |
z : : i}
INENJA S’IRENDA, 05 iz
| Inlé, ganganlanli go tandie’ Reré gw’isaon
| yodu, nyanlag’ ilonda ew’evilo edu eVia, ave- i
nda gwimia s Anyambié. Kol. 1:10. :
: Ndo loan!’ egalanli zi ntyango-mbia yi . |e
Krais. Fil. 1:27. B
: Yenla re Anyambié e bulia ’nlé, Gagwanli :
: avila gore wao, ka bangwanlanli nla wao; iE
avatanl eza wistké, gambénlé mi abanga -
: nlué. 2 Kor. 6:17. Ep
Anlaga woréfia g’oku’wémé, wi re nl’ono- is
nga wijanj’ ibia. Tait. 2:14. : a
| Kande anlu’agolio nla sijonla; vendianl’ c
| Anyambié, sambo, gw’ikui anli nla gw’anlinli Ez
manli, mi nivo nl Anyambié. 1 Kor. 6:20. |
Ganganlanli g’awanla w’ozange; Gelimanli |
sambo, ka kanganlanli nl’okeli, aranga ga da- :
syu, ndo g’anlaga w’imia. Ndandunlag’ ego- |
| mbe, kande intyugu sire simbe. Efi. 5:8, 5
| 15, 16. iE
Kande ntandinli y Anyambié yi yinla ’nlé | Z
imépi sanli. Kande Anyambié e fwelia zué —E
gwintyale siséké ndo gwimépa. 1 Thes. EB
43, Te EB
Ndo awé, oma w’oteftiu, o bele mia inlé iji- 2
vira ijanja fa, si re juwa pa? Kande ga nt’ar’
okuwa inlinla fa, wi re juwa pa; yenla ke ibe- =
Bible Teachings. Afr 5
| * =
!Sea 36 INENJA S’IRENDA.
q kelia ijanja fa: si re juwa pa ke. Jems. 2:20, |
| IKAMBINLA. |
fq Tata impanla sam s’adoanlizo, Go penja-
venj ampangi ma. Owem. 119: 5.
| Gumanlie nktndinli yam gwigambi nya: |
a ka.arig’ibe keva mit. Owem. 119: 33.
2 3 AZU’EDU AZUE GA YUWE. |
co Awé nPirai, gwirdi be fwinlia ke. Jen. |
= Ga unt’ayinginlio ibe go ntye yinla nl’oma |
a i mari; nVijuwa g’oywanja wibe, yenla biiju- |
a wa gor’anlaga waodu, kande waodu wi re

3] janja p'ibe. Rom. 5:12.

| Ayuwi anlaga waodu va Adam. 1 Kor.

. 15:99.

a _ Kande ipa s'ibe nPijuwa. Rom. 6:23.
a | Mangi waba wavoro ‘nlé, wi be juwa. ,
ao Oma mande o be doanla, ka ayenl’ ijuwa?

og E be toliz eménla zé avila g’0ga w’oronginlo?

— Owem. 89 : 48.i
| . li
| INENJA S’IRENDA. 37 -
| Kande mi avoro ’nlé, 0 be baga mié gw’i- |
| juwa, nla go nago teta pa gore waodu wi doa- iz
nla. Job. 30:23. ik
Yenla loanlanli nlué ké kekizo pa: kande .
=, Onwa woma e bia gwigwéra nyi re nlu’avi- ie
| * kilie. Matt. 24: 44. \
| ie
| IKAMBINLA. | 4
|
| Mieza zué go tang’ intyugu sazyo, kA zue &
| piréMi yazyo gwimia. Owem. 90:12. -
: : Lc
EB
| IJUWA S’AGORE. :
| 8
j ‘ ieee ee
| Ogore are nl'ibekelia gwijuwi sé. Owem.
14: 32. .
tT A eae vie a |
Vemb’ ogore, ka syili’oma w’oréti, kande |
ntyail yoma méwa yi r’aménjé. Owem. 37:37.
Njonli mpolo gw’antya mi Jehova, nle iju- S
wa si mangi tando ndé. Owem. 116: 15. 'g
Ozavinlo gore mangi w’ayuwi, wi juwa gore |
P Reré. Itum. 14:18. Ee
IKAMBINLA. E
Mi ga yuwe ijuwa s’agore, nli ntyai yi nu- z
unla yam yi ga loanle ga yé. Num. 23:10. : e
m
iAE EE GE a ne a Mi ee ee
Bel |
eH ‘
: 38 INENJA S'IRENDA.
|. IJIVIRA S’AREGA. |
oe | eR : = :
ee) Oréga e tombo nlibe sé. Sink. 14 : 82. |
a | Ss a : or
Ndo mangi wi pava wi be jilizo ta; abeka
oe | ee
2 m’aréga mi be tenlo. Owem. 387: 38. |
a EB be fwinliza wao ibe sao, ayiliza wao gwi- |
oe janji sao ibe, Jehova Anyambie yazyo e be
a] jiliza wao. Owem. 94:23. |
at Go be bulia wao ’nlé, AMénjé, nl ombia- |
| mbii, Tava mé be dumbo wao nl’ojili, wi re |
ae wavonlo, ndumbaga, ka wawangizo. 1 Thes.

7 5:8.
“=f IKAMPINLA.
SI Kakala, Jehova, roliz’ inlinli nyam. Owem.
ae | 116: 4. |
ee AVILA GWIJUWA, VAVA ATO’ ISEKELIA.
eS Be doanl’ orongunlio wi bende, wavia nla

Se wave. Ijan. 34:15. :

at Igwéra nyi bia, nyi Jaga waodu wi re gw'i-

4 ronginlo ayag’ inyol nyé, agdgwa; Wao wa-

=] — | Oe

a lendag’ ibia, gw itongwa semcnla, nla wao
Benes a5 > 3: 28 ° y

S walendag’ ibe, gwitongwa s ogara. Jon.

a 5 : 28, 29.

of Vonla, Reré e bia nl’igomi ny’itasen s‘iya-. i

|
INENJA S'IRENDA. 39 i
| mbui yé, go dend’ yékélia gore waodu, gw’i- =
| janji sao sibe, si re wao denda pa, nlikambi Hi
| sao ijAli sodu sire aréga kamba pa gore yé. :
| Jude. 14, 15. : | =
| Ndo go be bi’ Onwa w’oma nlivendi nyé |
| al’ivavi y orunda yodu nla yé; egombe mé e ‘E
| doa’ tu gw’eka z’ivendi nye; ka anlangaé mo- \z
| du datizo g’ozyo we; ka yé kera wao, ga nte |
| ker’ ovenjavenji ager’ adambé avila gw’imbo- |
| nli. E be dovi adambé g’ozamba w’oga wé Ee
onlomiié, nl’imbonli g’onyantwé. Matt. 25:31- if

33. 2

Kande azu’edu azué ga wowunle gw’eka zi iz

Krais, ka om’edu bange ya yalendio g’oku- =

| wa, ga ntare yé denda pa, mbia ge mbe. | :
| 2 Kore 5:10, |
; Ayékélianl osao’edu egombe viaga ra, kao =
Reré abia; o be bag’ isaon y’iyumbunlo yi iB

mpiri g’ozange, awowunl’ imonda s’iréfiia. 5

1 Kor. 4:5. | =

Yenla om’edu gore zué e be p’Anyambié ie

ntango g’onwanja woku’ wémé. Rom. 14:12. |

Anyambié e be bag’ ian] edu gw yjékélia, | Ss

| nli ya yiyumbunlo yodu, vanganle y’aVia, iB
mbe y’ave. Hecl. 12:14. 2
Kande are teta pa ntyugu yi be jékélié eli- ESis ee ae a ae

Raa
Al 40 INENJA S’IRENDA. . )
el va nlVoréti nl’oma mé o re dingilia pa; ¥a yo |
q re yé mieza pom’edu, kandénle arongunlié |
4 avila gwijuwa. ITjan. 17:31. : |
- Go ntyugu yi be jékeli’ Anyambié ayékelr |
_ isaon yiyumbunlo y’anlaga, va Jisu Krais. |
a Rom. 2: 16.

a Nl ayenli mié mangi juwa pa, awango nl’a-

| volo, kumanla pa g’ozyo wAnyambié: nl’a-

aA nungunlo ezango, nl’anungunlo ezango ezé-
2a nlé; zo nl’ezango veménla; nlayékéha ma- |
4 ngi juwa pa gw’isaon meyanla yi re téndo pa |
= go yango, ga nt’ar’ ijanji sao. NVagagunli’ |
ae mbenli mangi re juwa pa go yo, nlijuwa nl'i-
a lombo w’agagunli’ mangi re juwa pa gore

= wao: nl’aytkélio wao om’edu ga nt’ar'ijanji

eS st. Nlom’edu o roenli e dengo téndo pa

| ewezango zemiénla, avalio gw’eliva z’ogonli.

=I Ttum. 20 : 12-14. |
at IKAMBINLA.
a ' Ndo g’onwanji wam, m’be jenl’ ozyo wa
a nl oréti; m’be jora ja mi ajagimia nl’egalanli

= za. Owem. 17:16.
ad | |

AINENJA S*IRENDA. 41 |
i
| i
| AGORE BE DOANLA NL'EMENLA ZAKANLAKA. ie
| Ayé o bekeli’ Onwanla are nlefiénla zaka- |
nlaka. Jon. 3:36. ie
Ka mié pa mo efiénla zakanlaka; mo ké
m’avere agénda go kanlaka, zyel’oma ké o be iz
swenla mié mo avila g’og4 wam. Jon. 10:28.
-Egombe mé oga e be bulinlia wao wi re |
| g’oga wé onlomiié inlé, Yogonli, anlué yi savi- if
| nlo nle Reri yam, ka jiganl’ inlanga ny’age- iE
| kizio nlué avila gwidovia si ntye. Matt.
| 25 : 34. -
| Awenge gore wao wi nanla go ntyénge yi E
ntye; be nangwa awéwa gw'effiénla zakanla- -
ka. Dan. 12:2. q
O be p’om’edu ga ni’ar’ ijanji se; wao wi
but’ivenda nl’olubo, nVito’aywwa Vikaéngwa i
s’ijanj ibia, wi be po eMiénla zegombe zodu. 3
Rom. 2: 6, 7. : &
Gwiijiga s’awdnlize, s'aVevize s'aVulize, ke- i.
njinlo, pa g’orowa gore nlué. 1 Pit. 1:4. | z
Tbunla si mbia si re g’ozyo wa, ambia g’o- iq
| ga wa onlomié egombe zodu. Owem. 16:11. a
Winla nle wao wi re kagwa p’avila gw'inju- le
| ke mpolo, nl’ayovunl’ ingai sao, n’ayambunlia |
so nli ntyinli yOnwidambé. Yenla doanla 4
“
|
|ae 42 INENJA S’IRENDA.
a wao swaswa nl’eka ’z Anyambié azavinlagé |
| omanda nl ogwéra go nag’wé: nl’ayé o doanla
_ gw’eka be doanla gore woa. Wi be fa jaga |
la njanla nyénlé, ge fa koto nlesyove, ge nko-
q mbe yi fa bambinla wao mpiu edu. Kande !
oy nlé Oywidambé wi re go garegare yeka H

a be nyezaga wao, agéndia wao go vero y’anli-

a ngo m’eménla; k’Anyambié be siz’antyanli

| modu avila g’antya mao. Itum. 7: 14-17. |
a Ka ava doanl’ ijuwa syénlé, g’ekéVa, g’edi- |
a4 ngo, ge fa doanla nkazya nyénlé; kande isaon |
a y alonga y’apiaganli. Itum. 21:4.
a IKAMBINLA.
=a Géndia mié go ntye yavevelé. Owem. |
2 143 : 10.
| Gagunli’ ozange wa nl’oréti wa, wi bé ké-
a ndia mié, wi be baga mié go nombi ya y’o-
a runda. Owem. 43:3. ‘ |
Sed | |
2 pec: |
= AREGA WI BE KENDA GW’AZYINGO MAKANLAKA. |
| Ayé o bekelié e p’ogara; ndo ayé.o ree f
of bekelié are po pogara, kande e bekeli’ ina |
= ny’ Onwa wikika wAnyambié. Jon. 3:18.

4 Ayé o bekeli’ Oynwanla are nl’eménla za-

oe

a if !
|INENJA S’IRENDA. 43 |
| kanlaka; ndo ayé o re e bekeli’ Onwanla e
| ayenl’ efiénla, ndo egunlu yAnyambié zi
I doanla goré ye. Jon. 3:36. |
Awenge gore wao wi nanla go ntyénge yi i
ntye be nangwa,—awéwa go ntyanli nl ibiko }
sakanlaka. Dan, 12:2. WE
Aréga wi be fwinlizo gwilombo,—anlanga
modu mi devanl Anyambié. Owem. 9:17.
| Go re ogu wao wayuwize, nl’ogonli ké |e
\ wanlimize. Mark. 9: 44. i} ES
: inlé, waodu wi ga vogara wi re wi jivir’o- |
giligi, ndo wi jen!’ ibe mbia. 2 Thes. 2:12. |
Kandénlé g’onwanja wintyale sinla bi egu- |
nlu zAnyambié gorawanla wi sila silaga. | 2
| Efi. 5:6. — | :
} Go be bowunlie Reré Jisu avila g’orowa |
| nlienjél si ngulu yé, Gogonli wi bamMinla, |
aVinliza wao ngaka, wi re wi mi Anyambié, |
| * ka waydgénlo ké ntyango-mbia ya Reré azyo |
| Jisu Krais. Mangi sinla wi be tevunlo nl’iji- =
| liza segombe zodu avila g’ozyo wa Reri nl’i- 5
venda nyi ngulu yé. 2 Thes. 1: 7-9.
F Mande gore zué be doanla nl’ogonli wijili- '-
| za? Mande gore zué be doanla gw ibafiinla -
sakanlaka? Isa. 33:14. iB
Vava be bulinlié wao wi re g’onyantwé, inlé, | Eat 44 INENJA SIRENDA. |
aq Lubuanli avila gore mié, anlué yi re savo pa |
ao g’ogonli wegombe zodu wagekizio gore Se- ‘
| tan nlivavi yé. Matt. 25:41. |
oe Ayé mémo be jang’ivé ny’egunlu z Anya-

a mbié, nyi jiro ibundunlo fa gwingongo ny’e- |
a gunlu zé; ka yé jenlizag’azyingo nlogonli nli

a sulfir gwazyo nVienjél sorunda, nla g’ozyo

oe w Onw-idambé: nlotutu wazyingo mao wi

| be panda gwigonlo go kanlaka: ka w’aloanla

7 nla sijawa oManda g’ogwéra. Itum.14:10,11.

aa IKAMBINLA.

a Alatiz inlinli nyam nl’ave. Owem. 26:9.

=o AZUE GA MEMA KRAIS GW’AZYO M’ANLAGA.

| | Giligili mi bulinlia nlué inle, kao anlu’ any’

a ozyonli w’Onwa w’oma, ayanga ké ntyinli yé,

a anlu’azye nl’efiénla gwikuwi yanli. Ayéo *

oa ny ozyonli wam, ayange ntyinli yam, are nl’e-

a ménla zakanlaka, miémé ké m’be tongunlié

a] go ntyugu yinuunla. Jon. 6:53, 54. |
=o NVPawangié mpémba av’ake¥a, ayarunla yo |
4 ava wao inlé. Yinla nloku’wam, pa g’onwa-

co nji wanli; lendanli yinla gwjjonginli sam.

= Nlegalanli mémo k’imitgi, ntyago via, awuliaINENJA S’IRENDA, 45 E
: inlé, Imiigi nyinla nlé njeka nyanla go ntyinli ip
i yam y avovizo g’onwanji wanli. Luk. 22:19-
| 20. |
Om’edu o be méma mié gw’azyo m’anlaga, | =
j ayé ké be mémo mié g’ozyo wa Reri yam yi a
re g’orowa. Matt. 10:32. a
Ayé o jivira a¥aptaizo e be sunginlo, ndo if
ayé o re e jivira e be pogara. Mark. 16:16. f
Kande om’edu o be jenla mié nlagambi B
mam ntyanli gwivoma nyinla nyibandanla iE
nl'ive, ayé be jenlo ntyanli nl’Onwa woma, |
: go be bié nlivenda nya Reri yé, ayé nlienjel | s
sorunda sodu. Mark. 8:38. 2
IKAMBINLA. : | :
Rera, va zué mpémba yinla péképéké. Jon. |
6: 84. I
ee |
IMPANGANLA IMBIA GORE MANGI WI JIVIRA. | :
||| fee
Nkombe ya y’agwa nyénlé, nla ogwéli wa if
| wazyambunla womé kande Jehova be doanl’
f ozange wa egombe zodu, ka intyugu s’edingo | a
za si be manla. Isai. 60: 20. | Z
Wi be fa jaga njanla nyénle, ge fa kota nl’e- 2
syove, ge nkombe yi fa bambinla wao mpiu E
| é < | ee
:
| |
|a 46 INENJA SIRENDA.

edu. Kande nlé Oywidambe wi re go gare-

a gare y'eka HE bé nyezaga wao, agéndia wao

ee) go vero y'anlingo m’eménla; k’Anyambié bé |
| siz antyanli modu avila gw’antya mao. Itum.

ay 7:16, 17.

| Intya nyi pa jenla, genla oroi jaga, nla ji-

al nginla g’oréfiia woma nli mari isaon yi re

kékizo pa nl’Anyambié gore wao wi tandé.

| 1 Kor. 2:9.

a4 Mpendinli nde .yi re r’ombi wa, wi re wé

=a jumbunla pa gore wao wi tia; wi re wé denda

= pa gore mangi wi bekelia gw’azyo m’awa wa-

ae nlaga! Owem. 31:39.

at Loanla’ nlibekelia, koanga gwijuwa m’be

= pa korowa y’efiiénla. Itum. 2:10.

| IKAMBINLA. |

| Yonginlia igambi nya gore nyongo ya;

ae | kande o re panga pa mié go bekelia. Owem.

ee 119:49. - ;
oe Yonginlia mié Anyambié yam va mbia.

a Neh. 13: 381.
. |
Bets : ‘
yn !if
| - INENJA S’IRENDA. 47 E
}
i
i ~~ RSI) a Sy) Cp | :
| Sa EE BY OE :
C _OSEBING Gigs SS MS SP SaMm :
* S| ASE ( GD 2 \} | a:
| ICR MAG 9— EEL aS BONS be FD | SE
) lb ~ ERO OQ id
© MK Sixon el | cc Ke
AG AY on ib \ SS _ “DignfCas i
at 6 Uy iG aor Sf RFI iE
Sa Ai tee CAS, W a He S Ny Mg 7° Y AGA ES ;
NY v ie a NG) SAE ND ? E
S03 zz ae ee ey E
A Q)) Li 3 TN Sg)) (R |B
aK Yi ee = als. 5
EQN GE .
AGRE ZZAWN SNUG CRE -
i}
is &
GALANLI YI KRAIS. if
|
1. Mié nle Mpémba y'Eménla. Jon. 6:35. | f
2. Be kagwa ntongo avila gw’erere zi Jisu, | &
- nloramba be poma avila gwirambi yé. Jon. |B
11:1. -
3. Mié nle Rose yi Syardén nl Tlanga y’i- | p
dédé. Cant. 2:1.
| 4, Mié nl’Ogali, anlué ampare. Jén. 15:5. 2
| 5. Krais n?Ewonjo zi yando—kande azué &
nle va yoku’ wé. Efi. 5: 28, 30. \B
6. Go ntyugu mé be doanl’ Evero nungunlo &
| | eee 48 INENJA S°IRENDA. |
| go nago yi Devid, nla gw’aloanli mi Jerusa- |
_ lém, gwibe nla gwistké. Zech. 13:1. |
=] 7. O be sindinle ntyugu y’ibi’ sé mande? 4
a O be kumanla mande go be bowunlié? Kande k
. are ga ogonli w’oma o jambunlia syika. Mal.
a 8. W’ayangi gwido mé ny’anlinla ny’azo-

pe ngagi wao ; ndo Ido mé nyo nle Krais. 1 Kor.

2 10:4.

=| 9. Mié nle Mpanla, n’Omiénlé, nl’? Eménla ;

4 zyeloma bia gore Reré kao Va mié. Jon.

| 14:16,

10. Ayé o re e jinginla go nago y’adambé

= nligugi, ndo e pande mbora nyénlé, ayé nl’o-

S| fe nlogwérisi. Mié nl’Igugi; jag” om’ajingi-

ee nla nla mié gambénlé asunginlo, ka yé jingi-

| nlaga, nla kagwaga, alénga ké inya. Jon.

Se 10:1, 9.

ae 11. Ido ny’avikio nl’inlogisi, ny’atoenli gw’e-

ae wonjo zi ntulungu. Owem. 118: 22.

| 12. Nla mi jenla nago-mpolo y’Anyambié |
2 gogo; kande Reré Anyambié Yingulu-yodu g
| nl’Onw-idambé, wao nle Nago-mpolo y’ Anya- |
S| mbié ya yo. Itum. 21: 22. |
| 13. Mié n?Ogégénli wibanga wi baminla.

- Ttum. 22:16. |INENJA S’IRENDA, 49 i
14. Gore nlué yi t’ini nyé bowunlia Nko- |
mbe y Oréti. Mal. 4:2. i
15. Kande Anyambié arandi ntye yinla nli i
ntandinii mé avenlié Onwanlié wikika, inlé,
om’edu o bekelié avere, ndo e be doanlanla i
nleménla zakanlaka. Jon. 3:16. hl
ec
ayy a) (SS
SS SS ACS Se NS SS SS
= SCC) eae). SS =—=
=e
==... is "| = |
i sieea S |
IGOMI NY'AMPANGA. “ee lf
Os esai® ' X\\ | =
1. Aloanla nl’ Anyambié sinyenle _ SO |
9 SN’ VSS | F
g OzyO wam. my |
2. Avangin!’ okuw’ wamé oganla, g’e- Sy |
A : A S, LS UZ
galanli, z’ezam’edu zi re g’orowa gw’i- Lf |
. . . Aft |
gonlo, ge zi re go ntye, ge zire gw’anli- ” if
ngo mi re g’odolongo wi ntye: alembinla yo, ig
: ge savinla yo: kande mié Jehova Anyambié | ee
i
[
| a:

| 50 INENJA S’IRENDA.

2 ya, mié Anyambié yi nandi, yi bag’ibe s‘irere

i gor’awanla ¥4 mbamba nli mbamba yi ntyaro

_ nla yi nai, gore wao wi numba mié; arumi- f
Pa | nlie nkéngé gore sintausen wi tanda mié, nli ‘
a penjavenj’ ampangi mé.

of 3. Aréta ina nyi Jehova Anyambié ya Va

| nyawényawé: kande nlé Jehova Anyambié

. ya arige yé ogara fa o téta ini nyé Va nyawe-

oi nyaweé.

i 4, Yonginlia owenja wi syana, go panga wo

| orunda. Ntyugu orova ka janja, ka ménliz’

s evilo z4 zodu: ndo ntyugu y oragénlo, syana

| yi Jehova Anyambié ya; go yo, ayanj’ evilo

S| edu, nla wé, ge nl’onwanli ya onlofie, ge

| onwanli ya nyanto, ge vuginli ya, ge ogéndi

| wa wire go nag’wa: kande Va ntyugu orova E
=| avangi Jehova orowa nli ntye, mbenle, nl’e-
= yamh’edu zire go yo, ayawé go ntyugu y ora- 3
| _génlo: yenla azavinli Jehova ntyugu yora- i
| génlo, avanga yo orunda.

| 5. Lube reri ya nli ngi ya: ka intyugu sa |
see daya go ntye yi po wé nli Jehova Anyambié
a 6. Ayonl oma. |
: SS 7. Aveng’ ofianto winganli.
I 8. Ayuia.

= 1
Â¥ || INENJA S’IRENDA. 51 ec
9. Av¥erinl’ oganganlo wa. | :
| 10. Aranginle nago y’oganganlo wa, aré- -
gin!’ ofianto woganganlo wa, ge nyongo yé |e
hoe, ge nyongo yé nyanto, ge nyare yé, ge . |e
buru yé, g’ezam’edu z’oganganlo wa. |e
a
NTYAI NL NTINLA Y'IGOMI NY’AMPANGA.
Rande Reré Anyambié ya nl’oréMi wa wo- | e
du, nlinlinli nyé nyodu, nl’ogu wa wodu.
Sinla nl’Isomb7 idonga nl’ipolo. | a
Sibanli si re ga sinla, inlé, Rand’ oma | :
nwénlé g’okuwémé. =
Ampanga modu nl’ivagisi, mi doanla gw’i- i§
sombia sinla banli. — fF
4
ae ; 4
VILO Y’AWANLA GOR’ IZAMBI AO. i
» Anlué ga ri’ omedu ngi yé nli reri yé. Lev. =
19:3. -
On’wami, yaga orevunlo wa reri ya; ka 2
arig’ivanga nei ya. Sink. 1:8. i
; Kande Anyambié azombi’ inlé, Lube reri i.
ya; nl’om’edu o tawe reré ge ngwé, e ga yuwe =
njuwaga. Matt. 15:4. |
Bible Tea hings Afr. 6 i
12

a 52 INENJA SIRENDA, |
a | Awanla, yaginlon! izambi yanli gore Reré; |
= kande yinlé nle ndaga yaréti. Lube reri ya |
“i nli ngi ya; (wo nl’ozombi’ olonga wi re nl’o- |
an mpanganlo ;) inlé, ga roe mbiambii nla wé, 3
= kA wé do’ oling’ ola go utye. Efi. 6: 1-8. |
ot Awanla, yaginlon! iziémbi yanli gwisaon |
| yodu; kande igamba nyinla nyi tandie Reré.

| Kol. 3: 20.

it VILO GOR’ ANLERA.

_ O ga gumanle g’ozyo wewonjo vijuwe,

| alub’ ozyo wi mbolo, ka ti’ Anyambié ya: Mié

a nle Jehova. Lev. 19:82.

| Hgalanli mémo, anlut arumbe yagénlon!’

i anléra. 1 Pit. 5:5.

a IKAMBINLA GO NAGO IBANGA NLI NKOLU.

— | Kande mi avoro yé (Ebreham), inlé, e be

a sombia awanli wé, nli nag’ we go nyumi yé, é
| k& wao penjavenja mpanla yi Jehova. Jen. |
| ei |
CULL Gore mié nli nag’wam, azué be savinlag’ |
oe Anyambié. Josh. 24:15. |
| || |
|
INENJA S’IRENDA. 53
IPINJA S'IGANGANLO. |
On’ wami, jaga ave w’asyaria, ayivira. On’ |
wami, agénda go mpanla nla wao; réndie i
\ ntyozyo ya go mpanla yao: kande intyozyo |e
sao si pule mango gw’ibe, anlégiza go poviza E
ntyinla. Sink. 1:10, 15, 16. :
Ayé o kanganla nl’ayogo, e be doanla nl’i- |
mia, ndo oganganlo wi dasyue be feva. Sink.
13 : 20. :
| Avange ndego nl’oma w’egunlu, ka aganga-
| nla nl’oma wi sunge benda: o vende nénga |
inkéndinl sé, alénge mondo gwefiénla za. |
| Sink, 29 : 24, 25. | | 7
| iF
a gare |
: @ONWANJA W’AKH NIVIZYEVA. |
| Ave wi kagunlia yawanli ao g’olemba, nl’a- F
| wanli ao jinla. Wi bange ngafiia nli nambi, |
ayenle mbia go nyangale yebeka. Wi suliz’ |
intyugu sao nlibunla, nla Vigamba ny ogwa- if
nla suminla g’oronginlo. Yenla bulinlia wao |
| Anyambié nlé, Lubuanli gore zué: kande azué Ze
bela imia simpanla sa. Job. 21:11-14. |
Yenle mbia, iwanja, gw’erumbe za; nl’oré- &
} fii wa wi ya zindia gwintyugu s’erumbe za, §
| ig
‘ | &ae i.

a bd INENJA S*IRENDA.
a | nlaganganlaga gwimpanla s’oréMi wa, nla ;
ea ew ijenla s'antya ma: ndo mia, “nlé, gw isaon |
ao yinla yodu Anyambié be bagé gwijékélia.
i Ndo mi bulinlia nlué nlé, Igamba nyambié

a] Lt edu, nyi be kambo nl’anlaga, nyi be bamhio

4d wao ntango go ntyugu yoyékélio. Matt.

ES SS ae

a | GONWANJA WIGEVA NYI KRYSTIAN GILIGILI NL‘O- :
i MBIAMBIE. 3
= Yenlanli mbia gore Jehova, ka jenlanl’ ige-

aa va, agore; ka boginlanli nli mbia, anlu’ du, t
Be r’ogore e’oréMma. Owem. 32:11.

i Yenlanl igeva gore Jehova, anlu’ agore;

i gore mange waréti isuminlia si re kwékwé.

| Owem. 33:1.

= Isreél e ga yénle mbia gore Ovangi wé,

_ } awanla wi Zaidn wi ga yenl’ igeva gore ogi

Ss | wao. Owem. 149: 2.

. @ONWANJA WI MBORA WI DOANLO ZUi. K
| | Romb’ ogolo wa go nago y’oganganlo wa ; |
S| é vende jasa, anlumba. Sink. 25:17. |
oe | Ga nyanli yi bolanganli avila ewikundu

| 4
a fINENJA S'IRENDA. 55 e
; nyé; yenla re oma o bolanganla avila go
mbori yé. Sink. 27:8, 2
| es
GONWANJA WI LAMBE. =
O ga rige kéndagénda g’eséringilia go ga-
| regare yimangia. Ley. 19:16. i
Ogwanli wé wi rompwi viaganlo nli batala, =
ndo igavi nyi re g’oréMi we; agambi mé mi =
re déla viaganlo nl’agali, ndo mo nl’ikwara yi
re duro pa. Owem. 55: 21.
Ayé o maginl’ oganganlo we ntyaria, ayé 2B
be jilizo mié. Owem. 101:5. :
Gw’ibunla s’agamba aloanle ibe fa, ndo :
oma o simbia inlumbu yé ar’ewonjo. Sink.
10:19. |
Oma w’isapilia e kwez’ edungu ; nl’oma o |
papalia e bangwanl’ iganganlo. Sink. 16:28. |
Gore zyel’ ikonli, gogo ogonli wi nima ; nla ee
gore zy estringilia inyomanlo nyi jéka. Sink.. &
26 : 20. | :
Ayékélianli, gambénlé anlw’ ayékélio. Matt. i
FA, fF
Kande o be tand’ eménla, nl’ayenl’ intyugu iE
simbia, e ga zimbi’ onleme we gw ibe nlinlu- | =
mbu yé, inl’ y’agamb’ itemiza. 1 Pit, 3:10. =
|ae r z ; . - aaibaw en ataes S Pelaeer ti pels eee SSS SSS
a : :
al 56 INENJA S’IRENDA.

a IKAMBINLA SA RERE. u
| Reri yazyo yi re g’orowa, ini nya nyi ya

ae) loanl’ orunda; inlanga nya nyo ga Vie; nta-
ii ndinli ya yo ga yanjo go ntye ga ntedenda |
| yo gorowa. Va zué inya si keka zué nlénla

| winla. Nyeza zué inuani sazyo, ga nte nyeza

a zmé mangi wi nuana zué. Aroanla zué gw'i-

a syario, ndo romba zué avila gwibe. Kande
a) ipanginla, nli ngulu, nlivenda iyé egombe

> zodu. Amén. |
- |
i |
al Atal as
| gat oy

i & Heian < |
a al patil & |
= 2 Tn ere 4 | : Zz
a SEL TAEHOALAE eA
Ses % SE | glen Fae I y
Sas i : w= a pie of Abe |
ee CS
|
| |4
| S
| | :
! &§
&
|
| 4
| c=
cm | ede
3
pas ays
33522 fi wm
Ris
peeisy
Sa
=
rSssia| |
oi
pseoees|
Saas)
| !
pes
eciee | ‘
ul :
=)
: e ’
ell
cn) :
el
4 sil :
Stas) ;
nee }
ee :
et %
Ba é
ceed) ;
sees a
pes | i
ees! | :
Sed
{
ST |
| )
a]
odra —
ss :
ee ; se
i
|
4 :
aos
| OY s
a
|
| oy
a USE |
, a iE
DS iE
;
ee .
NO B
2 :
| :
asm ee _ ; nang Se a
i Ree ee ns es eee—_
Laer aer SE ress HEE Ten
Sar Siege aspsares totes geei ae Se
ERY Ee Bese a poem
— Se ea Gee ee # HHT HESE ESE ES J
- pee ee ee inate Barrens Bogner at ee: Seer ee
- f Pat Baye See tee Fee eS ae ge BES reiE 2 ia
eee ee pe dearest: ieee,
TESS Peo iieas tance EE eit arrestee ao= sees mtorr: = sete e rae ae Seapets y
: ee Eights isae Spates Sete Si apraeiae ate Reitiad Fee pee SPS Seset es eases tts Sos aaapest ras Seer
a= LU rr Sire)
eee ees pe eee Sie egannien eee ES BE ise Tae
Bee see eRe hap aene Seen nae Sates oS eee Episty pees tet H jae ES Hae Seite
: ee Boraeee eee Saeee [ee peeeri cee Hae See sear ae
Zee Se See een BESS eae Bee ee eee ee: eee 4
es Se serse res See eer = eee Beat iirisitcs egguite eget ay aes as fat Feces Bisiessn ss ite
pec feee Br siaion eos SS yae Roi Sree WS Gasca Fret, Bese ares resis Se Bar ee Bois
perieeee ee ee Seale eae Bases irene ee pages ee Sa
ig ee iecre Se ge, Sa Beare ea SBrekeessea isa
ees epee Beater ee Sars aera Sep tire Boe eae: ge fe -ePeSeT Sees pees Ae Sate Hepsi eee
pC Se Se ees sg es am
fe Sa eS Sse erioee ee eee Segre Be eaES Se ee Sea ae
8 erate ae a ape ae pein ssteee See teed a iegias eg iag
Be oeetasast Papainas eee gae Sea are Bake pease, ns Sos ee 2 ays See aes PS eiesae Bssiedscaeeretee j
eae 8 ae Bees fe ips peer Re Le aorrrs ashes seca iuiac Seay Sis eee
BA a Sear teats : eee fags ete pT RSE ae aR aeteeteaaes sEsesitt ope i;
Bt oo Se as mY
5 eS ee Serapraaion SS ee SFR SE Saisie Babes Syee ie cpiaeee esses rake Ea
Eee ee Rea ee Bae eee: Ssereeceeereeee cS pine ae! ieee a
z Breese a tear aa Sica i ey eae si Um eset a paisted= eta
pie eae ieee ee Ses st eer SOS Bees ie en pete sae oe Rises aeag
eerie oho Spee eS Scion ee ata Heese Basar cer Sites fiir ae See 7g
a See eee — 2 Ag esas
Se a eae
ee
ree eet eee Seine acer Sere etree Sareea neler Besse ieee: Se. ieee eee
eae Shee = eee ESR renen aii sr peed eee ara ee ee Binet See
eee es Pee 2S eee a Berens ty Ses Sasa pete see sepa er spe seer ae
presse ieee eee oS ees Sioa selec reese Sen pipet Bese yaeeee kee see we ese ries Se ness if
ipa 2 — eas es ie
8 oe Feb eee Seer een
Bese eg Bene es Seton teases Seen eee le ee Seton sae as eee
serene ae pee Se ees pec aee ee ae eee Z Biren ar Seccarmanenee SSS aw
pe se a. aS
a Seber So
ee a ee y
Se ee peeeseeetsete a es ESS Berets ee Sera paar esa! ieee
Eee az! . Ec EDs meres tee ta eee eh pert jenn Se
p See ee gnc SEL peiserepeess eas eae ete Rap tarasrsatecats eerene Pavean i =: hat eee
ES eee Se eee ee er Se eee ee
Se eine aes Spears Gare re ff sae ee He S53 SSeS piree ma Sater ate aera psig he RSs Sa eae
Bs eS Sie ee geese eee oe eras oa
oe ee a eee rene ae
Sesser sean aes FS ees arate cet Ete inet sptigeeniratsee Spee terse aa Bec eo eee penigeasS! species 4
Bis alapors ee Se eae ee BEES se: eae Pea ee: Ree pre eess feasuee arenes eters pai bear tt a4
= Seer et esa Se ees Be oy
es ese isoeee ee eg Sea Sa ee ea eee eaey
ee Sniper SESE Ha Sfeseease rs Seeeeeees es sepagreees perpaers rarest ates $3 SSE
Pies oie sce EesySieest Sara eaed oD aa: aes, eae Has sis ria Sepeeeose trate Tree
See Se eee five mee oie Hoven ses sii ates Ser oreet See ae pee Bee TY
re ee ee ee ee 2
Se ee eee Sey Se pa ieta ye erate fae perpePey sistance stes eesee Susie assist es eee eid
— Se SE a Be ee
Ee Re Bearers een iy at ty eset Sapte rie ste is fodt isan giepesre Speticeaeers as pose See 4
ee teenie: sear sete PEs Sree reais Se, 4
= Soe ier Saree ee Spratt es ig Te eet pe eg
ee Seestereen Sterns = ape eens Seopasntte Parsgoer enter tixce Bees eee ss
Ses Fe Beene sees ee
Seen 2S oe Sige pee : Sees ae See aersesis: eee ae
Sees stn Ries Stes rater See pps Se ppesetrenes 2 gee ey
Poe ae Sa ass Sette esters Sees Seas beaters Ses ops tea peat. a: eas eet ee
ee pe renee Seen eee 8 eG
So Sees Boerne sree = Bosses Bae Ses
Be Sea estes saa peses SES Setar ae eerie ieririe aScsiaem
SS Arie Nese rats sre S24 preeeaeee Sines or x eaciese =; SaPeeat Ty FES SSEAY ae
ee See Sees epee ee ae i
peer eee eS See stances Seif ge oS ieee petere ee Sy
SNR aa ae Ser saeeta! “= reas jes erate PCE ay. Pees fates ee eds Eee ince SER T
E: ee eae pee Rares Foe DS tao Fechec tetas pias ea See Seer
aS SaaS Smet posses abe oF Benes passe Arrears = see aes aise Een Eisiae eae | Se
epee tet ee eee eee Seat SE sipeeaiter io rege Rs teste PS peat or Sareea, piesiesterost pata 4
Beresterie= Sa - s5: esi eserrestt= erste eae ae = SRS ee = # perce ees Asi sk
poe 5 pe ee sateen steers ieee sa Neseetii ee estes Se
Ba eee Bese rai Spee: Senos ETO Bape Repeater porn eet Sea ee 4
Sa eee Sire bes foros SIE ne peeeett aes Siebcaesn oer porte % ee Rahat Se see Satie oes
ee es SS Sees epee sien ee
E Soe See Sis pera ee Peace
eS See ee Rees Sofy setae Pepe Sas rscheniteons SRistiey Ser feats arte i aga pane regy et Py
See = See ea Referee BSE asters rtaas pees Pe aiey: Berea 2
ee eee Spyies ce eae en a Seeceniat Seip
ee es ees Beis Sear ES Spire Bene ge
2 ee Sei aes ee otreste nears Bees permet Saiiseios See eee ier: Rae
[3 Dees So Se ee s Se Ba ene
Se Sesto eset See eae Bieter sees renee ee ey
See Seis esie Seen neers rasa Se ee ee Seeies
Se ee Settee Sees Bikes heer epee eslee Ree torertectar ee TH shee,
oo ee Basieeeraes sien Beene are eg sag
ee Seite ieee Ramee Stree ieapiasatione yee rH eeitisichis, ste pisiat Spe STeigeertg
sSofeseioretorersckeeese eee Sexier apie cis A ate Scarier iene eet : Been paren ree es j
eee eee Sie eee gee a 4
eee Sabie eee PCE cart careers Sipe a eta otic aelia stares: ea ee
ee Seer ee See ee ag eleRee es eeepc eee: Bee oe
eee Picci Sie esrentee reser esas epee ois Bespin
Se ee eee Bitembiece pepo ee: Serersririgaton SE site Tepes tet See eae
soe es Eee eso hse 3 Seer aaa sige seers arsenite ie Bee ee
Baie Sues a ee pact eee ese ese SieSeso sien eet esa Sia ithner eee} aes tress eas Rese raiee Q
Be daesene: Ge ee Stara peeereae eee See st ple ere sie Oat Seer: See Sansa ee
eS See ee Seo es easier Seach met Sea aee serene SEcesaeseeeest tate
ieee eee eee se seems Se ay ees apa z peel aeeettee ieee ies esterase Be eatin pee sea
= eee ee i ao Sea Se Sete SEER Ee ES Sere th ei
oe Seeoreenre Bitatcss sates eases Seas See sme o eee
Sa pp ee 8 facie Rees tenceigerree Fah oe eases ceipeai sete RS anv ens Pe ees
ee Saat nage Fomine Sais SS ir Piste peseseoses ee ee Stearn pense ana
See a ee Iti posasee teres Sierras sae See cert Been eee ee Retr reset He a
par See sae Dect Sansa Safer ions eee eee sate states Sete pee ee a
Sa Bas ase ae = anaes BSS STS? Sis SSeS Bre ee Besoin pear ree} ee g
Beers haar neat pemesre recta ees ae See poet oeartaee Rua ees ba een aa iy si tae a
0 Spree ote Seen a eee ee pee eae Bissett eg
ere Sterner ee: Sepa ees Seen Se as = Sitar Rae oa Sey sree rss ee 3 EN reer pact Ripe: 2S
ee Bo eee ee = ere Sse SSE CES ee ae ete oe
Panera Se ees eases ee Bee eee pee Seo Bae
Se nee Spine: eee eee pesos Semen ee Bese
pasted ee Rr rae eats reat eee es Seere ae ee
ae oe aerate eran oes eee oe ee Sareea
Pesce ea pin eae nee Sete ee recat = Seas ss itees aoe Set SEE Femi ocaeee Pads Sra Ba Sauaweg :
0 se Se eee ce Sele eae
ae See Eee Sie eee Res eae Seoesea ae paar ee eS See ed ”
peste ke Saas tite aca Sees ae aS Sg ae Beene pore es a aes
Be iees SEE EE een SS Sees a ee jaar’ aoe eaters pb carr Sees Sree eta Saag pee -
pn ae Pest iey Serre eae Espira Bist aeeie Sr pee Sage ee aes
a Pexcnstapc cays a sds tea estatie sats pect faarprs seit ea ee
patron: ey Bip eee rears SSM Seep Spec aerra ns aa Sis
eae ate Sais, SHA See TS ea ee Spee aan ee sit
a eens ee Sarees ae
Bieta resi pe See
pe eee
pa eee ee