Citation
Diploma [granted to C. O. Blagden, 8 May 1933]

Material Information

Title:
Diploma [granted to C. O. Blagden, 8 May 1933]
Series Title:
Correspondence of Dr Charles Otto Blagden (MS 360895)
Creator:
Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen ( Author, Primary )
Place of Publication:
Jakarta, Indonesia
Publisher:
The Society
Publication Date:
Language:
Dutch

Subjects

Subjects / Keywords:
Asia -- Indonesia -- Daerah Khusus Ibu Kota -- Jakarta
Azië -- Indonesië -- Speciaal Hoofdstedelijk Gewest -- Jakarta
اسيا -- إندونيسيا -- دايره خصوص ايبو كوتا -- جاكرتا
Blagden, Charles Otto (1864-1949), orientalist
Blagden, Charles Otto, 1864-1949 ( lcna )
Spatial Coverage:
Asia -- Indonesia -- Special Capital Region -- Jakarta
Coordinates:
-6.2 x 106.816667

Notes

General Note:
Transferred from the South East Asian Department, School of Oriental and African Studies, 1977
General Note:
Dr Charles Otto Blagden was born the 30th September 1864, the eldest son of William George Blagden. He was educated at Dulwich College and at Corpus Christi College, Oxford. He was appointed to the Straits Settlements Civil Service in 1888 and held various administrative and judicial posts in Malacca and Singapore. He retired for health reasons in 1897. Returning to England he studied at Gray?s Inn and was called to the Bar in 1900. From 1910 he developed an academic career becoming Examiner in Malay at the University of London in that year. In 1917 he joined the newly-opened School of Oriental and African Studies as Lecturer in Malay Studies. He remained in the service of the School until 1935 when he retired as Reader in Malay Studies. At various dates he was a Vice-President of the Royal Anthropological Society and of the Royal Asiatic Society. His most important published work was (with W.W.Skeat) the comparative vocabulary of aboriginal races in Pagan races of the Malay Peninsula which appeared in 1906. Blagden also interested himself in Burmese studies especially Mon inscriptions. He died 25th August 1949.
General Note:
MS 360895. Box 2. Folder 0. Item 2
General Note:
Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen = Royal Batavian Society of Arts and Sciences
General Note:
The diploma was issued as an honorary membership of the Society
General Note:
VIAF (name authority) : Blagden, Charles Otto, 1864-1949 : URI http://viaf.org/viaf/15513790
General Note:
VIAF (name authority) : Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen : URI http://viaf.org/viaf/140801384

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Holding Location:
Archives and Special Collections
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
MS 360895 ( SOAS manuscript number )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
DIPLOMA

aar het weezenlyk geluk van Land en Volk, in alle Waersld-deelen, voornamenlyk afhangt van den bloei der Kunften en Weeten-

fchappen, waar door de Zeden, meer en meer, befchaafd, de voordeelen des Lands allengskens opgefpoord, en dus het algemeen belang bevorderd wor-
den, ZO IS T, dat zich eenige welgezinde lieden alhier hebben by een gevoegd, ter oprichting van een Genootfchap, waardoor

de Kunften en Weetenschappen, ook in deze verafgelegene Volkplantingen, mogten bevorderd worden, en het welk op den 24. April des Jaars 1778. tot

ftand is gebragt, onder de befcherming, en nodige goedkeuring van de HOOGE OVERHEID deezer Geweften, en de Zinfpreuke: Ten Nutte van het Gemeen.

Dan terwijl, ter bereiking van dit loffelyk doel, ook de medewerking en yver van andere welmeenende en kundige mede leden allernoodzakelykft

is, zo hebben de Dirigeerende Leden van dit Bataviaasch Genootschap, in hunne Vergadering, gehouden den 8s-cn Mei 1933

beflooten te benoemen tot Eerelid, het Genootschap, den Heer

waar van hem dit DIPLOMA, door den Prefident en den Secretaris van het Genootschap ondertekend, en met het gewoone Zegel bekrachtigd, ver-
leend wordt, niet twyffelende, of zyne zucht voor de bevordering van Kunften en Weetenfchappen zal ook de heilzaame oogmerken van dit Genootschap
met yver, poogen ie bevorderen.

X

Gegeeven te Batavia in de Vergadering der Dirigeerende Leden van het Genoot-
fchap op den 8 Mei 1933.

En uit aller Naam.

Prefident.Secretaris.


Full Text