Citation
The gospel according to Matthew in the Mpongwe language

Material Information

Title:
The gospel according to Matthew in the Mpongwe language
Creator:
The American board of commissioners for foreign missions, Gaboon, Western Africa ( Author, Corporate )
Place of Publication:
New York
Publisher:
American Bible Society
Publication Date:
Language:
English
Myene

Subjects

Subjects / Keywords:
Bible.Matthew ( LCSH )
Myene language ( LCSH )
Mpongwe dialect ( LCSH )
Spatial Coverage:
Africa -- Gabon
Coordinates:
-1 x 12

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Special Collections
Rights Management:
This item is licensed with the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License. This license lets others remix, tweak, and build upon this work non-commercially, as long as they credit the author and license their new creations under the identical terms.
Resource Identifier:
1141779738 ( oclc )

Full Text
aaa at a ee a eee ace eee RSL
(A oe ee eee ee rar eee ae ee a a eee A
pacer sat Oe a aa ay ee eel eee AT ae a ee Te ee ae era
SSE ee Seen rere Aaa Zee er ae apc ee ee a ak ge RR Ale agate ka coe Ce Ss ea
HS bensrcre ren be ee LN ew amine SE Ret a a ee Rapier ener rh ieee seer anrs Seti eemeerec 2c Dae
Ptettpes tesco psa aie SS Seer cee asec pee ee ey ee eee cee ee eee
Ren sate a cicicy i eee Se pee ae Bae an eee ere Seas ae fon + epee
ante Speen: hes 2 Gaetan ee as aaoa sane latte ise pig aoa Riana 4p ya a Sera et Se
pre bees te ee es te pie natn, ete a ee eee
Sea ee eee See er epee ee es
EI Speen peta eee ty ieee Bites pee ee Be eae eco ee
Sa a ete abeiegeciaeee aR er Sasa GL Se SF aaah arnapemomannn ape ety eae ret eae
Eeae ae So ee fe) Geagacntr es
FEES cee Pe a SON SC ea ena ee re
Sepa peel yi Re MR asad seep tee ee th See te aera eee Sea TS RRORES | bs pee meaee RRS
FS Sea me arene a ee ee reece [oti d Stee at aepemees tay haeapess oe goes teers Soe ea ce eee oat aR Re onary
Be Bea ce oman pa ee aes ee Sine nena cater een ey eta 12 ope a sre ee
Fo Sapam ie ee eee ee eG STE Se Vermeer giitieee spe tet cosets ees SS See ee oa setr
Ea Rae toa Sara Sao ge ae,
fe See ad eaten tee Tape a Rees Rees Cs eas USE esas ca Es te ee aaa ae aagemae Teteey ys ety
te peepee ee Se PS TE RR PTE Es ear” Spe ok Sete c pees «ee eee a ate oe
ETSY case nn tera Ree ey ct Sastre ehhh Sel Rareeseni re SS em Wen eens VEE ES eee SEG Seat ae pe
ae ee ree Sen aes ef op oie headers tae poet Ee ants FREE TTT Br REE Ee a IN eae SI
Pt eae ore pr ae ae WR nce acre ger ce cee ee caer eee ace
isceege eee SS Payee nt SP a ee eee eee Sneha ere teeta
ESS cae cea eee ee ae Merten yc a ea pene ee teeter Es nana ee em age ceases yepreeerd
Saige cet Fe peers ty tae paces. oT Se peta, ees eees ee Serpe evi ons ace peas teeta ate
Be eer re GY eee et ST eee ei Eee ier se Seen aieedg
pee eee ee er ea rere coabe jo) vast safaeemess cage sya ses test seedeess sees taeeest ibis! Usspeaessyeerisre sete cereroete eS? SGT ee
Behe eae wei eee ae een cae Seca neti eeaeee Senet cee picts tee Regence peat
Ee ee ee age aig eee a gee £56 Reieeee nee geat eee
pio mamesisiips smtr pipe eee oak ernest Pet nbhe lS pee : 3 Behe Seine Siscemeore tere tas ceca
Sar Aiea e oie tae ee pea eee te Se deat eee ee peers eee sceees 3 5 spp piss tan ra
Bees ge tee tee ere Sie tee eros | Seeeeereeere enor! tess etc rec perieerees erpapes es Suto
ESSE «ones esas Perce = Sarna create te teeta tan Gee aa 2 : Pacceeete essen Epson ree Fetes
Peeps Nee orn oss cane eet ae ar he Sips besenseeeseeee teen are neented wee Aeetinesteptct: Speer ena raes tee 4
pest gee ke eta nar ees oot EE EE Re te ot oh cee peter cats 8 ine aean eS co eegouee ss ae ay
Beg Mee pease ncaa tame ger ge cee eee eee | pens See ote Sab nent eo pie tere Seen aaepaeras Seeeee eats ee
eee See ea Cae agente | Pepe eee ee
tae aod ete eg appa eas eR RRR REE ES et coast sagas etwas cae esa p eepRaRESONM RRS Toes Nes 9g oes east eH TST Se eas a sy: see ght
ESS a eee ence ee ee et Rm ae sh ASRS Eg aE? 2” teat RET betes et eae eas tee eee SO Sool Sy Ett Last ori ag hte tase Sere Ras
epee erences aed pe eee gt 8 |! RRS: olga ndash gel yi eeiere ts Seateepecr state ster Ort eeeeeeeeseS Ey 3
$a Sy eS Sc Boe a ae ee 9 oe are ee aS Es 8g wets Sg teeta cat T See eeeaaee eh ogee SRS
Ea Spee a See aa R e TSa es Mee ales CAs OFS bray 5 beds Spee ome eeaeSaS staan astro ent oas Stata roe Spe Sat teens
Ble ceee reee 8 ee ee te eS ee ee ae eae ee
beste ae te naa eh gee a Sa Opi seis: Sa Le eee se Saris hee et LFS ‘3 si
Se es es se
Be a a ae a A ae teem hae Ses foe ee re ie aif =
Es ay eae pee en eae gs rete Ri eta ME ae DS Leen Ts Rat aes ees Leet sge ts see eee
Roe pee Sea eres Se es Sots ay eee aera Siege sie eee emare rege teias ceteoees st eres ka a ett seep tees eee are
Becca rate See arm Rae eats ingy ea teeeew sateen Ph eee aarti pacecse spotter steceerg tetas ges, feettereane tam piles eo Ae
Seas Sag SS TS Soe eo eR TST aT a ses ee CoE ep ee ece 4
Bp aeenaee eck eset ra ietee eee eae eae oe ease creat: | er eee i
Bos Step es es oe eg ae cpa ee wa 7s oR AA te Stes = akbar eabag aeaee pee eer tee cases = 8 eer
pee sae ne eee SS SE es eset phe oe ees gage ear Cape: Sete eeetee | eee
Be eae estee, Neeser = Yoaagsgpar 2 yaaa eae ed oe) gece Sees eee eeaae cestode peas eg geht PERE ae ESe ae Ea
Exagprean ire esrene = esieteeey 5 Steele eer toes a Staab ree pees tae ane t eee nee) soca eee a t z
SRS pa ate eee ea eee! Ep Se era eet pemete tS gpietorretert tet aetceei sacateeieai sors Saree une i
pS ese pec aeer cy: Gea ew ST Stay Goss Sas se are CEN wee ga eats ref sea ft ecemearetany serbeareveee si: Piet ae nae rea
Seago Sere eas eee es aie yes eto eee me ey ees epee bess eerie Se
Sere tees epee ers ae rape ee ee eae eerie Fe ieeitar(aiivene steers SiS EE Se ts
caaenet suasra as Sie SAtjae i eee: ee saa zr as tele ee Set Spee eee eee esas tent aun rast bees s
Sees ee a3 es eee ne ae age ae Sama ages oeras were) Fit ps yee gio eee ee etar faaas cmeerea oe he Re re eS
Bee ete See ee pe ee ae ee Beare ee ae sae?
SSR Sa SESE g = ce eeee cys el Segre meade Pe aa gees ge eeepctnes 2 ee ree tscereeereenr ty Seton Sera Sa atoeeen
Bes Sees psec oe See ene vote ees Ses pee sara eT i a Baye ret aed
pees en ee ee sets. pieepseteieisefeen sr re aa eiiit eters te ee teers)
: Uesraaes ees ee ap ae ae eee easton esis te F Siepes settee: sso ees Sat Pee Posies yo SSS
Set eae ae eng ee ti eto eres. pats: ea Prado ce gio geeies cians peypsopice ice rew settee waste: pte
SeisSeergn eae eee een rete Ber ae Ste Gees Rine yhds sear a E ox: agdeastennbeseeeseeze, anes Ssesgse Se ee =
beet abana Nei testa ate eee Sass 1 ees aS iss esha ence See Se Seen Stet fee Get el
fags eee Pel ae Fa sage tana Tenia os aet tra estore Reema) eager geroopimorisiepe: (Seer ES peste ee
oa = Sigs eee ees Set etek 5121 Bt Peta epeted wets epee fo segeesreagc Sane See 1H ae & Sere Rey
ee ee
fpr eet daa ee ESS Se eae eb aes See oa aes TS =o est tee ieee Lee tea ata:
Bu ips ears, Cee eee Lee peer remneereers aroseas coe a Relates pera beets peers gs ere eee os
pcteage ies Sen a eRe Seca eet SE meee ReneS ee a goiag tegen ee aia eho pesctgiee See Sen
Se aaa Sc ps See ae et Fee eee ten Sees pip iyie pe poser oie ones gf pee zr}
= Sper oaks nec er EG ees eee: BSc eres aes eee ee
ee ee ee ee eae epee ca eee
Soyo ieee a PRABNCE CA GS tees is a amok aT e SESS FO eee
— domed | itis eee eee pee Sens 3: af ee es age eee ee =e
pee PE aes eS Sa tes e | Se ees : fe eee pi
ie = Sry pecgs. Se hd ashes tae yon pe toes | Leeret cs Meares et ue A go aR
beatae PGE = SR San getter = eat SS a ee ; | ee i
= ee eee ieee ee een fg eee :
ee NO a a ena Se ee ee acer a
one a ees TS ee rs eee eee
a4 I ea ae ee Cee
ast Bais oy praesent eens eee eee : See eee er ee
aoe Seas ey ye eee ee ee eee a :
Se eae See ae Tee ee pes es eae RES rasta at
CS ae ae et eereeae reane eee ore en ee ee = Par eee p
ee ee ee eee ee
Sa a ce aera i eae‘

t

4

:

: |
;

: t
5. : t
E
5 i

% J

* t

t

: :a
PRESENTED
to the
LIBRARY
of the
| SCHOOL OF ORIENTAL AND
AFRICAN STUDIES
University of LondonF %
| ‘
fa - |
»


(387182
THE
3 GOSPEL 7
acapaiee TO MATTHEW,
IN
THe Mronewr Lanevsce:
PRESS OF THE AMERICAN BOARD OF
COMMISSIONERS FOR FOREIGN MISSIONS,
GABOON WEST AFRICA.
| 1865. ;, &
%
j 1 BS aS
/ oars e
f®/ fia? ode ;
‘* ff phe or e
: 2 +i ee at
oS (hn aM JG}
e, Mit 7 Ae)
NSS eZMATIU.
EWONJO I.
1 Ezango zireré si Jisu. Krais, onwa
wi Devid, ogwa wi Ebreham.

2 Ebreham ayanli Aisak; nl’ayanli Ai-

sak ayanle Jekob; nlayanli Jekob ayanle
Juda nlawareri yé;

3 Nlayanli Juda ayanle Feréz nli Zera
nli Temar yowant’. wé; nl’ayanli Feréz
ayanle Esrom; nil’ayanli Esrom ayanle E-
ram ; NS tres og is

4 Nl’ayanli Erani‘:ayanle Eminedab; nl’a-
yanli Eminedab ayanle- Naason; nl’ayanli
Naason ayanle Salmon;

5 NVayanti Salmon ayanle Buz nli Re-
kab yowant’ wé; nVayanli Buz ayanle O-
béd nli Ruth vowant? wé; nVayanli Obéd
ayanle Jési;

6 Nlayanli Jési ayanle Devid y’oga;
nPayanli .Devid y’oga ayanle Sdélomdn
nVowanto warigio nle Uraia;| 4 MATIU,
7 NVayanli Sélomdén ayanle Rioboam,;
nVayanli Rioboam ayanle Ebaia; nlayanli
| Ebaia ayanle Esa;

8 NVayanli Esa ayanle Josefat; nl’ayanli

a Josefat ayanle Joram; nVayanli Joram a-
yanle Ozaias;

Y NVayanli Ozaias ayanle Joatham; nl’a-
yanli Joatham ayanle Ekaz; nlayanli E-

HH kaz ayanle Heézikaia;
10 NVayanli Heézikaia ayanle Manasa;
_ *nlayanli Manasa ayanle Amon; _nl’ayanli
SS Amon ayanle Josaia; ‘
11 NVayanli Josaia ayanle Jékonaia nl’a-
wareri yé, gwegombe witorizo sao agé-
| nda go Babilon.

12 Wao bago pa’go Babilon ayanli Jé-
konaias ayanle Seletiel; nl’ayanli Seletiel
ayanie Zorobebel; = >

13 NPayanli Zorobebél ayanle Ebaiad;
nlayanli Ebaiad ayanle Haiakim; nVayanli

llaiakim ayanle Ezor;

14 NPayanli Ezor avanle Zedok; nl’aya-
nli Zedok ayanle Ekim; nlayanli Ekim
fyanle Laiad: :EWONJO I. 5:

15 NVayanli Ilaiad ayanle Iliezar; nl’a-
yanli Tliezar ayanle Matthan; ni’ayanli
Matthan ayanle Jekob;

16 NVayanli Jekob ayanle José/, y’onlo-
fe wi Meri, y’ayanli Jisu o fweltw ‘nie,
Krais.

17 Yenla imbamba sodu, avila gore E-
brebam agenda gore Devid, s’aroenl’ igo-
mi ny’imbamba nVimbamba nai; avila go-
re Devid agénda gwiitorizo sao agénda
go Bahbilon, s’aroen? igomi ny’imbamba
nlimbamba nai; nVavila gwitorizo sao age-
nda go Babilon agénda gore Krais, s’aro-
en!’ igomi nyimbamba nl’imbamba nai ke.

18 Ndo njanli y’ayanlio Jisu Krais yo
nile yinla inlé, gw’aluo ngi yé Meri a-
kweélio nle Jbséf, wao laiavlaga ra, aye-
niio ’nlé, atoenli nlinyefie ni ‘Talint’ ivia.

19 Joséf yonlofi’? we avegag’ oma mbia,
e jivire jenlizé ntyaali g’obul, ndo aveli
tombé ntyaria.

20 Ndo gwiaviviagé isaon yinla, vonla,
ovavi w’Anyambié w/’afienli gore yé
go nyilinlo, awulia ‘nlé, Joséf oywa wi| 6 MATIU.
. |i Devid, arza go bange Meri y’offiant’ wa;
kadnde ménya nyi re yé pundiga pa ny’a-
vili gor’ Inlinl’ ivia.
; 21 Ayé ké e be janl’ onwa nlofie, ka we
, il bet’? ini nyé inlé, Jisu; kande e be sungi-
nle -mangi yé avila gwibe sao.
22 Isaon yinla yodu y’alendio, nligamba
ny Anyambié ny’agambio nPovagisi ny’aro- |
enli réti, inlé,
| 23 Vonla,.izyali nyi be pundig’ inyeffie,
; oi ayanl’.onwa nloffie, ndo wi be bét’ ini nyé,
; inlé, Emanuel, nyi béngunlo inlé, Anya-
| mbié nl’azue.
24 NVanlangwi Josef avila gw’antyavinla,
: alenda ga ntazombio yé nlovava w’A-
a nyambié, nVawangié ofiant? we,
25 Ndo e mié du, kao ayé janla pa nja-
lié yé nomic, nPavétié ini nyé inlée, Jisu:
EWONJO I.
| 1 Ndo gw’ayanlio Jisu go Bétleém yi
Judia, gw’intyugu si Hérod y’oga, vonla,
awowunl’ anlaga w’imia go Jeruselém a-
vila. go tangwa ali nkombe,EWONJO It. ¢
2 Awulia ’nlé, Are gwi o re janlo pa
oga w’Iju? kande azue go tangwa_nli
nkombe, azu’ ayenl’ ogégénli wé, abia -
gue go savinlé. :
3 Gw'ayagio Herod y’oga ayagi agamba
minla ayenli njuke, nli Jeruselém yodu.
4 Ndo gw’alatizié iminisé impolo sodu
vnliréndisi y’anlaga, aYambié wao mbora
s y! be janlo Krais, \
5 Nlawulinli wao yé inlé, Go’ Bétleém
yi Judia; kande aréndio nlovagisi inlé,

_ 6 Awé Bétleém go ntye yi Juda, o aye
nka’ nyango gw’ink’ impolo st Juda; ka-
nde be bi’ avila gore wé. ovanginli wi
be panginle mangi yam Isreél.

7 Ndo Herod, gw’avelié anlaga w’imia,
avambi wao egombe wawowunl’ ogégénli.

8 NParomié wao go Bétleém, awulia ’nlé,
Géndaganli_ kA butaren!’ oywanla; ndo ja
nlu’ adéngé, ka bie bulinlianli mié, ka
mié kénda azavinlé. 7

9 Ndo gw’ayaginlo wao oga, wagéndagi ;

ndo vonla, ogégénli w’ayenlio wao go ta-
ngwa nli nkombe, w’agéndi go bosyo yao,| 8 MATIU,

! kao gw’aVienli wo aVieé kuffanla swaswa ~

nli mbora. y’avegag’ onwania.

10 Gw’ayenli wao ogégénli, w’ayenli

i mbia mpolo.

, || 11 Ndo gw’ayinginli wao go nago, w’a-

| yen! onwanla onli Meri yi ngi yé, nlalo-

Vi wao akatala azavinié; ndo gw’anlu-
ngunli wao gari yao w’avenlié mpago—

' syika yatenlatenla plaka mi nkango.

12 Ndo gw’awulinlio wao n’Anyambieé

; i go nyilinlo inlé, w’a¥znlia gore Herod, a-

| I géndi wao go ntye yao nli mpanla nyenle.

13 Ndo wao kéndaga pa, vonia, ovVaVi

-wAnyambié wi’avienli gore Joséf go

. nyilinlo, awulia ’nlé, Nlangwa, ka bang’ ,

il onwanla nli ngi yé awanga go fjipt, ka

| doanla gogo kao mi abulinlia; kande He-

rod e toa go but’ onwanla go jonie.
14 NVanlangwé awang’ oywanla nli ngi
yé ogwéra, agénda go hyipt;

i 15 NValoanlié gogo koanga gw’ijawa Si
Hérod; yenla aroenl’ igamba ny’Anyambieé
réti, ny’agambio nl’ovagisi inlé, Mi a¥eli

onwanli am avila go Ijipt.. EWONJO IL. 9

16 Ndo gw’ayenli Herod inlé, avédio nl’a-
laga wimia, aVendi polo; nl’aromié ayo-
nliz’? aw’ anlomie waodu w’avegagi go Beét-
leém nia go ntye yodu vingovingo go —
yo, avila onwa w’impui’ imbanli agénda
gwinyao ye, egadlanli wzegombe z’ava-
mbié anlaga w’imia.

17 Nlarceal’ osaon w’awulio nle Jérimaia
y ovagisi réti inleé,.

18 Go Rama ayaganlio inyoi, idenla, e-
dingo nViwag’ ivolo, Retyel e den!’ awa-
nli €, ka aytvire sindi’? oréfia, kande wi
ayele. ;

19 Ndo gw’ayuwi Heérod, vonla, ofaV¥i
wAnayamdié wiafienli gore Joséf go
nyilinlo go Tipt, :
20 Awulia ’nlé, Nlangwa, wang’ onwa-
nia nli ngi yé agénda go ntye yi Isreél,
kande mdngt w’awutag’ eménla z’onwa-
nla w’ajuwi.

21 Nianlangwe, awang’ onwanla nili ngi
yé, avia go ntye yi Isreél;

22 Ndo gwayagio yé inlé, Arkelas ayé
panginla go Judia gw'inyanga nya. réri yé

me vre

| 10 MATIU.

Herod, arienli go kénda gogo, ndo gw’a-
, | wulinlio yé n?Anyambi@ go nyilinlo, agé-
ndiage go nkoVa yi Galili.

; 23 NPavienlié aloanla go nkala yi fwelio
, | inlé, Nazerét; nlVaroen!’ igamba ny’awulio
nlivagisi réti inlé, E be fweliago inleé,

onwa-Nazerét.

EWONJO Il.
ae i Gwintyugu mé awowunli Jon yi
Pi Baptist nkambinlaga gw’itove si Judia,
fi 2 Awulia ’nlé, Galunlianl iréfii yanli!
1 kande inlangaé ny’orowa ny’atoenli piéré.
| 3 Kande winld nle yé o gambio nle Ai-
| saia yovagasi inlé, Inyoi ny’oma tonga
: gwitove inlé, Gekizanli mpanla y’Anya-

mbié! nyanyunlanl? impanla sé gore!

4 Jin mémo avegagi nl’ingai sé imia
yikamél, nVotumba w’ebanda g’oni wé;
nVinyi 3€ s’avegag’ isakampazyo nlonle-
; - mbé_ w’iga.

5 NVagéndagi Jiruselém, nli Judia yodu,
nli ntye edu vingovingo Jordan gore. yé,: EWONJO Il. 1}
6 NPavaptaizio wao ule yé go Jordan,
amém’ ibe sao.
7 Ndo gw’ayenlié awenge w’Ifarisi nJ’I-
sadusi wi bia gwibaptaizi sé, awulinli _
wao inlé, Awa w'impenle! o re nlue ke-
limia pa mande go fang’ egunlu zi bia?
8 Yanlanli sambo ilonda yi mépaga nol’-
kalua s’oréfa;
9 Ka avekilianli go bulia nViremi yanli
inlé, Azu’ are nli Ebreham ya reri ya-
zyo; kande mi bulinlia nlue inlé, Anya-
- mbié are nif ngulu yi nanguali’ ado. mi- |
nla awanla gore Ebreham.
10 Ndo venla ké eré€fii zi saVo g’oram-
_ ba wi rere; ereri edu sambo zi re zi pa
janl’ ilond’ imbia zi bego awalo g’ogonli. —
11 Mi baptaiza nlue réti nl’anlingo gw’i-
kalua s’oréfia, ndo ayé o songa mié, are
nli ngulu viaganlo nla mié, o re mi azye
nl’inyanga nyi toanl’ intyozyo sé satanga;
ayé be baptaiza nlue nil’Inlinl’ ivia nlo
gonli.
12 O re nli fani yé g’oga we, e be sé-
vi’ oresi wé pupu, agenj’ oresi we go na-| 12 MATIU.
: go, ndo wulu yo be pezyo ndé nlogonhi
wi re w’anlzmize.
13 NPavienli Jisu avila go Galili, go Jor-
; dan gore Jin, go baptaizo nle yé. ~
f | 14 Ndo Jén alegié awulia inlé. Mi are
nVisyala nyi baptaizo nle wé, ka fa bia

| gore mié?
15 NPayiviri Jisu awulinlié inlé, Yivira
ri yo egombe zinla, kande re mbia Va zue
& ménliz’ oréti wodu. NVayivirié yé.
Pi 16 Jisu via nli baptaizo, azunge dubné
| i avila gw’anlingo; ndo vonla, “orowa W’a-
Li nlungunlo gore yé, nilayenlié Inlinla
| ny’Anyambié nyi suminla egalanli gibem- P
. be aVataminle.
ti 17 Vonla ké, inyoi ny’avili g’orowa inte,
Winlaé nle onwanli amo tando mié, o

tandia mié ké.
| EWONJO IV. ; |
; 1 NY¥agéndizio Jisu nlInlinla gw’itove
go syario nle Setan.

2 Ndo gwialuo: yé apeng’ esyonge agomi
m’ifianda anlai .nl’agomi m/igweéra anlai,
aisEWONJO_ IV. 13
vava aydgio yé njanla. -
3 NVaVienl’ ozyarisi gore yé awulia nlé,
Ja awé onwa w’Anyambié, zombia_inié,
ado minla mi ga galue amunga mi mpénba,
4 Ndo ayiviri' awulinlié inlé, Re téndo
pa inlé, Om’ aloanize nli mpémba dadié,
ndo nl’igambi edu nyi kagwa avila g’o-
gwanla w’Anyambie.
5 Nlawangio yé nle Setan agénda go
nka’ y’orunda, alovié gw’igonlo nyi nago
y Anyambié,
6 Awulinlié inlé, Ja aw& onwa w’Anya-
mbié, zyavoswe go ntye; kande re téndo
| pa inle, E be sombi’ itavi y& 2’onwa-
nji wa, nla gw’aga mao wi be toanla,
o vende pofo nVibaku gw’ido.
7 Jisu ava bulinli€é inlé, Re ké téndo
pa inlé, agénlize Jehova Anyambié ya.
8 Nl’ava toanlo yé nle Setan go nomba
ndondui mpolo, aruminlié anlanga modu
mi ntye yinla nl’ampendi mao,
9 Awulinlié inlé, Ja fadovi’? akatala a-
zavinila mié, gambenlé mi apa ya yinla
yodu.. .aii
14 MATIU. :
; 10 Ndo Jisu awulinlié inlé, Lubua ve-
| nla, Setan; kande re téndo pa inlé, Za-
. | vinte Jehova Anyambié ya, ka janjinlé
dadié.
, | 11 Vava arigio yé nle Setan, ndo vonla
ivavi y’avienli, ayanjinle.
12 Ndo gw’ayagio Jisu inlé, Jn afelio
| go nago yintyogo, agéndié go Galili;
i 13 NValubué avila go Nazerét, nlavie
a doanla go Kepérneum, yi re baraba nle-
i il liva, gwinkova si Zébulon nli Néftelim ;
: i 14 Yenlé igamba nyAisaia y’ovagisi
| ny’aroenli réti inlé,
15 Ntye yi Zébulon nli ntye yi Nefte- —
_ lim, go nkova y’eliva, ntye mari yi Jor-
dan, Galili y’anlanga,
16 Anlaga wi re tugetu go mpiri w’a-
jenli ozange ompolo, nl’ozange ké w’abo-
wunli gore mangi wi re tugetu go nko-
Fa nliviri ny’ yuwa.
| 17 Avila gw’cgombe mé avakili Jisu nll
kambinla, awulia inlé, Galunlianl’ iréma ;
kande inlangd ny’orowa ny’atoenli piere.
18 Gwaviaganlié g’ozamba_ w’eliVa ai: |
. |
EWONJO IV. is
Galili, ayenlié awareré avanli, Saimon o
weliago inle, Pitér, nli Andru y’onwareri
ye, wi punga elova ew’elita; kande w’a- |
vegag’ iyonlisi yi véré, : |
19 NPawulinli€é wao inlé, Zonganli mié, |
ka mié panga nlue igotisi yanlaga. |
20 NVPazunge tigi wao lovi yao, azonge.
21 Gw’alubué avila tava ava jenlié a-
wareré awénle afanli, Jems yoynwa wi
Zébidi, nli JOn y’onwareri yé gw’elende,
nli Zebidi ya reri yao, wi sange lovi |
yao; nlavelié wao. ao
<2 NVazunge tigi wao elende nla reri |
- yao, azonge. : |
23 Nlaganganlagi Jisu go Galili yodu,
anlénja gw’inago sao si syana, agambinle
ntyango mbia yinlanga, aying’ inkanli: so- — |
du; -nVindélinli sodu gor’ anlaga.
24 Nlayagayag’ elumi zé go Siria yodu; |
aVagi wao gore yé waodu w’avegagi nl’i-
Jaga, nla wao wagotio nVanlanga m’inka- |
_ onli amenge, nVinkazya, nli_ mangi w’ave-
gagi nlanlinl’ ambe, ‘ni ranlia, nVawaga; |
nVarolizé wae. |
y !| iG? MATIU.

25 NVazongio yé nl’anlag’ awenge avila

eo Galili nli Dékapolis, nli Jeruselém “nli

Judia, nli ntye mari yi Jordan.

| EWONJO V.

| Gwiayenlié inkanda s’anlaga avandi go

nomba; ndo gw’aloanlié tu, inléngi yé -

yavienli gore yé.

ri 2 Ni’anungunlié ogwanli wé anlénja wao

inle;

fa 3 Ozavinlo gor iyunge nloréffia; kande

i inlanga ny’orowa inyao.

4 Ozavinle gore wao wi re nl’ambaga;

kande wi be sindio iréma.

_ 5 Ozavinlo gore wao wi rikendeke-

| nde; kande wi be jige ntye.

| 6 Ozavinlo gore wao wi jaga njanla, a-

yenla esyove woréti; kande wi be jora.

7 Ozavinlo gore wao wi .jenla ekéva;

kande wi be jenlo ekéfa.

| 8 Ozavinlo gore wao wi re nViréfiia y’t-
nkéré; kAnde wi be jen!’ Anyambié.

9 Osavinlo gore mangi wi bira; kande

wi be fwelio inlé, awa w’Auyambié.~_ EWONJO’V. 1
LU Ozavinlo gore wao wi kAmbizo- g’0-
ywanja w’oréti; kande inlanga ny’orowa |
inyao.
11 Ozavinlo gore nlue, go'be tawo niue
nlanlaga, akambiza nlue, aférinla niue
igambi edu i¥e, @’onwanji: wam.
12 Yenlanli mbia, “ka tandanli polo: ka-
nde jipi sanli si re sipolo: g’orowa: kdrwie
yenla agambizagi wao ivagisi y’alonza.
I3 Anlue nPezanga zi ntye; ndo jeza-
nga wasyambua, gambénié zo ka fa
twonligi nl’ande? zi zyisydia nyénie, ndo
kao go falo gwigala ayaro nlanlaga.
14 Anlue nlozange ‘wi ntye; nkal’ anlié-
mbanle, yo nogo pa gwiigonlo nyi nomba.
15 Anlaga w’anlung’ ojo, axzoliza wo
g’otondo, ndo wi fela wo g’onwanga w’ojo,
ka wo bafhinla gore waodu wi re go nao.
16 Ozange wanli wi ga Yambe ew’azyo
m’anlaga, ka wao jenl’ ijanji sanli. ibia,
azuminlie Reri yanli yi re g’orowa.
[7 Aranganl’ inlé, mi avienli go tomb’
~ ampanga, genl& ivagisi; mi bia go. to-
mba, ndo go doanliza. :| _ *8 MATIU.

a 18 Kande giligili mi bulinlia nlue inle,

Bi kao orowa nli ntye y’apiaganla, orénda

; omari w’avzaganle avila gw’ampanga, kao

| modu m’adendo.

19 Omedu, sambo, o be jon!’ ivang’ i-

nyangomé ny’ampanga minla, anlénj’ anla-

ga yenla, e be fwelio inlé, onwangomé

2. gwinlanga ny’orowa; ndo om’ edu o- be

denda anlénja mo, ayé be — fwelio, inlé,

| | ompolo gwinlanga ny’orowa.

aii 20 Kande mi bulinlia nlue inlé, kao o-

| réti wanli w’apiaganl’ oréti wiiréndisi

nlTfarisi, anlw dyznginle du gw’inlanga

a ny’orowa.

| 21 Anlw ayagio inlé, anlag’ alonga w’a-

wulinlio inlé, Ayonl’ oma; nlomedu o jo-
nla, are go jékélio.

22 Ndo mi bulinlia nlue inlé; Om’ eduo
bendin!’ onwareri ye ndaga fa, are go jé-
| kélio, ndo om’ edu o’ bulinli onwareri yé

inlé, Awe nkendé, are go sdzizo, ndo
om’ edu o bulia ‘nlé, Awé edasyu, are go
kénda gw’elongo vogonli.‘ :
EWONJO V. 19

23 Sambo ja M’abage mpago ya go al
tér, ayonginlia gogo inlé, onwareri ya a- .
re nla wé nli ndaga;

24 Rige mpago ya gogo go altér, ka
donge ké mépanla nl’onwareri ya; ka va-
nga bia, ave mpago ya.

25 Zunge mépanla nloloValoti. wa, go
pare wé nla yé go mpanla; olofalofi e.
vende pa gor’ oyékéli, ka oyékéli. pa gor
eromi; ka felo go nago y’intyogo.

26 Reti mi bulinlia inlé, o gdgwe vara
kao of apa vinté nuunia.

27 Anlw ajagio inlé, awulio inlé, Anla-
nla-nla winganli.

28 Ndo mi bulivlia nlue inlé, om’ edu
0 pon!’ ofianto go tanginlé, gambénlé o-
rém’ wé w’anlanli nla yé.

29 Jintya nya inlomié ny’akweza, roku-
nla nyo, ka fala nyo avila gore wé; ka-
nde re mbia Va wé inlé, evi za eméari
“Zapera, ndo aranga ’nlé, okw wa wedu
~wafalo gw’elongo #ogonili.

30 Nla joga wa. onlomié w’akweza, re-
nla wo nkwi, ka fala wo avila gore wé;a =

! 20° MATIU.

Pi kande re mbia Va wé inlé, evi za effiari
| wapera, ndo aranga inlé, oku’ wa wodu
; wiafalo gw’elongo z’ogonli.

, | 31. Awulio ké inlé, Om’ edu o be tomb’
omant’? wé, e ga ve ezango z itombo. |

| 32 Ndo mi bulinlia nilue inlé; om’ edu
o be tomb’ offiant’ we, kao go ndaga y’i-

. bandanla, gambénlé e nanlizé; nl’onlom
| ‘ll edu o jombé o re tombo pa, gambenlé
| | e nanla nVofianto winganli.

Bil - 33 Anlw ava jagio inlé, awulinlio ma-
| ngi w’alonga inlé, Arang’ orango winoka,
ndo lend’ iranzo ya gor Anyambie.

_ 34 Ndo mi bulinlia nlue inlé, aranganli
i orango du; aranga nl’orowa; kande wo
' nVeka 2? Anyambié.

35 Aranga nli ntye vyinld; kande yo
nliyarinlo ny’agolo mé; aranga ni Jeru-
i selém; kande yo nkala y’Oy’ ompolo.
| 36 Arang’ orango nl’ewonjo za; kande o
vangiz’ orui omari pupu ge viavia.
37 Ndo igambi nyanli nyi ga loanl’ inle,
In If, nyawé nyawé; ndo osao’ edu wi
a piaganla minla wi pila gw’ibe. -|

EWONJO V. 21 |
38 Anluw’ ajagio inlé, awulio inlé, Intya |
Vintya; ind ké Vina. |
39 Ndo mi bulinlia nlue inlé, A¥znliza-
nl’ omA mbe ngaka; ndo om’ o be bola
gwivugu nya inlomié gegunlié imari ké.
40 Nila yé o bele saziza, awéanginla ~
ngai ya, vé ké orogosambi wa.
41 NV’om’ edu o be panga kénda nl’ayé
nanda mari, génda nl’ayé mbanli.
4.2 Lavia oma bambia; nl’ayé, o bele su-
ngo gore wé, agegwa avila gore yé.
43 Anlw’ ajagio inlé, awulio inlé, Rand’
oganganlo wa, ka numb’ oloValovi wa.
-44 Ndo mi bulinlia nlue inlé, Randanl’
ilovalovi yanli, zavinlanli mangi wi sava
nlue, lendanli mbia gore mangi wi nu-
mba nilue, ka kambinlan’ Anyambié g’o-
ywanji wao wi tiwa nlue agambiza nlue.
45 Gambénle anlu’ adoanl awanla wa
Reri yanli yi re g’orowa; kande e tangu-
nlie nkombe yé gor’ ave nl’a¥ia, anlagiz’
inlingo ké gor’ agore nlaréga.
46 Kande ja niu’ atande mangi wi tanda_ -
nlue, ipa nde si re nlanlue? Ipublikan~ n
ae MATIU.
ké si dend’ egalanli mémo?
; 47 Nila ja niu asyangunl’ awareri’ yani
. i dadié, anlue dend’ ande viaganlo n/améd-
: vt? Ipublikan ké si dend’ egalanli mémo?
a 48 Loanlanli sambo avia, ga nt’are Reri
| anli yi re g’orowa ombia.
» KWONJO VI.
| {1 Gelimanli, ka alendanl’ ombi wanli
i gwazyo m’anlaga go jenlo nle wao; aza
ci nianla anlw’ azyele nVipa gore Reri yanli
i yi re g’orowa. 3
ai 2 Yenla ja m’adend’ idavi s4, arong’
oreru go bosyo ya, ga nte dend’ imbia-
a gwanla gwinago s’Anyambié, nla gw’agala
: inlé, wi ga zuminlio nl’anlaga; réti mi
a bulinlia nine inlé, wi re nlipi sao.
3 Ndo ja fi’adend’ idavi sa, oga wa
onyantwé w’amza nte dend’ oga wa onlo-
mie;
: 4 Yenla be doanl’ idavi s& gw’iyumbu-
nlo, nla Reri ya yi jenla gw’iyumbunlo,
ayéme e be davia g’obwi.
| - 6 Ndo ja fivakambin’ Anyambié, alo-EWONJO VI. 23 |

anl’ egalanli g’imbia-gwanla;, kande wi ta-
‘nde kambinla kumanla pa gw’inago s’A- |
nyambié, nla gw’amarakanlo m/’agala inlé,

wi ga yenlo nlanlaga; réti mi bulinlia

nlue inle, wi re nlipi sao,

6 Ndo ja Makambin!’ Anyambie, yi-
nginle go nantye ya, ja f’anunj’ igugi

nya, gambinle Reri ya yi re gw’iyumbu-

nlo; nla Reri ya, yi jenla gwiyumbunlo,

e be pa g’obui.

7 Ndo ja nlw akambin!’ Anyambie, a-
gambanl’ egamba nyambié, ga nte dend’
anlanga; kande wi tanga “nlé, wi be
jaganilo nli nkande yikambi sao.

8 Sambo aloanlanli ga wao; kande Re- —

ri yanli avoro ya yi re nla niue isyala, ©
-anlue Yambiagé ra.

9 Ndo gambinlanli yenla, inleé, Reri ya-
“yo yi re g’orowa, ini ny& nyi ga Ioan’
orunda ; :

LO Inlanga nya nyo ga Vie; ntandinli .

ya yo ga yanjo go ntye ga nte dendo

yo g’orowa. je oe

11 Va zue inya si keka gue nlénla winla,Ht

; i

| 24 MATIU.

12 Nyeza zue inuani sazyo, ga nte nye-

a za gue mangi wi nuana zue.

Bi 13 Aroanla zue gwiisyario, ndo romba

: gue avila gwibe. Kande ipanginla, ni

| ngulu, nlivenda iya egombe zodu.

Amén.

14 KAnde ja nlw’ anyez’ anlaga ifwefiti

sao, gambénlé Reri yanli y’orowa anyeza

ra nlue ké.

| 15 Ndo ja nlw anyez’ anlaga ifwemi

a sao, gambénlé Reri yanli ké anyeze nlue

a ifwemi sanli.

i 16 Ndo ja nlw’ apeng’ esyonge, aloanla-

nli gimbia-gwanla nVazyo m’ekéva; kande

. wi feviz’ azyo mao go jenlo nl’anlaga, i-

a nié, wi peng’ esyonge; réti mi buliniia

nlue inlé, wi re nlipi sao. :

17 Ndo ja m’apeng’ esyonge, gil’ ewo-
njo za, ayovun!’ ozyo: wa;

18 KA ayenlo nlanlaga inlé, o peng’

| esyonge; ndo kao nie Reri ya. yi re gw'l-

yumbunlo; nla Reri ya yi jenla gw’iyu-

ae mbunlo, e be pa g’obwi.

19 Agenjinlanl ikui anli igumba go ntye|
EWONJO VI. 25 |
yinla, gore esyenginlabama nli nyanga |
yi bundakanla, nla gore ife yi pecunia |
ayufa.
20 Ndo ‘genjinlanl’ ikui yanli agumba
- gorowa, gore zyel’ esyenginlabama nli
nyanga, yi bundakanla, nla gore ife yi
podunla ayufa.
21 Kandé gore agumbi manli, Tava do-
an!’ irémi yanli ke.
22 Intya nVojo w'okuwa: Sambo jag’ i-
ntya nyd ny adoanla mbiambii, gambénlé:
okui -wa wodu wajonlia nVozange;
23 Ndo jag’ intya nya ny’adoan!’ ive, ga-.
mbénlé okui wa wodu wajoulia vli mpi-
ri; yenla re j’ozange, wi re go gare ya,
w’adoanle mpiti, mpiri nde mpolo meéya!
| 24 Zye oma o re ka janjinle reré mba-
nli; kande ka numbe mari, ka yé tande
mari; aza nlanla, ka doanla nli mari, ka
yé pédie- mari; anlu’ aydlie janjinl’ Anya-
mbié nli mamon ta.
25 Yenla bulinlia mié nlue inle; Anla-
kinlanli ménla yanli, inlé, ande zi be nyo
nlue, ge ande zi be jango nlue,. genla.26 MATIU.
. | ikui yanli, inlé, ande zi be noanlo nlve;
eménla zi zye viaganlo alinya, nl’okuwa
| viaganlo nl’inlamba? _
. | 26 Vonlan!’ inydnli s’igonlo; kande si bé-
, | nla, so ké si tenla, so ké si kenja gw’i-
nago, ndo Reri yanli yorowa e nyeza so;
if anlu’ azye viaganlo. nla so?
27 Mande © re gore nlue o re ka jong’ |
fl emeénla zé vanganle onwa zdma nlinaka?
23 Ndo ande zi naka nlue inlamba? Vi-
| 1 viarenli alanga m/’orove, nte felia mo; mi
ia janja, mo ké mi. pénla igali;
| Hl 29 Ndo mi_bulinlia nlue inlé, Vanganle |
i Sdlomén> gw’ivendi nyé nyodu, e béraga
a gimari go mo.
30 Vonde Anyambié e bari’ affianli m’o-
| rove, mi re nlénla, ménlé ka mo piko
gwinlu, nkémba yinla, ka poro nlue, a-
nlue y’ijivir’ ijango!
il 3l Sambo anlakinlanli inlé, Ande ai
; be nyo gue, ge ande zi be jango ue,
ge ande zi be noanlo zue?
32 Kande ya yinla yodu yi buto nl’anla-
ai nga; ndo Reri. yanli y’orowa avoro inlé,|
. EWONJO VIL. 21
aniu’ are nlisyala nli ya yinla yodu. |
33 Ndo lunge buten!’ inlangé ny’Anya- |
mbié nloréti wé, gambénlé ya yinlé yo-
du y’akundo_nlue.

33 Sambo anlakinlanli ménlé, kande mé-
nlé yi be nakinle ya yémé. Ambe mi
ntyugu mi re kwékwé %4 yo.

| EWONJO VIL.

1 Ayékélianli, gambénlé anlu’ ayékélio.

2 Kande nl’oyékélio wi jékélia nlue, wo
mémo wo be jékélio nlue; nl’egénlizo zi
kénliza nlue, zo be fa kénlizo nlue.

3 Ezande zi ponlo nda nkizi yi re
gw’intya ny’onwareri ya, ndo o pzkili’ e-
rere zi re gw’intya nyamé?

4 Ge awé ka bulinli’ onwareri ya sé, i- .
nlé, Ndere, mi tombe nkizi yi re gw’intya
nya, ge awé nl’erere gw’intya nyamé?

5 Aw’ ombi-ogwanla! lunge tomb’ erere
gwintya nyamé, gambénlé offi’ ajenla za-
nge go tombe nkizi gw’intya ny’onwareri ya.

6 Avan!’ imbua eza z’orunda; awalanli
ke ado manli ambia gw’azyo m’ingoa; si

ee i aeWe
| 28 MATTIU,
vende. jara mo nVintyezyo sao, ava iwiza
; awanja niue. i
Bh 7 Vambianli, gambénlé anlu’ apo; wuta-
I nli, gambénle anlw adénga; lokanli, ga-
a mbéalé ny’anungunlo niue.
8 Kande om’. edu o bambia, e banga;
| nlayé o buta, e dénga; nla oma doka, nyi
be nungunlo ye.
fi 9 Mande mé gore nlue, o re jaga onwa-
| nli € abambié mpémba, ka ye pé ido?
| Hi 10 Ge jabambi’ evéré, ka yé pé oiiamba?
ii 1] Vond’ anlw ave, anlu’ avoro p’awa-
| i nli anli ya Via, ka poro Reri yanli yi re
iii gorowa, e pa ya Via gore mangi wi ba-
_ mbié!
| 12 Sambo isaon yodu yi belo nlue dende
| nl’anlaga, lendanli yo ké gore wao, kande
yinla nlivanga nVivagisi ke.
13 Yinginlanli gwigugi nyazwa; kande
a igugi nyi Yivolo, nli mpanla ké yi r’o-
mpuayu yi kenda ewijiliza; nVawenge
wi jinginla go nyo. :
14 Kande igugi nyi re zwa, nli mpanla
| ké yire nyango yi kéada gw’eménla; nlape
EWONJO VIL. am f
wakweé wao dénga nyo. |
15 Gelimanli gor’ ivagisi yi noka, yi bia ql
gore nlue nl’ambara m’adambé, ndo go ga- a
regare wao sinjéga si sazunla. i
16 Anlue be mia wao nl’ilondi yao. A- i
niaga wi dule dukatanda avila gw’aré-
ndé, ge imponde satanga avila gw’ifalifa ? |
17 Yenla re ereri edu eVia zi jan!’ ilona?
imbia: ndo erere eve zi jan!’ ilond’ imbe.
18 Erer eVia z’ayanlia” ilond? imbe; e- — |
rere eVe ké z’ayaniiz ilond’ imbia. i
19 Ereri edu zi re zi jan!’ ilond’ imbia
zi bego awalo g’ogonli. .
20: Sambo anlue be mia wao nVilondi yao.
21 Arane’ om’ edu o bulinlia mié inié,
. Rera, Rera,.e be jinginla gw’inlanga 4
ny’orowa; ndo ayé o dende ntandinli ya | |
Reri yam yi re g’orowa.
22 Awenge wi be bulinlia mié go ntyu-
gu mé inlé, Rera, Rera, azue pa kambi-
nla gw’ini nya, aromb’ anlinl’ ambe nl’i-
ni nya, nla gw’ini nya azue dend’ isaon
imienge y’imamo?
23 Ndo m’be bulinlia wao inlé, mi ami-
Dna ies a py owe a Se oe : ; || 30 | MATYIU.
| e nlue nii miari, lubuanli gore mié anlue -
| | "yi janj’ ibe.
. 24 Om’ edu sambo o jaga agambi mam
[| minla, n’ayanja mo, m’be jené egalanli g’o-
; ma w’imia, o nlogi nag’ wé gwido; .
@ 25 NVanlagi ningo, nl’avov’ intonda, nl'a-
| vévinl’ ompunga, awole nago mé, ndo yi
| tugwa, kande y’avegagi gw’ido.
26 Nl’om’ edu o jaga agambi mam mi-
A nla, ka ayanja mo, e be kalanlo g’oma
| wotemiu, o nlogi nag’ wé go ntyéngé;
. 27 NYanlagi ningo, nl’avov’ intonda, nl’a-
i vévinl’ ompunga, awole nago mé, nl’aru-
| HH gwi yo; nlitugwa mé s’arueuli sipolo.
ii 28 NVareenli gw’aménlizi Jisu nli kamb’
. agamba minla, anlaga w’amnam’ inénji sé;
| 29 Kande anlénji wae g’oma winyanga,
ndo aranga g’Iréndisi.
EWONJO VIE.
| Gwazuminhé avila go nomba azo-
| ngio nle nkanda mpolo.
2 Ndo vonla, avien!? oma jaga galanli, —
alovinié akatala awulia inlé, Rera, ja: : ”
r 4
EWONJO VIII. - 31 i
Majivira, awe ka toliza mié. q
3 NPalaminli Jisu oga, aVaté, awulia i- q
nle, Mi ajivira, rola; nlayingio galanli a
yé nydnga mo. a
4 NYawulinlio yé nle Jisu inleé, Vonla, i
awulinli’? oma, undo: géndaga, ka tuminlie 1
minisé okui wa, ave mpago y’azombio nile ]
Mosés go mieza wae. Z i
- .§ Gw’awonwe go Kepérneum, avienl |
| s€nturion gore yé, agwenlé inkala, awu- i
lia inlé, ; 1
6 Rera, oywanli am are go nago bu, a-
juwi okw’ awaga, e jena nkazya mbe.
7 Jisu awulinlié inlé, Mbe bie. telize.
8 Ayiviri s€nturion, awalia inlé, Rera, mi
azye nlinyanga nyi jinginlo nda go nag’
wam, ndo gamb’ igamba dadié, gambénlé —
: oywanli am atola. |
9 Kande mié oma panginto, mi pangin!
isdayé ké; mi bulinli’ oma winlé inlé, Gé- |
ndaga, ka yé kénda, nl’ofiari inlé, Yogo, if
ka yé bia, nli nyongo yam inlé, Lenda:
zinla, ka yé denda zo. |
10 NVayagio Jisu amama, nlawulinlie |
|rn

a 32 MATIU. :

| mangi w’azongié inlé, Réti mi bulinlia nlue

| mlé, m’pa jenle njiviri onlangaé winla go

. fi Isreél.

| 11 Mi bulinlia nlue ké inlé, awenge wi

7 be bia avila go tangwa nli nkombe, nl’a-

; vila go kwa yo, aloanla tu nli Ebreham,

nli Aisak nli Jekéb gw’inlangé ny’orowa; ;

12 Ndo awa w’inlanga wi be falo go

mpiri yadavadava; gogo be doanl’ edingo

ri nli nkégéré y’ana.

13 NVawuli Jisu awulinlie sénturion inlé, |

Fi Géndaga, ga nt’ajivira, ga loanle yenla |

| gore wé; nl’arol’ onwanli € igwéra mémo.

a 14 Gw’ayinginli Jisu go nago yi Pitér,

PRE aluo yé ngwa-gai yi Pitér bu, e jagw’ iff;

: 15 NPa¥at€é oga wé, arigio yé nliff;

i nVanlangwé, avanjinla wao.

| 16 Gw’ayili owenja wa¥agi gore ye

a awenge w’avegagi nl’anlinl’ ambe, nl’aro-

mbié anlinla nl’igambi nyé, aroliza waodu

wavegagi nli nkanli.

: 17 Yenla igamba ny’Aisaia y’ovdgisi ny’a-
roenli réti inlé,, Awang’ idéli sazyo, azindi-

nl’ inkanli sazyo.

:|
EWONJO VL. 33 i
18 Gw’ayenli Jisu ayenl’ anlag’ awenge }
| wi kombinlé, azomb’ inlé, Ga lalionli go i
ntye mAri. j i
19 NVavienl’ oréndisi awulinlié inlé, Onleé- i
nji, mi songa mbori edu yi kéndo nda. )
20 NVawulinlio yé nle Jisu inlé; Imbinji i
si re nVimpogonli, inyanli s‘igonlu si a
nog’ akundu, ndo Onwa w’oma azye nli a
mbora yi nanlizo ndé ewonjo.
21 NVawulinlio yé nlonléng’ omari inlé, i,
Rera, yivira mié donge ké’ bénle reré. |
22 Ndo Jisu awulinlié inlé, Zonga mié,
ka tige bende go bénle bende yao. |
23 Gwagwenlié gw’elende inléngi yé ya-
wongie,
24 Ndo vonla, aVienl ogul ompolo gw’e- i
li¥a, yenl& aroenl!’ inlé, elende zara jill |
nliketa, ndo Jisu avegagi ewantyavinla.
25 NiPavienl’ inléngi, ayémé, awulia inlé
Rera, zungin? azue; azue pera! |
26 NVawulinli€é wao inlé, Anlue tia sé, a- ,
“nlue yiivir’ yango? NVanlangwe, aleg’ o-
mpunga nli mbenle, be dimbini odémb’
ompolo, _ : 1ri
3-4 MATIU.
27.Ndo anlofie w’amami, awulia inle,
a Onlanga w’oma nde winla! vanganlé impu-
| nga oli mbenli yi jaginlo yé. |
23 Nila gw’awonwé go ntye mari go
ntye yIgurgésini, alatanli anlofie afa-
nli nla yé w’avegagi nl’anlinl’ ambe, wi.
bia avila gw’abe nl’ereri’ evolo, ka avia-
ganl’ oma go mpanla méyanla.
a 29 Ndo vonla, warong’ inlé, Ande ai re
Piel. gue nlawé, Jisu, yonwa w’Anyambié? O
! i bia gunlu egombe viagaga ra go jenliz’ |
1 i azue azyingo? |
i 30 Avegagi bo avila gore wao ip’ ivolo
| ny’ingoa nyi nya.
Pe 31 NPagwenl anlin? ambe agwenlé i-
: nkala inlé, Ja m’atomb’ ague, yivir’ a-
i gue ké’ jinginla gw’ipa ny’ingoa.
a 32 NVawulinlé mo inlé, Géndanli. NIa-
@ gagwi mo ayinginla gw’ipa ny’ingoa. Ndo
vonla, ipa nyingoa nyodu ny’aguminli
} mbora yololova go mbenle nli mango
mpolo, ayuwa gw’anlingo.
33 NPawangi mangi w’anyezagi so, agé- —a
s i
: EWONJO VILL. 35 |
nda go nkala arakil’ isaon yodu, nla nt’a- t
| roenl’ anlome w’avegagi nlanlin? ambe. dl
| 34 Ndo vonla, nkala yodu y’agagwi go | ul
datanla nli Jisu; nVayenli wao yé agwe- i
nlé inkala inié, e ga lubue go ntye yao. i
EWONJO IX. |
1 NVagwenlié gw’elende, alalia aVia go Ks
nkali yémé. u
| 2 Ndo vonla, w’aVagi gore y€ oma yuwi i
| awaga bu g’odo. Gw’ayenli Jisu ayenl’ iji- i
Viri sao, awulinli oma yuwi. awaga inlé, i]
Zindi’ oréfia, ibe sa s’anyezo wé.

3 Ndo vonla, Iréndis’ imiéwa w’awuli_
gwiréfii yao inlé, Oma winla e taw’ A- |
nyambié. ee

4 NVamienli Jisu ipikili sao, awulia inlé,

Ezande zi pikilio nlue ibe gw’irémi yanli? -
5 Kande ande zi re déla, go bulia inlé, i
ibe sa s’anyezo we, mbé go bulia inlé, |
nlangwa ka kénda? i
5. Ndo go mieza nlue inlé, Oywa w’oma a-
re nli ngulu go ntye go nyez’ ibe—vava
awulinlié oma yuwi awaga inlé, Niangwa, :
/36 MATIU.

rombinl’ odo wa ka kéndaga go nag’ wa.

| 7 NVanlaéngwé agénda go nag’? wémé.

| 8 Ndo gw’ayenl anlaga w’amami, az -

| minli’? Anyambié, 0 venli anlaga ngulu

| onlanga winla.

9 Gw'aviaganlagi Jisu avila ava, ayen!’

| oma, ini nyé ny’aweliago inlé, Matiu, tu
gonzo yimpago, be bulinlié ye inle,

| Zonga mié. NPagumanté azongé.

ii 10 Aroenli gwavegagié tu gw’inya go

| i nago, vonla ipublikan sinyenge nVantay’

i ave wiavienli aloanla tugetu nia Jisu

VF nlinléngi ye.

tl Gw’ayenl Hfarisi w’awulinl’ inléngi ye

: inlé, Osaon nde wi nye reri_ yanli nlipu-

| blikan nianlag’ ave?

12 Ndo gw’ayagio Jisu awulinli wao i-

nle, Mangi wi re mbiambil wi zy’isyala

| ny’oganga, ndo kao miangi jaga,

138 Ndo géndaganli ka nénganli ntar’ ;

| igamba nyinla, inlé, Mi bele nkénga, a-

rang’ ijira s’inya; kande mi bea go fwelt’
| avia, ndo a¥e gwiikalua s’oréma.
Pa. id NPavienl’ inléngi yi Jon gore ye awa- :i,

=

= EWONJO IX. 37 il
fia inlé, Ezande zi re zue nl Ifarisi a- a

gue pengaveng’ esyonge, ndo inléngi ya i
yl peng’ esyonge du? i

15 Awulinlio wao nile Jisu inlé; Awa. ]

wi naintye vijombanlo ka denl’ iwaga o- a

ma jomba nla’ wao? Ndo intyugu si bia |

si be banginlo wao oma jomba, gambé- 1

nlé wapeng’ esyonge. : a

16 Zye oma fel’ elimé zonlamb’ onwa- |

-nia go ngai nungu, kande méwa wi felo |

! go singe mbora wi banginle ngai, ka i- A
jokwa penda. - : i

17 Avlaga ké wi jer’ iv’ inyanla gwii- |

mbut’ inungu; aza nlanla, gambe imbute 1
_satuwa, Wivé jiranla, Kimbute juwa; ndo i

wi jit? iv’ inyanla gw’imbut’ inyanla, ga- i
mbénlé yo Yanli y’apenjavenjo. i

18 Gw’awulinliagé wao isaon yinla, vo- ff

nla, aVienl’ enlami aloVinlé akatala, awu- - i

lia inlé, Ogwanli am onwanto ajuwi V4. a
té. vénla, ndo oviro ka talié oga wa, i
gambénlé atola. é i

19 NVPaguManli Jisu azongé, aye nlinlé- |

ngi ye. GR i|

| 38 MATIU.

20 Ndo vonla, offanto o yirinliago nile

ntyinla igomi ny’impuma nlimpufh’ imba-

3 nli, aVienli go nyumi yé evat’ ogombinlo

i w’onlambi. we.

21 Kande awuli nl’oréf we inlé, Jaga

mi abwat’ onlambi we dadie gambénileé

| mi. atola.

22 Niatvizi Jisu, ayenlé, awulia inlé, On’

. wami, yenle mbia, ijiviri sa s’atoliza, NVa-

| roli ofianto gw’igwéra mé.

PE 23 Gw’avienli Jisu go nago y’enlami, a- |

a yenle mangi wi tong’ abeka nlanlaga wi

| / denl’ edingo,

aU 24. NVawulinlié wao inlé, Verianli mié,

‘ kande onwanla e pa juwa, ndo e nanla;

Lo nl’azyéli wao ye.

25 Ndo gw’agagunlio anlaga, ayinginlie,

agoté g’oga wé, nlarongw’ isyesya.

26 NVayagayag’ elumi zinla go ntye

méya yodu.

: 27 Gw’aviaganlagi Jisu avila Vava azo-
ngio nV’apaku ambanli m’arongi awulia i-

nié,, Yenia zue ekéVa, Onwa wi Devid.

28 Gw’ayinginlié go nago, apaku m/’aVi-an

. EWONJO IX. 39 |
enli gore yé, nl’awulinlio wao nle Jisu i- a
nlé, Anlue jivira inlé, mié k& dendize nda-
ga yinla? W’awulinlié inlé, If, Rera. i
29 Vava avaté wao antya mao, awulia a
inlé, Ga loanle gore nlue nte jivira nlue. |
30 Nl’anlungw’ antya mao; nl’azombi Ji- |
su azombia wao inlé, Vonlanli, amz’ oma. q
31 Ndo gw’agéndagi wao, w’amiezagé il
go utye méya yodu. ; Tl
32 Gw'agagwi wao gw’igala, vonla, w’a- \
, Yagi gore yé iMamu, o vegagi nl’inlinl’ ive. i
33 Gw’arombio inlial’ ive, imamiu ny’a- ij
gambi, n’amami anlaga awulia *nlé, Pa je- ii
nlo yenla nli mari go Isreél. il
34 Ndo Hfarisi w’awul’ inlé, E. tomb’ a- ii
ulin? ambe v4 oga w’anlinl’ ambe. i
35 NPaganganlagi Jisu) gw’inkal’ impole il
sodu nlinyango, nlénjaga gw’inago sao si i
syana agambinla utyango mbia y’inlanga, i
vii jingage nkanli edu nili ndélinli edu i
yanlaga. — . \
36 Ndo gw’avonlié anlaga, ayenli wae i
ekéva, kinde w’ayenlagi njuke avazanga- i
fila gadambé mi r’ovenjavenji fa. |
Pie sta
— ~~ MATIU,
| ov NVawulinlié iniéngi ye inlé, Inya si
| re sijenge réti_ go ntyaga; ndo imbilo yi
a rinkéma.
| 38 Sambo gwenlan? oma o-niy’ inya i-
| nkala, inlé e ga rom’ imbilo go ntyagi yé,
| EWONJO X.
I Gwaluo yé afwel’ igomi ny’inléngi —
| nPinléagi yé imbanli, avenli wao ngulu
¢ yanlinla mi nanga, go tomba mo, nla go
a jinge nkanli edu nli ndélinli edu.
i 2 Ndo ana migomi nyi Romi nli Roti
i Vanli mi minlaé; Olonga inlé, Saimon, o
| Veliago inlé, Pitér, nl’ Andru y’onwareri yé;
ia - Jems yonwa wi Zébidi, ali Jén y’onwa-
ry Fen yes =
| 3 Filip oli Bartélomiu; Tomasi nli Ma-
tiu yi publikan; Jems yonwa wi Alfius,
nli Lébius o Veliago ké ’nlé, Tadius;
4 Saimon onwwa-Kenean, nli Judas Is-
kariot o gotizié,
| 5 Tgomi ny’anlaga nl’anlag’ aVanli winla
| waromio nle Jisu, nVazombié wao_ inleé,
' Aséndanli go mpanla y’anldngd, nla go
|i
EWONJO X. at '

i

nkali edu yi mangi-Semeria ayinginlanli. ‘

6 Ndo ra kéndenli gw’adambé mi _ re- |
' pera pa mi nago yi Isreél. S a

7 Ndo ga kénda niue gambinlan!’ inleé, a
Inlanga ny’orowa ny’atoenli piéré. i

8 Rolizan!’ ibéii, yambunlianli mangi-ga- a

lanli, rongunlianli bende, rombanl’, anlin? i
ambe; anlu’ avenlio mpagago,. vanli.ké a
mpagaga. : |

9 Awdnganli syika yatenlatenla, nla ya- |

» pupu; nla nyénlié gwitumbi yanli; A
iO Nla ngave g’ogénda wank, nla ngai i

_ wmbanli, nla intyozyo satanga, nla nkagu; |
kande oma janja are nlinyanga ny/inyi. sé. il

11 Go nkali edu-mpolo ge nyango. yi )

be jinginla nlue, tambianli.o re nVinya-. i

nga vaya, ka doanlanli Vava, kao anlv’ | il

| adubua. ; : i
12 Ja nlu’ ajinginla go nago, ka bogizya-

| nli-_ yo. | |
13 Ja nago y’adu’ inyanga, afiénje manli i.
mi ga Vie go yo; ndo jaga yi zy’inya- ~ i!

nga, ‘ameénje manli mi ga Viniie gore nlue. il

| 14 Ndo jag’ om’ edu awdaga nlue, ge |
MW

Ses| :
42 MATIU
jagaé agambi manli, gaewanli avila go na-
7 go ge nka’ mé, ka palanli ntyéngé y’ago-
a To manli. :
: 15 Giligili mi bulinlia nlue inlé, Ntye
t yi Sddom nli Gomora yi be sindinla go
Pe ntyugu y’oyékélio viaganlo uli nka’ mé.
16 Vonlanli, mi toffia nlue. g’adambé go
| gare y'injéga; sambo loanlanli avonlo g’i-
r | Mamba, nli nkénga g’abembe.
i 17 Ndo- gelimanli gor anlaga; kande wi
rT be kotiza nlue gwitago, azyiwa nlue
' gw'inago sao si sydna;
| J8-Anlue be bago ké gor’ igavén nl’aga,
it goynwanji wam, atakwé go sira wao nl’a-
a nlanga.
19. Ndo go be kotiza wao nlue, aviékili-
| auli nte be kamba niue, ge agamba mi
be kambo nlue; kande anlue be miezo
gwigwera mé nte be kamba nlue.
20 Kande aranga nine kamba, ndo Inli-
; nla nya Reri yanli nyo kamba go gare
yanili.
| 21 Onwareré e be kotiz’? onwareri yé go
a iS juwa, reré ké onwanla: nVawanla wi be .' m
A.
\ “ at
EWONJO X. 43 i
ET Ge ; a
kumanla azir’ izdmbi yao, ayonliza wao. H
22 NYanlue be numbo. nlanlaga waodu il
a fe v nA a
gonwanji wini-nyam; ndo ayé o be ka- . a
: : : * - BA
ngwa go ntyai e be sunginlo. i
. eS : il
23 Ndo ja wakambiza nlue go nka’ yi- | i
: a : S ogre ik one = a
nla, wanganli go nka’ nyénle. Giligili mi |
. ° . vu v . * Bait)
bulinlia nlue inleé, Aniw aménliz’ inkala a
si Isreél, Onwa w’oma Vingaga ra. i
24 Onléngi azye viaganlo nl’onlénji we, |
im 4 bees i)
nla nyongo viaganlo nla reri ye. |
25 Re kwékwe Wonléngi go doanla g’o- \
etre o ‘ 3 y di
nlénji we, nli nyongo ga reri ye; vonde q
reré yi nago a¥elio nle wao inlé, . Biélzé- a]
n 2 an . . Vv ai
bul, ka poro mangi wi nag’ we. il
26 Sambo arzanli wao; kande zy’ezama i
: ‘ goes sia
pugo pa zi re zawoywe, nla jumbunlo pa. 1
ai re #’amio. ‘ i
27 Isaon yi bulintia mié nlue go mpiri, i
yo be bulio nlue go bul; nlaaon yi jago I
nlue g’oroi yo be takilio nlue gw’ imianj- Z i
imianja y’inago. ; i
28 Aranili.wao wi jonl’ okuwa, ndo wi i
SIE : wo: * a . ou a il
jalie jon? inlinla; ndo ra tienlié o re ka |
yi inlinla nVokuwa ta gw’elongo 7’ogonli. i
i
: |
: i| aa. MATIU,

: 29 Intyali mbanli si kolo nli. vinte? Nli

a mari go so y’aveswe go ntye, azya Reri '

a yanli.

30 Ndo vanganle itui si wonjo yanli so-

L du si re tango pa.

Lie 31 Sambo arianli; anlu’ are viaganlo nVi-
ntyali sinyenge.

32 Sambo om ’edu o be méma mié gw’a-

ri zyo m’anlaga, ayé ké be mémo mié€ g’o-

zyo wa Reri yam yi re g’orowa.

a 33 Ndo om’ edu o be danda mié gw’a- :
' zyo m’anlaga, ayé ké be dando mi€é g’o-

to azyo wa Reri yam yi re g’orowa.

a 34 Avivianl’ inlé, mi avienli go pin! a-

. ménje go ntye; mi bia go pin! aménje,
ndo okwara wiwara.

35 Kande mi atvienli go pang’ oma ndoa

Py nia reri yé, nl’onwa ynwanto nli ngi ye,
nVofianto nli ngwé y’onlomi wé.

36 NVilovalovi yoma de doanla mangi |
_ wi nag’ wémé.

37 Oma tande reré ge ngwé viaganlo

| nla mié. azye nlinyanga gore mié: nl’oma
tand’ onwa. niofiie ge onwa nwanto viaga-i,

N s 7 iH

EWONJO XI. 45 ll

wy : wy dl

nlo nla mié azye’ nl’inyanga gore mié. i

33 Nlom’ edu o re awduge krasi yé, a- |
ou . : aes ile
zonga mié, azye nlinyanga gore mié. i

39 Oma déng’ eménla zé, zi be perinie, a
noma perinlo’ nl’emenla zé g’onwanji a
wam, e be dénga zo. i

40 Oma banga nlue e banga mié; nl’o- ]

a a eae a n . 1 in

ma banga mié e bang’ oma romi. mié. a

SS ee a 4 ; Tee es Ue 4 |

4; Oma bang’ ovagisi gw’ina ny’ovagisi, a

e be bang’ ipa s’ovagisi; nl’oma bang’ o- Hl

na . ° a . a ai

“ma mbia gw’ina ny’oma mbia, e be bang’ |
ipa s’oma mbia.

42 NYom’ edu o be janj offiari gor’ a- Wl
wango winla ingongo ny’anlingo minkei i
dadie, gwina nyonléngi, giligili mi buli- i

nlia nlue inlé, averinlo nVipi sé. i
EWONJO Xi. i

Pia ete : ids i

1 Aroenli gw'azuliai Jisu nli sombi’ i- i

nléngi yé igomi ny’anlaga nl’anlag’ ava- |

| nli, alubui avila fava go nénja nla go 4
kambinla gw’inkali sao. iH

2 Ndo gw’ayagio Jon go nago y’intyogo Hi

ayaga ijanja si Krais, aroih’ in:eng’ iyémé-

| i
| |

— Hl4)" ,
| 46 MATIU.
| imbanli go bambié inlé,
| 3 Awe nle yé o bia, mbe azue ga ve- ;
a nginl?? oywenle? -
7 4 Ayiviri Jisu awulinlia wao inlé, Ge-
| ndanli kA takilianli J6én tsaon yi jago |
| niwe nli jenia.
5 Apaku mi fa jenla, nléfa yi toe ka
kanganla, galanli yi tolizo, impoge si fa
F jaga, bende yi tongunio, nViyunge yi ka- |
I | mbinlo ntyango mbia;
i 6 NVozavinlo gor’ om’ edu o re agwe- :
| zo g’oywanji wam.
L 7 Gwialuo mdngt sinla. w’akéndagi, Jisu
Lhe avakili go bulinli anlaga g’onwanja wi
ai Jon inlé, Ande z’age’ jenlo nlue gwiito-
ea ve? nkagu yi syugazyugio n’ompunga?
| &% Ndo ande gage’ jenlo nine? oma re
i bario pingai sindéli? Vonlanli, mangi
Wi bay’ inga’ indéli wi re gw’inago s’aga.
9 Ndo ande z’agé’ jenlo nlue? Ovagisi? |
: lf, mi buliniia nlue, nli Viaganio nlova-
gisi ke. :
| 10 Kande winla nle ye o réndio inlé,
Vonla, mi tom’ ofavi wam go bosyo || |
a

: EWONJO ‘XL. 47 dl
ya, o be kekize mpanla ya go bosyo ya. i

11 Giligili mi bulinlia| nlue inlé, Gore |
wao wiayanlio nl’anto, pa bowunlia oma i

| nli mari o re viaganlo nli J6n_yi'Bap- iM
| tist; ndo. oywangomé gw’inlanga: ny’oro-
wa ar’ ompolo viaganlo nla ye. i

12. Avila gw’intyugu si Jén yi Baptist : |
avia vénla inlanga ny’orowa nyi bango nli A
ngulu, ka vemba ké sua nyo nli ngulu. |
13 Kande ivagisi. yodu nlivanga y’ava- |
; gagi agénda gw’egombe zi Jon. q
14 Ndo ja niu’ ;ajivira banga ayo, winla 4

nie Tlaias-o vegagi go bia. i

15 O re nParoi go jaga e ga yagi. i]

16 Eza nde zi be kalanlio mié, nVanlaga li

winla? Wi. wegalanli g’awanla wi re tu- — i

getu gwigolinio, afelia indego: sao, i)

17 Awulia inlé, Azu’—atonginla nlue a- !
beka, udo anlue jenla;. aza’ adenlinla i

nlue iwdga, ndo anlue bvuriniia. i

| 18 Kande Jon avienli e nya ge jdnga; i.
n’awuli wao inlé, Are nl’inlinl’ ive. li

19 Oywa w'oma aVienli nyagaga nli ja- i)

ES ngaga; ka wao bulia inlé, Vonla; inyenli i
i

ae |~ ty

a

48 MATIU.

nli nyangi yive, ndego y’ipublikan nl’a-

nlag’ ave. Ndo imia si re po pa mbém

|| n’awanli € waodu.

i) 20 Vara avakilié go sémb’ inkala s’ale-

| ndio nd&é iyanji sé ijenge simamo, kande

| : wi kalunli’ irémi yao.

Pie 2l Azyili gore we, Korazin! azyili gore

' we, Béthsaida! Kande, kanle ijanja sime-

g mo, Sulendio gore nlue, s’aluo s’adendio

| go ‘Pair nla go Saidon, gavanla s’alingi

eS kalunl irémi yao nli pinda nl’ombu.

A 22 Ndo mi bulinlia nlue inlé, Tair nili

1 Saidon si be sindinla go ntyugu yoyéké-

| ho viaganfo nla niue.

. 23 NVawé, Kepérneum, yi re pandio pa

: koanga g’orowa, 0 be syonlio gw’elongo

aogonli; kande, kaule ijanja simaimo, ‘s’a-

| _ lendio gore wé, s'aluo s’adendio ‘go S6- |

dom, gavanla yaloanli koanga nla nlénla.

24 Ndo_ mi bulinlia nlue inlé, Ntye yi

; Sdédom yi be sindinla go ntyugu yoyéké- _
lio viaganlo nla we.

25 Gw’egombe méza ayiviri Jisu awulia

i inlé, Akev¥a, Rera, Onlivi w’orowa_ nli|

2 EWONJO XI. 49 i
ntye, kande o yumbunl’ ¢saon yinla, avila |
gore mangi w’imia nla w’okeli, aruminlia |

yo gore kéikeéi. : |

26 if, Rera, kande yenla aroenli mbia ni
gwantya ma. j

. 27% Isaon yodu yi re po pa mié nle Re- il
ri yam; nla zyoma mi’ Onwanla kao |
Reré, zyele k’oma mie Reré kao Onwa- |
nia, nVom’ edu o re, Onwanla ajivire tu- i
minlié ye. : i

28 Yogonli gore mié, anlw edu. yajasi, — a
alirinlio nl’aroanlo, ka mié.jawiza nlue. i]

29 Wanganli mpangi yam. gw’ikuwi_ ya- i

nli ké.nénganli gore mié, kande mi are i
nkénga nl’okendekende w'oréffia, gambé i

' aniw’ adéne’ ijawa gw’anlinli manli. i
30 Kande mpangi yam yi xe déla, nl’i- |
roanlo nyam nyi re javura. |
. EWONJO XII. wa i

1 Gw’egombe mé Jisu aviaganli gw’i- a

. ntyaga g’owenja wi syana; nlayagio i- \
‘ nléigi yé njanla, nlavakili wao nlidul i
imba anya, i)

4

i

itHil
| 50 MATIU.
| 2 Ndo gw’ayenl’ [farisi, w’awulinlié inlé,
Vonla, inléngi ya wi dende ndaga yi
i aye réti go dendo owenja wi syana.
1 3 Ndo awulinli wao inlé. Anlue pa ta-
ngunia nli mari nt’alendio nle Devid,
Pia gw’ayagio yé njanla, nla wao w’avegagi
Et nla ye?
. 4 Nt’ayinginlié go nago y’Anyambié, a-
| nye mpémba y’ituminlio, yi re yi pega-
| | ga réti go nyo nie yé, ge nle wao. w’ave-
Ph gagi nla yé, ndo kao nliminisé dadie?
i 5 Ge anlue pa tangunla gwiivanga inlé,
, gowenja wi syana iminisé go nago y’A-
ia nyambié wi bundakanla syana, ndo wi-
Ai aye nli ntyémba?
aa 6 Ndo mi bulinlia nlue inlé, Vénla r’o-
ia ma re viaganlo nli nago y’Anyambié.
i 7 Ndo kanle anlu’ amienli nt’ar’ igamba
nyinla inlé, Mi bele nkéngaé arang’ ijira
sinya, gavanla anlw azémbe wao wi re
wi zye nli ntyémba.
.8 Kande Onwa w’oma ay’ Onlivi w’o-
Wenja Wi syana.
i 9 Gw’aviaganlié avila vava ayinginli go|

EWONJO XU. Bt |

nag’ wao yi syana. |
10 Ndo vonla, avegagi gogo oma luo ii
nl’ogé juwa pa; nl’avambi wao yé inlé, :
Re mbia go jinga g’owenja wi syana? i- y
nlé wi ga zazizeé, a
11 Ndo awulinli wao inlé, Oma mé ma- (
nde gore nlue, © re ka doanla nlidamb' |
imari, ndo ja ny’aposwa gw’ivemba owe-— |
nja wi syana, agote nyo aromba nyo? a

_ 12 Ndo inyang’ ivolo nyi roma viaganlo |
nl’idadmbé; yenla re mbia go dende mbia a
gw’afienja mi syana. |
13 NPawulinlié oma mé_inlé, Nyanyunl’ i:
og& wa. NVanyanyunlié wo; nl’avinyi wo i
mbiambil eg@lanli g’omAari. :
14 Ndo. Ifarisi wagagwi, agé’ bonde mo- 4
nda g’oynwanji we nt’are wao ka jonleé. q
{5 Ndo Jisu amienli, nl’alubué avila ¥a- a

a. NVazongio yé nl’inkanda simpolo, il
nVarolizié waodu; |
16 NV’azombié wao inlé, w’avangé mio. ,

17 Yenla aroenl’ igamba réti nyagambio a

. mle Aisaia y’ovagisi inlé, - aq
18 Vonla, oywauli am o vinjio mié, o ‘

i

| io2 MATIU.
| tando mié, o jenlo mié mbia_ g’orémi |
a wam ké; m’be fel’ Inlinli nyam gore yé,
| ka yé tuminli’ Anlanga ijékélia.
q 19 BE be jomanla, nla tenga; oma ké a-
§ yada inyoi nyé gw’agala.
| 20 Nkagu tukia pa amdgunle yo bango;
Li nPotutu wojc anlame wo; kao atom’ oyé-
i kélio go keva:
a 21 Anlanga ké mi be bekeli’ ini nyé.
a 22 Ecombe mé avagio gore yé oma ve-
a gagi niinlin? ive, ipaku nVimafim; nl’a-
i rolizié yé; yenla aroen? ipaku nPimamu
i ny’agambi ayenila.
u 23 NVamami anlaga waodu awulia inlé,
ai Winla ga Onwa wi Devid?
a 24 Ndo gw ayagio -Ifarisi, wawul’ inlé,
t Oma winla e tomb’? anlin? ambe kao ¥a
Beelzibul y’oga w’anlinl! ambe.
ii 25 Ndo Jisu amienl’ ipikili sao, awuli-
F nlia wao inlé, Inlang’ wedu nyi kerania,
; nyomé nyi jila; nli nkali edu ge nago
yi keranla y’aloanlize. |
i 25 Ndo ja Setan atombe Setan, gambe-
| nié akeranla, sambo ivendi nyé nyo ka
se 1: i)
a
EWONJO XI. a fi
doanla ‘sé? ; il
27 Ndo ja mi atomb’ anlinl’ ambe. v4 a
, Beézibul, v@ mande tomb? awanli anli a- i
romba wao mo?.wao sambo wi be. do- 4 /
-anl iyékéli -yanli. i
28 Ndo ja mi atomb’ anlinl’ ambe nl’I-
| nlinla ny’Anyambie, gambénlé antu’ abie- |
nlo nVinlanga ny’Anyambié, che a
29 Ge oma ka jinginla sé go nago y’o- \
ngulungulu agwér’ igumbi nyé, kao ado-
nze kor’ ongulungulu? tava be kwéré \
nag’ wé. |
30 Ayé o-re e kanla mié gambénlé asi-, |
ra mié; nla yé o re ekenja nla mié, ga- a
mbénlé abundakantla. : |
31 Yenla mi bulinlia nlue inlé, Ibe edu i
n?erawo wi be nyezo awa w’anlaga, ndo i
orawo we téwo wao Inlinl! wia w’anyezi- :
zo du aniaga. |
32 Om’ edu o kamb’ igamba nyi sir’ O- |
‘ywa w’oma, nyi be nyezo ye; ndo amy i
edu. o kamb’ igamba nyi sir’ Inlinl’ ivia, :
nyo ny’anyezo yé nla go-ntye yinla, nla |
go ntye mari. |
3 iWhy
| 54 MATIU. © |
7 33 Vanganl’ erere eVia, nlilondi yéoi-
i mbia;* azya: nlinla vanganl’ “erere’ e¥e, © |
: nVilondi' yé imbe;) kande erere’ zi* mio |
| nVilondi ye. |
la) 34 Awa wimpenli! anlu’*ave ‘anlue ka |
jalie kamb’ agamb’ ambia sé?) Kande o- |
as gwanla wo kamb’ dsaon yi re bunlapa |
rT g’orémia. ee ge |
Pa 35 Oma mbia e ‘kagunli’ esaon’ imbia a- |
Fh vila gwigumb’ ivia nyorém> we} nfoma |
ih mbe e kagunli’ zsaon imbe-avila’ gw’i- |
ee gumb’ ive. |
a 36 Ndo mi bulinlia ‘ilue cinlé, ° gamba
a. nyambié edu, yi be’ kambo ‘nPanlaga, |
| nyt be bambio wao ‘ntango'go ntyugu
| y’oyékélio. BREE HE 3
i ‘37 Kande o be po ombém ‘nVagambi ma;
i o be po kogaranlagambi aa. —
: _ 388 Niayiviri awéwa w’iréndisi: nlHfarisi
: inléy Onlénji;azte “beles jen!’ elemba
| gore wé, : ii !
39. NPayivirié awulintia wae inte; Aniag’-
i ave nla: w’ibandanla: wi but? elemba, nde
' wavo elemba, kao. elemba’ ai: Jona y’ax| EWONJO XI. 35 q
— Maigisi. Ae es Le
40 Kande #a* ntavegagi’ Jona. gwiwiniu | il
| - nyi nyanda ~ifiand’ iraro nVigwér’ iraro;
: yenla bd doanl’ Onwa woma p’oréiia Wi i '
| iitye “imand” ikaro nVigwéra’ Kitaro." |
AL 'Mangi wi “Nineva’ wi’ be kumanta a
: eoyékélio “hla “mangi ‘sinll, ageva " wao; i
| kande’ wao Wagalun? ‘irémi ‘yao nVika- i
mbinla si Joiia; ‘ndo vonlanli, ‘vénla vo- ~ a
ma re viaganlo nli Jona. eee, i
/ 42° Og’ omianto’ ‘wi Syiba e bé kumania 4
} g@oyékélio nla mangi sinla, ageva Wao; a
& kandée ayé ‘avienli avila @owondo wi |
ntye go ja¢a imia si Solomon; ndo vonla- a
nli, Vénla x’oma re viaganlo uli Solomon. i

. 43° Go du’ inlinla’ nyi nanga ny’adubui i

_ bila gor’ oma, nyi kéndagéida go wogo [|
_yakaka mbutag’ ijawa, ido nyi' ‘déngal a
_ 44 Vava bulia nyo inlé, M’bé- fina go ie
nag? wam_ y’avilio ‘mie; go’ bia nyo nyi ia

i duunlo_yo ntevo, jambunlo. pa nli. keka pa. . i
45 Ka nyo .kéndaga.awang’ anlinl, ame- i
| nle oragénlo ambe viaganlo ; nla. nyome, i
ayinginla mo, aloanla Tava; nlt mpangini i
: i

: . : ia | :

| 56 MATIU. |

i nuunla y’oma mé yi feva viaganlo nli no: — |

7 nga. Be toa yenla ké gor’ anlag’ ave

winla. )

| 46 Ndo gw’agambinliagé anlaga agamba

i minla, vonla, ngi yé nl’awareri yé w’agu-

1 manli gwiigala awuta~ go kamba nla yé.

i 47 NVawulinlio yé nloma_. inlé, Vonla,

| ngi ya nl’awareri ya wi kumanla gw’iga-

rt la wi buta go kamba nla wé.

ae 48 Niayivirié awulinl? oma mé o wuli- |

i nlié inlé, Negi yam = mande? nlawareri

Ey yam wamande ?

1 49 NValavinlié oga we gor’ inléngi yé

_ awulia inlé, Vonlanli ngi yam nl’aware-

te ri yam. ;

re 50 Kande om’ edu o dende ntandinli ya

ie Reri. yam yi re g’orowa, ayé€ oywarerj

i yam onlome, nl’onwareri yam onwanto,

: nli ngi- yam. |

a. EWONJO XII, |
1 Ntyugu mémo alubui Jisu avila go

| nago aloania tu e’ozvéve weliva.

Pe 2 NYlalatanli gore yé anlag’ awenge, ye-| " -EWONJO XII 57 \
nla agwenlié gw’elende aloanla tu; nl’a-. a
gumanl anlaga waodu g’ozyége. i
3 NVagambinli€é wao ‘tsaon imienge nli- — i
nkogo, inlé, Vonlanli, onyényisi agéndi a
go nyeny’ donda. ,
) 4 Ndo gw’anyényié, imiéwa y’avoswi go i
| mpanla ; nPavien? inyanli anya yo; q
5 Imiéwa y’avoswi gw’imbora s’ado, yi A
re yi pegaga nl’ordi oywenge; nl’azunge i

: tuwunli yo, kande yi pegaga nl’ordi o- j
. nwenge. | i
6 Ndo gw’arangwi nkombe, avezyo yo; ]
. nVayomi yo kande yi pegaga nl’iramba. al
7 Avosw’ imiéwa ké gw’arénde; nl’avofii’ q
arénde, araga yo. i

8 Ndo imiéwa y’avoswi g’orai ombia; |
nlayanli yo ilonda, ofari nkama, omari |
| agomi orova, nlofiari ké agomi araro. i
9 O re nlaroi go jaga, e ga yaga! i

| 10 NVavienl’ inléngi awulinlié inlé, Eza- i
| nde zi kovinla) wao inkogo? a
| Li NVayivirié awulinlia wao inlé, Kande ,
re po pa nlue go mi’ ayumbunlo mii- i
| niduga ny’orowa, ndo zye po pa wao. i
Wi

: i
| | /"ih
Vi 58 MATIU.
| 12 Kande om’ eduo re dénga pa, e be
FT po, ka yé bunlio; nd’om’ edu o re
: azyele, vanganle yi re nia yé yi be ba-
; nginlo yé. ;
ie 13 Go ntinla yinla yo kovinla mié wao
Pier inkogo, inlé, go jena wao wi jenla, nla
iH go jaga wao wi jdga, wao ké wi kotiza.
Fi 14 NVipaga si Aisaia si toa réti gore
Pi wao, si bulia inlé, Gw’ijadga anlue be ja-
ee ga, ka niu’ agetiza; uliponla anlue be |
a ponla, ka nluw’ ayenla.
| 15 Kande iréfia y’anlaga winlé y’avam@i,
i wazili jaga nlaroi, w’anlunji ké antya
ia mao; wi vende jenla nl’antya, ayaga nl’a-
A roi, agotiza nl’iréMa, agalua, ka mié to-
i liza wao. |
vi 16 Ndo ozavinlo gw’antya manli, kande
Lei mi jenla, nla gw’aroi ‘manli, kande mi
jaga ! :
i 17 Kande réti mi bulinlia nlue inlé, I-
; vagis’ imienge nl’anlag’ avia awenge w’a- |
¥elagi go jenl’ zsaon yi jenlo nlue, ndo wi |
it jenla; nla go’ jaga «saon yi jago nlue, |
: ndo wi jdga. |ae

iat

| EWONJO XIII. 59 '
18Yaganli sambo nkogo y’onyényisi. i
19 Go jag’? om’ edu ayag’ igamba ny’i- i
nlanga, ka yagotiza, Tava bi? Ombe agua i

| nyo nyi.re nyényo pa g’oréfi wé; wi- a
nla nle yé o nyényio go mpanla. i

20 Ayé o nyényio gwimbora s’ado, nle |

» yéo jaga igamba, ké sunge banga nyo q
nle mbia; |

21 Ndo azye nl’oramba ayémé, ndo are i
vonwa lingo; ndo go bie njuke ge ika- 1
mbiza g’oywanja wigamba, gambénlé a- Hh
. kwezo néganéga. |
22 Ayé o nyényio gw’arénde, nle ye o i

jaga igamba, ka inaka si ntye yinla ni’i- |
temiza s’anliva tag’ igamba, ka yé toe a
nkele. |
| 23 Ndo ayé o nyényio g’orai ombia, ale |
| yé o jaga igamba agotiza nyo; o re e i
jan’ ilonda ké, avanga omari nkama, o- l
fidri agomi oroVa, ofiari ké agomi araro. |
) 24 NVagovinlié wao nkogo mari, awulia a
inlé, Inlangad ny’orowa nyi re g’oma nyé- i
| ny’ ilond’ imbia go ntyagi yé; |
29 Ndo gw’anlanli anlaga, avien! olofa- . Hi
i
: i
| icr

| 60 MATIU.

fig lovi wé anyény’ ilond’ imbe go gare yii-

| mbia, aPagéndiags. ae :

| 26. Ndo gw’awei ijavi, ayanl’ ilonda, va-

ti va ayenlanl ilond’ imbe ké.

| Li 27 NVaVienl’ anlaga w’oma nive nago, a-

i wulinlié inlé, Rera, o zye nyény’ ilond’

ia imbia go ntyagi ya? Ndo y’adéng’ ilond’ |
h imbe nla gwi?

i 28 Awulinli wao inlé, Olovalovi ayé re

t denda pe ndaga yinla. AWwulinlio yé nl’a-

10 nlaga mé inlé, O bel’ inlé, azue ga ge’

fe kuminlia yo? '

Hi 29 Awul’ inle, Nyawé, go kuminiia nlue

ie ilond’ imbe, anlue vende todunl’. ilond’

oi imbia-ké nla yo.

ey 30 Riganli yo imbanli pofia ta agénda

te gwegombe zitenla; gw’egombe z’itenla

i gambé mi abulinlie mangi-tenla inlé, Lo-

i. nge kuminlienl’ ilond’? imbe k& koranli yo

b ata, go pezya yo; ndo imbia, Vaganli yo

: go nag’ wam. ,

31 NPagovinlié wao nkego mari awulia

i inlé, Inlanga ny’orowa nyi re g’intya nyi

ve mutard, ny’awangio nl’oma avénlo go ntya-; i
_ EWONJO XII. 61
gi yé. a
32 Nyi re réti inyango viaganlo nVilonda i
| yodu, ndo ja ny’apofia, nyi sivolo viaga- ‘le
nlo n?owAng’ wedu, agalw’ erere, ka inya- a
nli sigonlo bia aloanla gw’ampare mé. ie
33 Ni’agovinlié wao nkogo mari inlé, I- :
nlanga ny’orewa nyi re ga lévén, y’awa- i
ngio nl’ofanto ayumbunlo gwitondo yi al
mpémba iraro, kao, yodu yati¥a nli lévén. i i
34 Jisu agambinli anlaga isaon yinla yo- |
du nlinkogo; e kamba nla wao nkogo fa. |
35 Yenla igamba ny’agambio nl’ovagisi i |
nyaroenli, réti inlé, M’be nungunl’ ogwa- | i
nli wam nl’inkogo, m’be kagunli’ isaon y’a- |
yumbunlio avila gw’ipakilia si ntye. yinla. 4
36 NVPatinlizi Jisu a¥inliz’ anlaga,..ayi- |
nginla go nago; nlaVienl inléngi yé gore au
ye, awulinlié inlé, Mieza zue nkogo yi- 4
lond’ imbe yi ntyaga. li
37 NVayivirié awulinlia wao inlé, Ayé o 4
nyény’ ilond’ imbia nle Onwa w’oma.
\ 538 Ntyaga nle ntye yinla; ilond’ imbia ii
| nl’awa winlangda; ndo ilond’ imbe nl’as it
. wa w’Ombe. |
.. i
| ij
. iPy eR Se as
| 62 + BMA PYe?
Pi 39 Olovalovi o nyényi yo nle Setan; e-
| gombe zitenla nle ntyai yi ntye; mangi )
Pi ' wi tenla nlivavi.
| 40 Yenlaé re ga nte kumintiio ilond’ i-
t mbe avezyo g’ogonli; nlanla be doanla
tie. go ntyai yi ntye yinla.
i -41 Onwa w’oma e be tom’ ivavi ye;
f ka wao kuminlia avila gwiulangad nyé a-
a baku modu, nla wao wi dend’ ibe;
| 42 Awala wao gw’elongo z’ogonli; gogo
he be doanl’ edingo nli nkégéré y’anla.
he 43 Egombe mé anlag’ avia wi be ba-
ih mba ga nkombe gw’inlanga nya Reri yao.
i Ayé o re nl’aroi go jagad e ga yaga!
i. 44 Inlanga ny’orowa ké nyi ‘r’egalanli
a gigumba jumbunlo pa go ntyaga, nyi re |
i go déngo nyo nl’oma, e jumbunia nyo,
t ndo Va mbia ya nyo e kénda agola ya
i yodu yire nla yé, ka yé nive ntyaga mé.
ti 45 Inlanga ny’orowa ké nyi regalanli
} g’oma w’agolo, o but’ ado ambia;
A 46 O re go déngé ido imari nyi njonli
i mpolo, e kénda agola ya yodu yi re nia
i yé, ka yé niva nyo.
oc € t7
id
EWONJO XIIL. 63 |
47 Inlanga ny’orowa nyi re ké egalanli i
gelova pungo pa go ntyuva, ka zo divi- i
nl’ onlang’ wedu.
48 Zi re, gw’ajonlia zo, wi dura zo g’o-
ayege, ka wao doanla tu agenja Via i
gwilombo, ndo Ve yo falo wao. i
49 Yenla be doanla go ntyai yi ntye; |
ivavi wi be bia, avinj’ ave avila go gare ay
y'avia, |
50 Awala wao gw’elongo z’ogonli; gogo A
be doanl’ edingo nli nkégéré y’anla. Ht
51 Jisu awulinli wao inlé, Anluw’ akotiz’ |
isaon yinlad yodu? w’awulinlié inlé, If, i
Rera. |
52 NVawulinlié wao inlé, Oréndisi edu i
sambe o re nénga p’isaon yinlanga ny’o- i
rowa, are g’oma nive nago, o kagunli’ :a- a
vila gwigumbi nyé ya yanla nli lungu. |
53 NVaroenli gw’aluo Jisu aménliz’ inko- )
go sinla, alubué avila Tava; |
54 NVavienlié gw’inlanga nyémé, anleé- il
nja wao go nag’ wao yi syana; yenld a~ —S [ff
mami wao awulia inlé, Imia sinla nli le- |
mba yinla yire n’oma winla yi pila gwi? . |
i
: i‘
G4 MATIU.
| 55 Winla ga onwa w’okéngekénge? ngi
tT ye’e fwelio inlé, Meri, n’awangi yé anlo- |
[| Me wa Jems, wa. Josés, wa Saimon nila
a wa Judas?
| 56 NVawangi yé anto waodu wi zye
ie 7 nla zue ke? Jsaon yinla yodu sambo yi
re nVoma winla yi pila nla gwi?

i 57 NVa¥endini wao yé. Ndo Jisu awu-
f lini wao inlé, Ovagisi e doanla alwbo,
a kao gwinlanga nyéme, nla go nag’ wémé.
i _ 58 Ndo e dénde lemba yenge gogo nli-
i to’ aytviri sao. .
I EWONJO XIV.
ai 1 Egombe mé ayagio Hérod yi Titrark |
a ayag’ elumi. zi Jisu, |
ee 2 Nlawulinlié anlagi we inlé, Ayé Jon
i yi Baptist; atongwi avila gwijuwa, yenla |
i lemba yi dendo ndé. |
F 3 Kande Herod aluo akoti Jon, agoré,
| awelé. go nago y’intyogo g’onwanja wi |

Hérodias y’omanto wi Filip y’onwareri yé.
Fy 4 {Kande Jén. awulinlié inlé, Zye mbia |
| "gore wé. go jombé. |

i
4 |i

a

EWONJO XIV. 65:

© NVaVelié go jonlé, ndo: arien|’ arlaga,, u

: kande w’ayenlagié g’ovagisi. a |
6 Ndo gwi’aroenli ntyago yi ntyngu y’e- '
yanlio Hérod;. ayinlagi oywa, nwante, wi He
Heérodias go garegare. yao, araidie Heé:od. i

7 Yenla avanganlié nlorango go pe e- i
zim’ edu zi be bambié yé. 6u Hl

8 Ndo gw’aluo yé azombio nle nai wé,. a
awul’ inlé, Va mié vénia ewonjo zi, din i

yi Baptist gw’epélé. iW

9 NPayenl! oga eké¥a; ndo gonwauje H |
wirango nla wao wavegagi tu ula ye a i
zombi zo go po. 5 |

10 NVaromié arenle Jon ompeli go nago Hl
y'intyogo. ee ;

: 11. NPa¥agio ewonjo zé gw’epélé, avo i- i
sesa; nl’aVagi€é zo gore ngi yé. Hi

12 NVaVieol inléngi yé arombinl’: ebe- il
nde, agé’ bénla zo; nlagéndi wao age’
bulinlie Jisu. i

13 Ndo gw’ayagio Jisu, alubui vara '
nlelende, agénda go mbora y’oreve aye i
anka; ndo gw’ayagio anlaga, w’azongié |
nli ntye avila gw’inkala. ! |Phy
; } .
| 66 MATIU.
14 Gw’azyumié ayenl’ anlag’ awenge, a-
i : yenlié wao ekéVa, aroliz’ ibéli yao. |
|) 15 Egombe zi nkolo avienl’ inléngi yé
Pf gore yé awulia inlé, Yinlé nle mbora
| yorove, nYowenja w’akéndagi; Vinliz’ a-
te nlaga, ki wao kénda gw’inkala agol’ i- |
i nyi saomé. |
Pa 16 Ndo Jisu awulinli wao inlé, Wi zy’i- |
t syala nyi kénda; vanli'wao inya anlue- ~ |
ye me,
1 17 NVawulinli wao yé inlé, Azu’ azye |
Lt nla senya Venla, kao amonga mi mpémba_ -
| atanli nli veré Vanili. }
L . 18 Nlawulié inlé, Vaganli mo gunlu go- |
Ta re mié. |
Pe 19 Nlazombié anlaga go doanla tu gw’a- -
i - manli, nPawangié amonga’~ mi mpémba
atanli nli véré VYanli, avonla g’orowa, aza-
| vinla mo; nPayarunlié mo ava inléngi a-
monga, ka inléngi pa anlaga.

. 20 NVanyenli waodu, ayora; nlaguminli
~ wao nkizi s’ariganli igomi ny’itondo nl’i-
Lf tondo imbanli ralie.
1) 21.Ndo mangi w’anyenli “waroenli a3 EWONJO XIV. 67 I
‘ntazén s’anlome ntyanli, tombare p’anto it
nVawanla. ;
22 NVazunge sombi Jisu azombi’ inléngi |
yé go kwenla gw’elende alalia go bosyo i
-yé go ntye mari, go fwinlizé anlaga. — : i
| 23 Gw’aluo yé afwinliz’ / anlaga, avandi i
| go nomba ayé anka go ‘kambinlas Nde |
| gw’aroenli nkolo avegagi gogo ayé -dadic. th
ee 24 Ndo elende zaluo g’atoenli go gare- |
gare y’eliva bolanganlaga: nPikeva; ‘kande 1 |
: ompunga wavegag’ akomia nla wao. i
25 Ndo ayenjinla aVienli Jisu: gore: wao a
| njarag’ eliva nlago/o. Eg i
26 Gw’ayenl’ inléngi ayenlé e Jar’ eliva : |
: nl'agolo, w'arataminli, awulia inlé, NPiba- i
mbo; nlawoginli wao nVitia. io i
| 27 Ndo Jisu azunge kambi nla: wao, a> i
| wulia inlé, Zindianl’ iréMia, nle’ mie, arz- l)
| anli. = i
| 28 NVayiviri Pitér awulia inle, Rera, jaga i
| nle wé, zombia mié bia gore wé gw’a- '
| nlingo. — . ;
| 29 NVawulié inlé, Yogo; NVazuminli Pi- |
| tér avila gw’elende, ayar’ anlingo, — go |
| itly :
i f
Phi GS. = MATIU. :
kénda gore Jisu.
i 30 Ndo gw’ayenlié ompung’ ompolo, ari-
i enli; nVavakilié nlVidaminla, ka. yé tong’
hd inlé, Rera, zunginla mié.
i} 31 NVPazunge daVinli: Jisuoga, agoteé, a-
1 -. wulinlié inlé, Awé yijivir’ ijango, ezande
1 zadova mpaga? Ye
L 32 Gwagwenli wao gw’elende ayéki o-
rt mpunga. :
vi 33 NVPavienli mangi w’aluo gw’elende a-
ti gavinie, awulin inlé, Giligili awé n?Onwa
| th w’ Anyaimbié.
|) 34 Gw’aluo wao w’adali, aweywi wao go
i ntye yi Génésarét. :
a 35 Ndo gw’amienli mangi wi mbora me
ve amié, w’aromi go ntye yodu vingovingo,
i avaga gore yé anlaga waodu_ w’avegagi
nli_ nkanli; :
L| 36 NVagwenli wao-yé inkala inlé, wi
ga got’ ogombinlo wonlambi we dadie;

nParoli waodu w’agoti wo.

fi EWONJO XV.
i | Egombe mé avienli gore Jisu irendi-: Hit
EWONJO XV. 69 i
si ni'Ifarisi wi Jeruselém, awulia inle, i
| 2 Ande zi pav’ inléngi ya avav’ inénja iW
sanléra? kande wi jovunl’ aga mao, go
nya wao inya.. i
3 NVayivirié awulinlia wao inle, Ande i
zi pavo nlue avav’ ozombio w’Anyambié i
nlinénji sanli? |
4 Kande Anyambié azomb’ inlé, Lube a
~ reri ya nli ngi ya; nl’om’ edu o tawe i
reré ge ngwé, e ga yuwe njuwaga. i
| 5 Ndo anlue bulia inlé, Om’ edu o bu- i
linlie reré ge ngwé inlé, Orunda, eziim’ al
edu zi re wé ka dendo mbia nle mié, iy
alube reri yé ge ngi yé nyénle. |
6 Yenla anlu’ are jonla pozombio wA- jj)
nyambié nlinénji sanli. ° a
7 Anlue imbi-agwanla! Aisaia avagi g’o- \
ywanji wanli mbiambii inlé, i
8 Mangi sinla wi syusya piéré nla mié i]
nV’agwanli mao, aluba mié nlinlumbu
_yao; nd'irémii yao yi re bo avila gore
mié. : il
9 Ndo wi savinla mié Va nyawényawe,; (
néiijag’? inénja izombio y’anlaga. ~
|
Hh70 MATIU. |
| . 10 NVPavelié anlaga awulinlia wao inle, |
Vi Yaganli, ka kotizanli! |
L Li Arang eza zi jinginla g’ogwanla zo

LT feviz oma; ndo zo zi kagwa avila g’o-

Ah gwanla, zo feviz’ oma.
if) l2 NVa*vienl inléngi ye. awulinlie inle,

tH O voro inlé Ifarisi w’avendi, gw’ayagio

ye. wao igamba ménya?

b 13 NPayivirié awulinlia wao inlé, Owa-

| \ ng’ wedu.,wi re wi bénio nle Reri yam

i y’orowa, wi be todunlo. |
iL un 14 Riganli wao vava; -wao nlapaku, wi
ih kéndia k’apaku; ndo ja ipaku ny’akéndi’

Hh ipaku, gambénlé w’avanli w’aposwa gwii- :
i vemba.
Hi 15 NVayivéri Pitér awulinié inlé, Mieza
i aue nkogo yinla. |
Hi 16 Awuli Jisu inlé, Anlue ké anlue p’a-
, re sikotiza fa?
t 17 Anlue agotiz’ inlé, ezim’ edu zi ji-
} nginla @’ogwanla zi piaganla gw’iwuitiu

a ka yo falo go nago y’ogamba?

f 18 Ndo zsaon yi kagwa avila g’ogwanla,

i yi bia avila g’oréifia; yinla yo feviz’ oma, |
i : |{it

Hie

EWONJO XV. 71

19 K4nde avila g’oréMa kagw’ ipikil’ i- i

be, ijonla s’anlaga, ipenga s’anto, ibanda- i
nla, ijufa, ibérinla, nVvitaw’ Anyambié; 1

20 Yinla nle yo yi feviz’ oma; ndo go |

nya aga m’ayovunlo, y’aVeviz’ oma, i

21 Nlalubui Jisu avila ava, agénda |
gwinkova si Tair nli Saidon. /

22 Ndo vonla, ofianto wi Kenean aVie- ay

nli avila gwinkova mé alaginlé awulia i- \

nlé, Yenla mié ekévVa, Rera, Onwa wi |

| Devid! onwanli am onsvanto are -jela pa HI
nVinlin! ive. i

23 Ndo e jzviré mpangé; nl’avienl’ inlé- : a

ngi yé agwenle inkala awulia inlé, Vinli- |

zé, kande e tonga go nyumi yazyo. i
24 Nlayivirié awulia inlés Mia tofio, kao :
gw’adambé mi re pera pa mi nago ji |
Isreél. if (|
25 NVavienl’ owanto alovinlé akatala a-

- _-wulia inlé, Rera, nlungunla mie. a
26 NVayivirié awulia inlé, Zyele mbia go iu
bang’ inya s’'awanla avunginla so imbua. |

| 27 Nlawulié inlé, If, Rera, ndo imbua i
| si nye nkizi si poswa avila go tavuru
iit }
72 MATIU,

, yirerevénlé sao.
|| 28 Niayiviri Jisu awulinlié inlé, Ofia-
i nto, njiviri ya yi re mpolo! ga loanle

i gore wé nte bela. Nl’onwanli yé oywa-

t nto aroli gwigwéra mé.

Ve 29 Ni’aviaganli Jisu avila 47a avia

te gweliva zi Galili; nlavandi ye go no-

ie mba aloanla tu gogo.

| oe 30 NVPavienli gore yé anlag’ awenge w’a-

| j vegagi nli nléffia, nl’apaku, nl’aiamiu,

Fi nli mangi wi re aga akulu, nlawénle a-
oa wenge; alimbinla wao gw’agolo mi Jisu,
1 nVarolizié wao;

i 31 Yenla amami anlaga, gw’ayenli wao

y amaihu mi kamba, nli mangi wi re aga
i akulu tolizg pa, nli nlémia yi kénda, nl’a-

i paku mi jenla; nl’azuminli wao Anya-

ih mbié yi Isreél.

| 32 NVaveli Jisu aveli’ inléngi yé awulia

i inlé, Mi jenl’ anlaga winld ekéva, kande

' wadoanli nla mié utyugu ntyaro, ndo wi
i) aye nl’eza zi nyo wao; ndo mi awznlize |
fi wao nli njanla, wi vende kwa sike go |
| ' mpanla.| EWONJO XVI 73 il
| 33 NVawulinlio yé nVinléngi yé inlé, A- a
3 gue be déng’ inya’ si joriz’ anlaga onta- i
ngo winlad g’orove gunlu nla gwi? i
34 NVawulinlio wao nile Jisu inlé, Anlw’ th
are nl’among’ amia?. Nlawuli wao inlé, | |
Oragénlo, nli yevéré yakwé. I
35 Nlazombié anlaga go. doanla tu go |
ntye. |
36 Nlawangié among’ oragenlo, nli vere, if
av’ akeVa, nl’ayarunli€é mo ava mo inléngi |
| yé, ka inléngi pa anlaga. i
37 NYanyenli waodu, ayora; nl’aguminh i
wao nkizi yariganli itondo oragénlo. ralie. i
38 Mangi w’anyenli w’avegagi ntaézen s’a- ii
nlome nai, tombare .p’anto nl’awanla. i
39 NVatvinlizié anlaga, agwenla gw’ele- |
nde, avia go wogo yi Magdala. (a
EWONJO XVI. "
t Niavienl’ Ifarisi -nl’Isadusi, alembeé, — i
avambié go tuminlia wao elemba avila i
g’orowa. |
2 NVayivirié awulinlia. wao inlé, Ego-. i
mbe zi nkolu, anlue bulia inlé, Owenj” i
. ‘hatiy
74 MATIU.
ovia; kande orowa wi re tenlatenla.
Y 3 Ndo ibanga, inlé, Owenj ove nlénia,
I kande orowa wi. re tenlatenla nVipinda.
| Imbi-agwanla! anlu’ avoro go syili’ ozyo
| w’orowa, ndo anlue jdélie mie lemba yi
t gombe ?
i 4 Anlag’ aYe nla wibandanla wi but’ e-
i lemba; ndo w’avo elemba, kao elemba zi
t. a Jona yovagisi. NlVarigié wao agéndaga.
i 5 Gw’awonw’ inléngi yé awonwa go ntye
he mari, w’aluo w’adevanli go binge mpémba. |
IH | 6 Ndo Jisu awulinli wao inlé, Vonlanili,
|) ka kelimanli go lévén ‘y'Ifarisi nla y’Isa-
1 dusi.
a 7 NVagambagi wao inlé, Kande azue
ae pa bange mpémba.
Pr 8 Ndo Jisu amienli awulinlia wao inlé,
1 Anlue y’ijivir’ ijango, ezande zi kamba-
gamba nluemé inlé, Kande azue pa- ba- |
| ange mpémba? |
| 9 Nla nlénla winla anlue pa kotiza, ge |
i . jenginlia among’ atanli mi ntazén s'anlaga
i atyanli, nl’ontango w’itondo w’aguminlio
; -nlue?EWONJO XVI. 15 |
10 Nla among’ oragénlo mi ntadzén s’a- i
a3 nlaga nai, nlontango wibaka w’aguminlio i
. niuve? lf

11 Ezande zi re niu’ agotiz’ inle, mi- i
kamba nla nlue g’onwanja wi mpémba i- a

nlé, gelimanli go lévén y’Ifarisi nl’Isadusi? iM

12 Vava agotizi wao inlé; e bvlia inlé, i
gelimanli go lévén yi mpémba, ndo gwii- i
nénja s'Tfarisi ul’Isadusi. Hi
13 Gw’awoywi Jisu gw’imbora si Kaisa- HI

ria yi Filip, aVamb’ inléngi yé inlé, Anla- i
| ga wi bulia inlé, Mié, onwa w’oma, mié |
mande ? ; yee beep

14 NPawuli wao inlé, Awéwa wi bulia i

inlé, awé Jin yi Baptist; awéwa inlé, I- |
laias; nl’awéwa inlé, Jérimaias, g’omari i}
wivagisi. f

S 15 NVawulinlié wao inlé, Ndo anlue bu- I |
lia inlé, Mié mande? i
: 16 NVayiviri Saimon Pitér awulia inlé, i
) Awé nle Krais yonwa w’Anyambié yaba, i
L7 Ayiviri Jisu awulinlié inlé, Ozavinlo i

gore wé, Saimon onwa wi Jona, kande i
| o méezo nVozyonli nli ntyinla, ndo kao i
ee
| : ifis : :
76 MATIU.

| nile Reri yam yi re g’erowa.

Vi 18 Mi bulinlia k’inlé,- Awé nile Pitér; 2
i - m’be noge nando yam ké gwiido nyinlé;

| nlagugi m’elongo Zvogonli m’ageve yo.

ia 19 M’be’ pa Wisyape s’inlanga ny’orowa;

I nl’osao’ edu wi be dirio’ nda go ntye,

i wo ké wi be dirio g’orowa; nlosao’ edu

i wi be purunlo nda go ntye, wo ke -wi

f. _be doanla purunlo pa g’orowa.

ae 20 Vaya azombié inléngi yé inlé, wi ga i
Hh rig’ amiez’ om’ edu inlé, Ayé nle Krais.

if 21 Avila gwegombe mé avakili Jisu go |
i miez’ inléngi yé inlé, e ga génde go. Ji-

i ruselém, azindin!’ isaon imienge gor’ anlé-

a ra nliminisé impolo, nliréndisi, ké jonlo,

i _arongunlio go ntyugu yi ntyaro.

pe 22 NVagoti Pitér agoté g’ogd, avakilia

i degé, awulia inlé, Anyambié e ga voginla,

FY Fera! tgambz nyinla ny’aloanize gore we.

rie 23 NPavizié awulinlia Pitér inlé, Lubua
| gore mié, Setan! Awé nVibaku gore mié,
vo kande o niai’-isaon y’Anyambié, ndo kao

{i isaon yanlaga. |
1 24 Vara awuli Jisu awulinl’ inléngi yé |
Wh |
ra ‘ }3 /

EWONJO XVII. 77 i
inlé, Om’ edu o. bele songa mié e ga |

‘ niimin? okw wémé, ké tombinle. krasi. yé, 1
afenga mié. i

25 Kinde om’ edu o be_ sunginl’ emé- i

nla zé, e be perinlo nle.zo; nl’om’ edu i

0 be periz’ eménla zé g’onwanji wam, e . HH

-be dénga. zo. G 1 i
26 (Kande oba nde wi re.nl’oma, ja..a- i
nyenle tye yodu, averiz’ inlinli nyé?. ge i

ande zi roma ka pa gw’avendé m’inlinli ld

; ayy 7 /
‘27 Kande Onwa w’oma e be bia nVive- i

nda nya Reri yé, nVivavi yé nlayé; ego- |)

_ mbe mée be p’om’ edu ga nt’ar’ ijanji sé. 1

28 Giligili mi bulinlia nlue inlé, R’awé- 4

_ Wa gore wao wi re. vénla gore, wi re |
walemb’ ijuwa, kao wi’ajenl’ Onwa_ w’o- il
ma e bia gw’inlanga nyé. it

: EWONJO: XVII. if

1 Ndo viaganlo ntyugu orova Jisu awa-

-ngi Pitér nle Jems nli Jén onwareri yé, Hi
avanda nla wao go nomba ndondui wao a
dadié. |
et |i.
78 MATIU.

q 2 Nlagalui egalanli zé gw’azyo mao, —

i n’ozyo wé wavambi ga nkombe, nlingai |
1 ‘sé s’aroenli pupu g’ozange.

i 3 Ndo vonla, awowunli gore wao ‘Mosés

| nli Tlaias, n’agambi wao nla’ yé.

1 | “4 NVayiviri Pitér awulinlie Jisu: inle, Re-

T ra, re mbia gore zue go doanla vénla; ja

iis om’ ajivira azue ga “nloge vénla — sapala

Hi raro, emari gore wé, nl’emari gore Mosés

p n’emari ke gore’ Ilaias.

i 5 Gwagambagié yen/d, voula, evindi za- :
it “pupu Zalivinli wao; nla: vonla, inyoi avi-

\ la gwevindi ny’awul inlé, Winla: nVO-

1 nwanli am o° tando mié, 0 tandia “mié |
We ké; yaginlonli yé. |
i ‘6 Gw’ayagio inléngi wavoswi azyo mao

i _ go ntye, aria polo.
i 7 NVa¥ienli Jisu avata wao, awulia’ inlé, |
i Nlangwanli, ka artanli. 9 ~ |
HW 8 Ndo gw’arombinli. wao antyé mao wi |
| jen? oma nyénle, kao Jisu dadie. |
i 9 Ndo gw’azuminli wao avila go nomba, |
i Jisu azombi wao inlé, Awzlinlian? om’
edu ndaga y’ajenlo nlue, kao Onwa w’o- |i

i

EWONJO XVII. 79 ii

ma atongwa avila’ gw’ijuwa. i

: 10-NPavambio yé nlinléngi ye inle, E- i
' wande zi bulio nViréndisi inlé, Tlaias e ga Hf
longe bie? “oe! i

- 11 Niayiviri Jisu) awulinlia wao ~ inle, i
Giligili Haias e be donge bia, ava doanliz’ Hl

isaon yodu. it

12 Ndo mi bulimlia nlue inlé, Hlaias . avi- 1
enli, ndo wi mzé du; ndo’ walendi “~ye —. iH
nt’araind) wao; ‘nlanlavre'/ké be’ sindin! - ti

, Oywa w’oma azindinla Va owao, |” lil
13 NVamienli inléngi: egombe mé inlé, 1 |
agambi nla wao’ g’oywanji wi Jon yi i

| Baptist. oS i
14 Gw’aVienli wao gor’ anlaga, avienl’ ij
: oma gore yé, alo¥inlé akatala, awulia inlé, i
15 Rera,: vogin!’ onwanli am, ° kande ar’ |
| eranlié; e jenle nkazya mbe; kande: go-" a
& mbe yenge e poswa g’ogonli, nliv gombe a
yenge e poswa gwanlingo. sy [

16 Avagi mié ye -gor’ ‘inléngi ya, ndo
wi jdlie tolizé. - pond 3 ‘a
17 NVayiviri Jisu awulia inlé; E anlaga |
wi Vijivira fa, feva pa ké polo! olingo i

2 a| |

[ 80 MATIU.

‘i nde wi be doanla mié nla nlue?. olingo

| nde wi be sindinla mié nlue? Yaganlié 5

He gunlu, gore mié. :

y 18 NYazémbio nyo nle Jisu, agagw’ inli-

fi al’ ive avila gore yé; nlaroli onwanla a-

1 vila gw’igwéra mé. i

fi 19 NPavienl’ inléngi- gore Jisu, wao-a- >

1 nka, awulia inlé, Ezande z’atoa azu’ ayéd-

{ | lie tomba nyo? :

Ti 20 Jisa awulinli wao inlé, Va ito’ ay¢-

i viri sanli; kande giligili mi bulinlia nlue }

ah inlé, ja nlu’ adoa’ nVijivira g’intya nyi mu-

Lit tard, gambénlé anlu’ abulinlie nomba_ yi-

Hi nla inlé, Lubua vénla ka. kénda~ gonla, |

af ka yo dubua;-nlezam’ edu z’aydli gore |

Vi nlue. rec.” |

va 21 Ndo onlanga winla wi kdzwa, kao |

Tia du nl’inkala nVipeng’ esyonge.

i 22 Gw’aloanlagi wao go Galili, Jisn a-

rl wulinli wao inlé, Onwa w’oma e be ko-

a tizo gw’agd m’anlaga;

ae 23° Wao ké wi be jonlé, ndo ntyugu yi

ie ntyaro gambénlé atongunlio; nlayenli wao |

qe ekév”. ee, .
| eee| : q
7 EWONJO XVII. 81 i

24 Gw’atienli wao go Kepérneum, ma- I

ngi wawangi mpago wavienli gore Pitér, i
- awulia inlé, Onlénji wanli e pe mpago? hy
25 Awulié inlé, If. Ndo gw’ayinginlié - ii

go nago, Jisu alonge kambi nla yé inleé, 1

O tanga sé, Saimon? aga wi bang’ oba |

- ge mpago gore wamande? gor awanli i |

ao mbé gor’ agénda? |

| 26 Pitér awulinlié inlé, Gor’ agénda. Ji- l
su awulinlié inlé, Gambénlé awanla wi ~ "

| re diéngadiénga. |
27 Ndo azue vende bendia wao, génda 1 |

ka dava ilava gw’elita awang’ eVéré zi, ‘
donge bowunlia; go be nungunla ogwa- |
mi wé o be jenla syika; wanga yo ava a

wao @ozambi wam nla wé. |
EWONJO XVHIL L

1 Egombe mé aVvienl’ inléngi gore Jisu, |

- awulia-inlé, Oma mpolo gw’inlanga ny’o- 4
rowa mande? |

2 NVaveli Jisu av¥eli onwa rumbe. gore Aa

yé, aloanizé go garegare yao; :

| 3 NVawulié inié, Giligili: mi bulinlia nlue a
; i

in| ) _
| 82 MATIU,

i inlé, kao anlw akalua aloanla g’awa ru-

ii mbe, anlw ayznginle gw’inlanga ny’orowa. |
ip 4 Om’ edu sambo o be syonlia okw wé

7 g’onwa rumbe winlé, ayé oma mpolo gwi- |
t ie nlang’ ny’orowa.

i i 5 NVPom edu o. be bang’ oywa rumbe o-

ie ' nlanga winla gw’ini nyam, e banga mié.

ae | 6 Nl’om’ edu o be kwez’ offiari gor’ a- |
tT wango winla. wi bekelia mié, re mbia go-
fi re yé inlé, ido nyi kilinl’ imba nyi ga.
1! lirie g’ompele wé, ka yé daminla g’ora- -
a nga. wi ntyuYa.

lit 7 Azyili go ntye g’onwanja wikweza!

ti kande ikweza so ga tie; ndo azyili gor’
a oma mé o bag’ ikweza!

i 8 Ndo ja oga wa ge ogolo wa w’akwe- |
1 va, renla mo nkwi ka fala mo avila go- |
ia re wé; re mbia gore wé go jinginla |
1 ew’emeénla enléma, viaganio nla go doa’
Hi nVagé ’mbanli ge nVagolo ’mbanli, go fa-
Hi lo g’ogonli wegombe zodu. :
t 9 Ndo ja intya nya ny’akweza, rokunia |
va nyo ka fala nyo avila gore wé; re mbia |
1 gore wé go jinginla gw’emenla nlintyu |
Bat : |
mH |
Aa :| 1
EWONJO XVIII. 83 i

im4ri, viganlo nla go doa’ nVantyaé amba- I

| nli go falo gw’elongo zogonli. ld
10 Gelimanli, anlue vende pédi offari Ht

gor’ awango winla; kande mi bulinlia | it
nlue inlé, ivav¥i yao g’orowa wi ponl’ o- a
zyo wa Reri yam g’orowa péképéke. 1

11 Kande| Onwa w’oma avVienli go su- i

F ngin? eza zi re pera pa. | | i
12 Anlue tanga sé? Jag’ oma re nli nka- 1

ma yadambé, ka imdri.go mo pera; arig’ i

| agomi €nlagom nl’adambé énlagom gw’i- i
- nomba, agé buta nyo ny’averi? if
13 Ndo ja adénga nyo, réti mi bulinlia |

nlue inlé, e jenla nyo mbia viaganlo nla-
gomi énlagom nlV’adambé énlagom mi re i

mi pera du. © ; i

14 Nlanla re ké arange ntandinli-ya ‘Re- a

ri yanli yi re g’orowa inlé, ofiari gor’ a- |
wango. winla e ga vere. BS. |

15 ‘Ndo ja oynwareri ya adenda mbe, gé’ 4

| tevunlé awé nla yé anlu’ anka. Ja ajagi- i,
nlo wé gambé off adéng’ onwareri ya. i

16 Ndo ja aydginlo wé, wanga nla we a

| omari ge afanli, inlé, gw’agwanla’ m’a- f
f et
iia :
[| 84 MATIU.

to nlag’ aVanli ge araro igambi. edu nyi ga

i loanlizo.

rH ‘17 Ndo ja aydginlo wao, rakilie nando; :
} ndo ja aydginlo” nando, gambénlé e ga

1 loanle gore wé g’oma re e m2’ Anya-

i mbié, nla ga publikan.

Hi : 18 Réti mi. bulinlia nlue inlé, QOsao’ e-

he du wi be dirio nlue go ntye, wo ké wi

LT be dirio g’orowa; nl’osao’ wedu wi be

i . purunlo nlue go ntye, wo ké wi be pu-

Hi [ runlo g’orowa.

ce 19 Mi f& bulinlia nlue inlé, Jag’ avanlii
We gore nlue wakwezanganla go ntye g’o- |
Hi ywanja wi ndagi edu, yi be bambio

A nlue, gambeénlé y’adendo wao nile Reri

yi yam yi re g’orowa.

We 20 Kande go mbora yi raVanli ge araro

1) datanla pa gw’ini nyam, gogo re mié go

i garegare yao.

i 21 Gw’egombe mé aVienli Pitér gore yé
a awulia inlé, Nyanga mia si be dendomié |
Lo mbe. nl’onwareri yam, ka mié nyezé?

Hi nyanga oragénlo ?
nae 22 Jisu awulinlié inlé, Mi bulinlia inlé,

ri
a

Bae vai ;_ EWONJO: XVIII. R85. I
a a 2 DEgS. en ‘ Hi

va nyanga oragénlo; ndo va agomi m’o- Hh
ragénld: oragénio, a
7 5 ia
23. Nlanla k’injanga ny’orowa nyi-re’ g’0- at

: eee : eG, bai

va o luki goo bange ntango gor aniagi we. Hi

5 cS ¢ S ° ei

24° Gw’avakilié go bange, nfango, aVagio i

gore’ yé:omidri, o nluanl!’ igomi ny’intazen a
sitalant: H

25 Ndo gw’aroenlié e pegaga nleza. 22 i

‘ zs iA

pa, reri ye azombi inle,; e. ga golo, aye i
nVomant?’ wé nlawanli. yé, nli ya yodu ti
yavegagivnia yé, ka inuanla menlizo. i
26: Yenla avyoswi: oma’ mé azavinie, awu- it

lia inlé, -Rera, venginla mié, ganibénle !
mi -apasodws*! 930 i BAB iH
27-NVavoginli reré yi nyongo mé, avegi- |

nlé, avurunléy: anyez@ inuanli sé. : i

28 Nlagdgwi nyongo mé aléng’. offart a

- u vu . aa

2 winyongo nla yé, o nluanlié nkama y'i- tt
ou vy . . ia

- fura; nlagotié yé aviaré g’ongonga awulia i

; inlé; Va mié ya yi nuanla mie. ia
f } vin : Let Leg? FW
| 29 Ndo nyongo méya y’avoswi gw’agolo i
mé, agwenlé inkala inlé, Venginla mié, i

. gambeénlé mi apa. a
of : FAD : Aw |

30 Ndo e jivira du, ndo agéndi awele A

a

iaWe

I

L 86 MATIU.

bi go: ntyogo, kao apa inuanla me.

i 31 Ndo gw’amien’ inyongo nla yé, w’a-
Pa yenl’ ekév’ eve; nl’aVienli wao arakili

| reri yao ¢saon yodu y’alendio.

Hi i 32 Ndo gw’aveli reri yé avelié, awuli-

| nlié inlé, Nyongo mbe! mi anyezia inua-

I nla més& sodu, kande o gwenli mié

fe inkala.

1 33 O vele poginle nyongo nla we ké,

1 ga nt’avoginli mié wé?

i A 34 Nl’avendi reri yé, agé’ nazinlé gore
ii m4ngi penjavenj imbwédi, kao ap’ inua-
i i nli sé sodu.

I 35 Nlanla ké be denda Reri yam yi re

a gorowa alenda nlue, kao anlu’ anyez’ a-

tl warert yanii om’ edu-onwareri yé, anyez’

re ibe sao nVirémi yanli.

i EWONJO XIX. |
HI ss 1 N¥aroenli gw’aluo Jisu aménliz’ agamba |
Wi minla, alubui avila go Galili, a¥ia go |
hi wogo yi Judia, g’ozamb’ omari wi Jordan.
Ht 2 Ni’azongio yé nl’inkinda simpolo; ka |
1 yé toliza wao ava.
‘i, |
DA tik ::
EWONJO: XIX. 87 it
3 NiavVienl Ifarisi alembé, awulinlieé i- i
| nlé, Re kwékwe gor’ oma go tomb’ o- |)
fant? wé go ndagi edu? lH
4 Ayivirié awulinlia wao inlé, Anlue pa . i
tangun!’ inlé, Ayé o vangi wao gw’ipaki- |
lia avangi wao onlofie nl’ofanto, i
5 Awulia inlé, Vigamba nyinld onlofiie i
e ga rige reri yé nli ngi yé, azyayonga |
gor omant’ we; nla wavanli wi be doa- i
nl’ ozyonli omo? |
6 Yenla wi zy’avanli nyénle, ndo ozyo- |
+ nli omo; -eza z’ayongio nl’Anyambi€ | sa- i
mbo, z’aVangunlio nloma. q
7 W’awulinlié inlé, Ezande 2’azombi
Mosés azombia go p’ezango zitombo a- . ii
rombé? i
8 Awulinlié wao inlé, Mosés ayiviri nlue |
tomb’ anto wanli va njalinli y’irémi ya- |
nli, ndo toa nlanla gw'ipakilia. a
9 Mi bulinlia nlue ké inle, Om’ edu o i |
tomb’ offiant’? wé, kao abando, ayomb’ o- 4
yweénle, e nanla nla winganli, nla yé o fl
jomba o re tombo pa e nania nla wi- — hi
nganli. |
: a
|
| iit

i

Y 88 MATIO.

bi ‘lWTnléngi Ye yawulinlié inle, Ja y’atoe

| yenla gor’ onlome nVPomant? wé gambenlé —,
He aloanle mbia go jomba.

E Lt Niawulinlié wao inle, Anlaga -waodu

{i wi idiie bate’ igamba’ nyinla, ndo ‘kao
a : Wao wi Te po pa nyo. °'"

‘i 12 Kande rivéngunli, yayanlio yenla a-

i vila’ gwambumu ‘m/’ingi sao; rivéngunli

Fai ké yavéngunlio nlanlaga; rivéngunli ké

i yazyavengunli g’onwanja w’inlanga ny’A-

i nyambie. Ona re ka jalie banga e ga
i wange nyo.

fe 13 Gw’egombe mé@ aTagio gore ye awa-

i nla, inlé e ga ralie wao aga agambinla;

A ndo inféngi yé'yalegi wao.

Hl l4 Ndo Jisu awul’ inlé, Yiviranl awa-

Wi nla bia gore mié, ka aleganliwao; kande —
rh inlanga ny’orowa ny’onlanga méwanla.

1 | _ 15. NVaralié wao aca, alubué vata. |
ial 16 Vonla, aVienl’? oma wulinlié inlé, O-

i nlénti ombia, ezand’ eVia zi be dendo :
He. mié, inlé mi ga loanle nl’emeénla z’ego-
th I mbe sodu? : |
VW 17 NPawulinlié yé inlé, O fwelia mié o- .
i |
eat
ag \:

EWONJO XIX, 89 Hh

mbia sé? zyel’ ombia,. kao offiari, tn/é A- 7
nyambié. Ndo ja om abele jinginla gw’e- if
a 2 te He
menla venjaven]’ ampanga. ; i

18 Awulinlié inlé, Ampanga mi? Jisu a- Vi

wul’ inié, Ayonl oma, anlanja nla wiaga- i

nli, ayufa, averinla; al

19 Lube reri yd nli ngi yd; ka tand’ i

oma nwenlé g’okw wane. |

; Bs ae GE ; 1

20 Awulinlio -yé nliwanja inle, agamdoa 1

minia modu mi avenjavenji mo avila gw’e- |
rumbe zam. Ezande: zi re mié tiga pa? Hy
: Fee EE ms ih

2t Jisu-awuliniié injé,. Ja om sabe!te do- i

anla keka pa, gé’ kole yami ya ava yo i
iyunge; gambénlé om adoa’ nl’igumba g’o- a
rowa; ka bi’ azonga mié. 1
22 Ndo gw’ayagio iwanja ayaga igamba |

. Se re, ee 2 : ul
nyinla, agéndiagé géVageva, \kande ave- it
gagi nl’anliva amenge. |

23 Nlawuli Jisu awulinli’ mleéngi ye i- |
| Ee ae Se ee: 1 |
| nlé, Réti mi buliniia nlue inlé, Enlami e i
: ne caeed san A Hs

be sile jinginla gwinlanga ny’orowa, a
‘ e : ial
24 Mi fa bulinlia nlue inlé, Re déla go. ;
kamél go pakdsa gwedada zi ntombo, i

- > am: on se é o: a a |
viaganio nlenlafi go jinginla gwinlanga /
at

a
‘ ie |

‘ ahia |
i ; |
| 90 MATIU. |
Me ny Anyambie, |
bh 25 Ndo gw’ayaégio inléngi yé w’amami |
ie polo, awulia inlé, Sambo mande o re ka

ia : jalie sunginlo?

1 ' 26 Ndo Jisu’ avonli wao-awuliniia wao

Hh i inlé, Aydlio nl’a@nlaga, ‘ndo isaon yodu ka

Ae jalio nl’Anyambié. .

Hy 27 NVayiviri Pitér awulinlié inlé, Vonia,

I azu’ arigi ydma yodu azongd; ande sa-

i _ / -mbo zi be doanla nl’azue?

fr : 28 Jisu awulinli wao inlé, Reti mi bu-
1 linlia nlue inlé, anlue yazongi mi€é gw’i-

ty jania sijanla, go be doa’ Onwa w’oma aloa’

A tu gw’eka zivendi nyé, anlue ké anlue be
vi doa’ tu gwigomi nyi ka nli ka Yanli, a-
ee yékéli’ igomi nyimbuve nli mbuve mbanli |
Hi si Isreél. :
i 29 NVom’ edu o re tiga p’inago, ge awa-
| | ngwé anlofie, ge awangwe anto, ge reré |
Pp ge ngwé, ge ofianto ge awanla, ge intyaga
wi g’oywanja wini nyam, e be bange nkama
t | yinyanga, ayig’ eménla zegombe zodu. |
i i" 30 Ndo along’) awenge wi be nuunla,
ii n’anluunla wi he donga. |
LtiH

: i
| EWONJO XX. a1 fH
EWONJO XX: ae

1 Kande inlang& ny’orowa nyi re g’0- it

ma nive nago, 0 génd’ ayenjinla go pa- il
ngania nla mangi janja go ntyagi yé y’ive. i

2 Ndo. gw’avanganlié: nla madngi me, 4

fura go ntyugu, aromi wao go utyagi ye. 4
3 NPagéndié va igwéra ny’araro, ayen! ‘I
| amari goregore gw’igolinlo evilo fa. il
4 NPawulinlié wao inlé, Géndanli niue a

ké go ntyaga, nl’ezam’ edu. zi re réti, xe a
be pa mié nlue. NVagéndi wao. 1
A 5 Nava kéndié va igwéra_ ny'orowa. Wi
nligwéra ny’énlagom, alenda nlanla. I

6 NVagéndié V4 igomi ny’agwera nligwe- i

Y imari, aluunlié affidri goregore evilo {8, im
n’awulinlié wao inlé, Ezande zi kumauta |

nlue ¥énla owenja ward evilo fa? 4

7 Wawulinlié ‘inlé, kande zyel’ oma pa- i
nganla nla zue, Awulinlié wao inlé, Gé- i
ndaganli anlue ké go ntyaga, nl’ezdm’ i

edu zaréti,, zo be bango niue, HI

: |rh | !
if Kia

i )
L 92 MATIU, :
Fi Hie 8 Gw’ayili owenja onlivi wi ntyaga a- |
a wulinli nyongo yé inlé, Veli’ anlaga, ka |
ti pa wao ipa, vakilia gor’ anluunla agénda

i gor alonga. ,

ti | 9 Ndo ¢gw’aVienli wao, wavakilt jana

ee 4 va igomi ny’agwéra nVigwér’ imiri, w’a-

ii wangi om’ edu fura.

a 10 Ndo gw’atienl alonga, w’avikili inlé,
i wi be binga viaganlo, ka wi ké banga

Vi, i) om edu fura.
i He 11 Gwawangi wao, w’azyazyi gor’ oma
| nivi nugo, awulia inlé, |
ii 12 Anluunla winla w’ajanj’ igwér’ iméari,

| i ka wé pange wao egalanli ga zne_y’asi-
i ndin!’ iroaila ny’owenja nii mpio. |
th 13 NVayivirié awulinli? ofari gore wao |
i i inlé, Ndeg’ wamé, m’pa dend&é mbe; o |
ig panganla nla mié fura? :
| 14 Wang’. iya, ka dubua; mi ajivira
a ponluunla winla ga we. |
Te 15 Zye reti gore mié go denda nte ta- |
ae nda mié€ nli ydmi yamimé? ge intya nya |
i nyi rive, kande mi ar’ ombia? )
i 16 Yenla anluunla wi be donga, nValo-

We | |
a .ae es ; i
| EWGONJO XX. 98 i
nga ké wi be nuunla; kande awenge wi bi
re fwelio pa, ndo awéwa wi re pinjo pa. |
17 Gwiavandi Jisu go Jeruselém, awang’ 1
igomi ny’inléngi nlinléng’ imbanli, wae - i
anka go mpanla, awulinlia wao inlé, i
18 Vonlanli, azue panda go Jeruselém, a
nl’Onwa w'oma e be kotizo gor’ iminisé i
impolo nViréndisi; wao ké wi pe ogara i
| gw’ ijuwa, a
ae se) a a ES 2 i
| 19 Anlazié gw’anlanga go syélio, ula go |
; syiwo, nia go banlio go krasi; ndo ntyu- |
gu yi utyaro gambeénie atongwa. |
20 Egombe mé aVienli gore ye ngwe i
| . vz 4: f vy pi a
yawa wi Zébidi, nlawanli we, alov’ a- i |
: katala, a¥ambie ndaga. |
5 {hah
| 21 NVawulinlié ye inlé, Ezande zi belo |
| nda? Awulinlié yé inlé, Zomb’ inlé, awa |
s Sy a . tN a
| wami winla a¥anli wi ga loanle- tu, oma- 1
1 * ‘“ an Rey. = eo el n aA ii
| ri govi wa onlomié, nl’omari g’oga wa i
enyantwé gw’inlanga nya. a
f ’ nese z : aU a
22 Ndo Jisu ayiviri ‘awulia inle, Anlue i
| pa mia nte bambia nlue; anlue ka jang?
‘ sad
: . ‘ > ane ie Santiago. ran fe
ingongo nyi be jango mié, aVaptaizo nl’ a
bapiaiza si be baptaizo mié? W’awulinhe a
, | i
:
: “|Ny

D hia

1 4 MATIU. |
iii inlé, Azue ka jalie. |
bf | 23 NVawulinlié wao inlé, Anlue be j&-
Ht ng’ ingongo nyam, aVaptaizo nlibaptaiza |
i si. be baptaizo mié; ndo go doa’ tu g’o- |
a) ga wam onlomié, nla g’ogd wam_ onyant- |
1 i we arang’ iyam go pa, kao gore wao w’a- |
hi gekizio yo nle Reri yam. |
| 24 Gw’ayagio igomi w’aVendin!’. awareri |
bi yao favanli. |
i 25 Ndo Jisu a¥eli wao gore yé, awulia |
He | inlé, Anlu’ avoro inlé, aga w’ anlanga wi

te ‘ penginia mo, nl’avolo wi tuminlia mo a- |
| He nyanga. | |
1 26 Ndo aloanlize yenla gore nlue; ndo

| | om’ edu o bele do’ ompolo gore nlue, e

| ga loanle nyongo yanli; : )
i 27 Ndo om’ edu o bele doa’ gw’ewonjo )
i , zanli, e ga loanle nyongo. yanli.
1 28 Egalanli g’Onwa woma e bia go ja- |
rae njinlo, ndo go janjinla, nla go p’eménla

a ze olandunlo w’awenge. |
ie 29 .Gw’alubui wao avila go Jériko, azo- |
| ngio nle nk&énda mpolo.
1 30 Vonla, apaku ambanli w'avegagi tu

Hikes

Li: 2 |