Citation
अबको हाम्रो बाटो

Material Information

Title:
अबको हाम्रो बाटो
Added title page title:
Our way now
Creator:
चौलागाई, हेमचन्द्र ( Author, Primary )
Cholaga, Hemchandra ( contributor )
Place of Publication:
Kathmandu
Publisher:
Annapurna Post
Publication Date:
Copyright Date:
© 2015, Annapurna Media Network
Language:
Nepali
English

Subjects

Subjects / Keywords:
एशिया -- नेपाल
Asie -- Népal
Earthquakes of 2015 ( SWAY )
Nepal Earthquake, 2015 (April 25) ( LCSH )
Nepal Earthquake, 2015 (May 12)
Earthquakes ( LCSH )
२०७२ का भूकम्पहरु ( SWAY )
Earthquake impacts ( SWAY )
Earthquake damage ( LCSH )
भूकम्पका प्रभावहरु
Genre:
Newspaper report ( SWAY )
Temporal Coverage:
20150425 - 20150521
Spatial Coverage:
Asia -- Nepal
Coordinates:
28 x 84

Notes

General Note:
Funded by GCRF (Global Challenges Research Fund) through AHRC (Arts and Humanities Research Council), Grant number AH/P003648/1, as "After the Earth's Violent Sway: the tangible and intangible legacies of a natural disaster", Dr. Michael Hutt, Principal Investigator.

Record Information

Source Institution:
SOAS University of London
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
SP150521Z2 ( SWAY item number )

Full Text
= कि = 7 en ERED EEE EEE ee LS LL LL SL चा _ “= कक हा = १ o =

Ss SR A IE a SL ET LT Ee
विचार बिहीबार, ७ जेठ २०७२ । 11109500), ।॥0। 21, 2015
| )
il itt १,
म oe CE: x | A) i SG Cy

अबको हाम्रो बाटो

नीतिनियम तथा कार्यान्वयन
वै शाला [२ गते गएको भूकम्प र्यान्वयन तहमै सम्पूर्ण
प तथा © ) त
कारण सम्पूर्ण गइरहेका परकम्पनका म्पूर्ण सरोकारवाला
वातावरणमा म्पू्‌ नेपाली त्रासपूर्ण uf SU gta sag tia | aie
perenne सम्भावित ठूलो खतरा |. Ses म 0 नि 00 पक्ष एकाकार
आकलन गरेर उसित बनिरहेका का 1000 ee 7 ae हुन जरुरी
त्यसपछिका देशमा गएका छ्न्‌। ee pee a BB LEELA TEEPDGE Ee
गएको 1 परकम्मन अध्ययन भूकम्प तथा म ८ fo EGE E tiie ee: GEE Gee UAL PEVER ENS,
i : IESE GEES Cae ee ie : AEC ee eee ROSE IMT: SRE
एका भूकम्प तथा नगर्नेहो भनेहालै | | z ॥/ 2 ee RE tig zy ey a a etn bi age TLE Den आवश्यकताभन्दा
पराकम्पनले त्यसबाट ) ॥ क [eh ro Lp i : Pa Gage a ASE GH Wipes ord
सिर्जित a Tire ३: 2b Sie oe Se ५० ०४१ LILI टु तथा
गाको लगभग उस्तै तरंग त ma ) gah Xp -— = WA, Lip £ ene gee leat aaa 1 इँयले बने
Ws } eH oo Oe Naa ys 22: टु 2 ॥ Vy me Pe hy ७१ ase . ७ ४2 ee?
ठूलो अर्थ हो अब वैशाख १२ को म: es 4 Vom Se kG हक [की रहेका भौ
4s | ow os 2 क ८ ५ Bis Ne » 4 Oe tt aS
बगी भूकम्प जान सम्भावना न्यु भन्दा ॥ \ ae A 20 “we Ye Va । NG’ LHEY: Ge ra यसलाई प
ष्ट भौगोलिक छ। तर रै fe CB mB es Ses Mg Z| DEN 5 सकिन्छ। यसक
१ जि GI 4p! yd [21 Ai गध ( ०००१ १ “पर 4 ७ Zs, « ] २ सक
कारण नेपालमा गोलिक अवस्थितिका | VSS rm NX a i” Gane A ga ea Lee, tie ae .। सरलदेखि जटिल
जानसक्ने 1 जुनसुकै स्तरको का Be Br > HA aa Z| Ge. लदेखि जटिल
सक्ने सम्भावनालाई ठूलो भूकम्प र OA ee EEE AY; LEG) eA} गर्न सकिन्छ। यस
नकार्न सक्दैनौं भने हामी कसैले पछ \ C3 g Be < » ५ ES EGE = ea SES CEL, (eo टर 2 oy? Zs 43 ee} ग्ह्का स
किसिमको प्राका त्यसैले अब हामीसँग पनि ८८९ र दकल? tae lr Cy; as भौतिक
विकल्प छैन। विपत्तिसँग सहकार्य गर्नुको Qe la io ie ef त्यसैले बाँकी 2:
NS ett ge sn > ro COE ff “ -
age ie (lle ws Me, ff T |
i Rice ok Bip Bren Ry TES pee ०००८ %// सरचनामा
र. To ta ge : (४ mati भूकम्प
PEG Dp SG oe Li yagi ty Y [वश्यक सरचन
CLE YE? Be VM LLL % ee भौतिक सं
the VERS ०422: YES: LYE क सरच
LIES AEG RES 9 a 4 १०१२; ZS i गर्न प्राविधिक वि
(SoM ee “ne iy ४१४१ , ;: ४: ७ T faa F
Cae, LEE है ५
ME. | त्यसका लागि औ
निकायको व्यवस्ष्ट
बालुवा, सिमेन्ट

a LRN GM | टु चलाइएका ।वध्ाटाव, ७९८1010 ४५९२
डा. हेमचन्द्र 7: er । eee । १ oy. गर्नसक्नेसम्मको अख्तियार दिनुपर्छ । किनभने
चौलाणाई र म कक: | | figs ig erg आवसीय भवन व्यक्तिगत प्रयोजनका! लागि
2422 | BEL ee ८छर७2)- निर्माण गरिएको हुँदा विद्यालय तथा
sina | Rg. } N अस्पतालको लागि प्रयोग गर्दा बढी भार प्र्न गई
रट | Toa Ls भूकम्पीय जोखिम बढ्ने हुन्छ।
अब्र राज्यका तहबाट हस
मूलतः २५४५ सालमा उदयपुरलाई केन्द्रबिन्दु अवस्थामा पनि मानवीय क्षति नहुने खालका प्रभाव सात गुणासम्म बढी हुने विभिन्न तथा तरलीकरण नक्सा तयार पारी त्यसक्‌
बनाएर गएको भूकम्पले पुग्याएको जनधनको हुन्छन्‌। यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अबको ध्यान अन्य प्राकृतिक प्रकोपभन्दा अध्ययनले : देखाएको छ। त्यसैले भौतिक समुचित सम्बोधन हुने गरी भवन निर्माण (संहिके-
क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै नेपालमा भूकम्पीय वर्तमान संकटको उचित व्यवस्थापन तथा भावी भूकम्पको असर संरचना रहने जमिनको अवस्थाको उचित परिमार्जन गर्नुपर्छ। अहिले सञ्चालन भइरहेको
जोखिम न्यूनीकरणमा केही काम भएको पाइन्छ। भूकम्पीय जोखिमको न्यूनीकरणमा नै रहनुपर्छ। = अध्ययनपश्चाट भने हाम्रो ध्यान भावी संरचनामा भवन निर्माण कार्यलाई यथाशक्य छिटो रोकी
बल्कि त्यो प्रयास पर्याप्त नरहेको दृश्य जगजाहेर वर्तमान संकटको, व्यवस्थापनको लागि हामीले बहुआयामिक हुने हुदा त्यस केन्दित हुनुपर्छ। त्यसका लागि नक्सांकनदेखि सर्वप्रथम भवन निर्माण गर्ने कालिगढलाई
छ। २०५१ सालमा भवन निर्माण आचारसंहिता भूकम्प प्रभावित संरचनाको यथाशक्य चाँडो खालको विपत्तिको प्रभाव इन्जिनियरिङ डिटेलिङ तथा गुणस्तरीय (म्यासन) देशव्यापी रूपमा तालिम
बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अरू १० वर्ष वर्गीकरण गर्नुपर्छ। खाल q प्रभाव निर्माणसम्म विशेषज्ञ प्राविधिकको सल्लाह लिइसकेपछि मात्र भवन निर्माण सुचारु गर्ने
कुर्नुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छलंग छ। (क) केही नगरी बस्न मिल्ने संरचना, (ख) कम गर्न विशेष कानुनी लिनुपर्छ। हामीले बनाउने साधारण किसिमका व्यवस्था कानुनीरूपमै मिलाउनु आवश्यक छ।
नेपालका केही नगरपालिकाबाट सुरु भएको सामान्य मर्मतपछि बस्न मिल्ने संरचना, (ग) आवासीय भवनका लागि भवन निर्माण साथै, सबै नगरपालिका तथा गाविसमा भवन
भवन निर्माण आचारसंहिताको प्रयोग हाल विशिष्ट मर्मतपछि बस्न मिल्ने तथा बस्नै नमिल्ने व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गर्न आचारसंहितामा रहेको साधारण नियम नै पर्याप्त निर्माणसंहिता कडाइका साथ पूर्ण खु
देशका सम्पूर्ण नगरपालिकामा अनिवार्य गरिएको गरी चार तहमा हाम्रा भौतिक संरचनालाई हुँदैन । किर्नाके बाढीपहिरो हुने हुँदा सिभिल इन्जिनियरले नै त्यस्तो मापदण्डविपरीत बनाइएका तथा । पुराना
छ, तर इच्छाशक्ति तथा दक्ष प्राविधिक वर्गीकरण गर्नुपर्छ। क र ख वर्गका संरचनामा ७ संरचनाको अनुगमन गर्न सक्छन्‌। तर तीन संरचनाको रेक्ट्रेफिटिङ गरी भविष्यमा हुनसक्ने
जनशक्तिको अभावमा यो प्रयास केवल देखाउने भएको क्षति सामान्य खालको हुने' हुँदा त्यति आजणलाणी जस्ता विपत्ति तलाभन्दा ठूलो भवन अन्य ठूला-ठूला भौतिक भूकम्पीय क्षति कम गर्नुपर्छ। |
माध्यम मात्र बनेको छ। ठूलो समस्या रहँदैन तर ग वर्गमा रहने संरचनाको भूकम्पकै १ संरचनाको निर्माणमा भने गहन संरचनागत अन्त्यमा, अन्य प्राकृतिक प्रकोपभन्दा
हाम्रो देशको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भएका सबालमा भने अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति जरुरत भूकम्पकै कारण पनि सिर्जित “विश्लेषण (स्ट्रचरल एनालाइसिस) जरुरत पर्छ। भूकम्पको असर बहुआयामिक हुने हुँदा त्यस
नीतिनियमको सफल कार्यन्वयनका लागि ' पर्छ। यस वर्गका संरचनाको ९ रेट्रेफिटिङ गर्दा भइरहेका हुन्छन्‌ । त्यसैले अझ यस किसिमका संरचना: जस्तै- विद्यालय, खालको विपत्तिको प्रभाव कम गर्न विशेष
हामीले कहिल्यै जिम्मेवार बन्ने प्रयतल गरेनौं। लाग्ने खर्चको आकलन गरेर मात्र उपयुक्त छ हस्पिटल, अपार्टमेन्ट, सपिङ कम्ल्पेक्स“जस्ता कानुनी व्यवस्था गर्न अब ieee
हामीले सधैं राजनीतिक पार्टीका नेतालाई गाली रेट्रोफिटिङ प्रविधिको छनोट गर्नुपर्छ यसका अब नीतिनियम तथा भवन निर्माणमा विकसित देशहरू भवन हुँदैन। किनकि बाढीपहिरो, 2009 154
गर्नमै आफ्रनो सम्पूर्ण कर्जा खेच्यौं, तर आफ्नो लागि देशमा उपलब्ध सीमित प्राविधिक कार्यान्वयन तहमै सम्पूर्ण निर्माणमा भएका व्यवस्थालाई पनि प्रयोग गर्न विपत्ति भूकम्पकै कारण पनि सिर्जित भइरहेका
कर्तव्य तथा दायित्वबोध कहिल्यै गरेनौं। - जनशक्तिलाई देशव्यापी रूपमा परिचालन फीर्यान्वयन तहर्म सम्पूर सकेमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न अझै हुन्छन्‌। त्यसैले अब नीतिनियम तथा कार्यान्वयन
अरूलाई एउटा औंला तेर्साउँदा बाँकी औंलाले गर्नुपर्छ। आज अधिकांश नेपाली अ आउन सरोकारवाला पक्ष एकाकार सघाउ पुग्नेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षको तहमै सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्ष एकाकार हुन
आफूलाई गिज्याइरहेको हेक्का हामीलाई कहिल्यै लागेको वर्षाको कारण त्रसित छन्‌। कस्तो ठाउँमा म ध्यान जान जरुरी छ। ' जरुरी छ। |
भएन | भएका भवन निर्माणसंहिताको पालनामा बस्न मिल्ने हो, सोको पहिचान गरी बस्ती बस्न हुँन जरुरी छ। यसपालिको भूकम्पले धेरै पिलरवाला घरको अहिले आइरहेको भूकम्पलाई पूर्वसंक्रेतका -
»सरकारी:निकायको आँखा छल्न पाउँदा आफैँदंगः , मिल्ने"ठाउँको,छनौटका-लागि:देशमा"उपलेन्ध > em ATE । (इज, फिल "वाल ) "मार क्षतिशपुयाएको "रूपमा लिई आजैदेखि आवश्यक ;तयासैमा
"पन्यौं। 'तर “त्येसको/तीतो अनुभूति अहिले: विशेषज्ञ-प्राविधिक्षलाई"जिम्मेवारी: दिनुपर्छ ST _ छगअबस्था छम-महिलेमबिमः क्या: प्लिरु तयार “जुटेमा भविष्यमा आउन सक्ने यस्त“खालका
गइरहेको प्रत्येक, भूकम्पले गराइरहेछ। सबैको संयुक्त प्रयासले मात्र यस्त किसिमको गरिसकेको छ। देशको विभिन्न भागमा भएको गरिसकेपछि मात्र गाह्रो लगाउने भएकाले फ्रेमको जोखिम अवश्य नै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ
नेपाल, भारत, पाकिस्तान, टर्की, हैटी, चिली संकटबाट देशलाई पार लगाउन सकिनेछ। भौतिक तथा मानवीय क्षति हेप्यौं भने कमजोर बीचमा रहेको गाह्रोमा (इनफिल) समस्या त्यसका लागि विभिन क्षेत्रका तक
आदि विभिन्न देशमा गएका भूकम्पले देखाएको के गर्ने? भौगोलिक बनावट, प्राविधिक परामर्शविना आएको हो। त्यसैले अब बनाइने भवनमा त्यस्तो प्राविधिक जनशक्तिलाई देशभित्रै काम गर्ने
निर्विकल्प सत्य भनेको हामीले बनाएको अब गर्ने : बनाइएका संरचना तथा कम गुणस्तरका असर हटाउन उपयुक्तसरल प्रविधिको व्यवस्था वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जोखिम
कमजोर संरचना नै भौतिक तथा मानवीय कुनै पनि क्षेत्रमा भूकम्पीय प्रभाव कति हुने सामग्रीको प्रयोग नै क्षतिका प्रमुख कारण बन्यो। भवन निर्माणसंहितामा राख्नु अनिवार्य छ। साथै व्यवस्थापनमा अध्ययन ere
क्षतिको प्रमुख कारण हो, जसलाई हामीले भन्ने कुरा संरचना रहेको ठाउँ र भूकम्पको त्यसैले आगामी दिनमा संरचना निर्माण गर्दा केही पिलस्वाला भवन सिसा फुटेजसरी व्यवस्था मिलाई भूकम्पको तथा
गम्भीर रूपमा लिएको खण्डमा भूकम्पीय क्षति केन्द्रबिन्दुबीचको दूरी, हामीवरिपरिका दरार, कमसेकम माटोको परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। झयामझुरुम भत्किएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने भूकम्पीय क्षतिबाट बच्न आवश्यक सं
न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसरी भूकम्पीय असर हाम्रो संरचना रहेका जमिन तथा संरचना त्यसका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी ती संरचना निर्माणमा न्यूनतम इन्जिनियरिङ निर्माण गर्न सकिन्छ। राष्ट्र लागि ,
कम गर्ने गरी बनाइएका संरचना नै बनावटको प्रकृति, भूकम्पीय तरंगको आयतन निकायबाट देशको विभिन्न ठाउँको माटोमा मापदण्डसमेत पूरा नगरेको अवस्था छ। जस्तै- आ-आफ्नो ठाउँमा रहेका नेतागणमा
भूकम्पप्रतिरोधी संरचना हुन्‌। यस्ता संरचना तथा समयाअवधिसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले पर्नसक्ने भूकम्पीय प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यकताभन्दा सानो पिलर र पिलरभन्दा ठूलो स्वाभिमानका साथ देश र जनतालाई प्रेम गर्ने
निश्चित तहसम्मका भूकम्पका तरंगले कुनै असर भूकम्पीय जोखिम ठाउँअनुसार फाक-फाक रहने आवश्यक छ। कडा मायेको तुलनामा नरम तथा बिम, कमसल बिम र पिलरको जोर्नी, कम भावनाको जागृत गर्न सकेमात्र पनि यो शोकलाई
नगर्ने तथा अलि ठूलो खालको तरंग आएको नै भयो, जुन हालै गएको भूकम्पले पनि उजागर कालो माथेमा बनेका संरचनामा भूकम्पीय गुणस्तरको रोडा, बालुवा, सिमेन्ट शक्तिमा बदल्न सकिनेछ। |
१
— SAGE hie to et tee A PERE Oe oe, ono Rae ra Ma eee sn =per. Sa en aamcons —_ a — . ५०५७ -
०८फ/| पोस्ट बक्स नं. २३७८१, कर्पोरेट टावर, तीनकुने, काठमाडौं, नेपा ॥। पैला लक प्याप GA: Ghee ee
ae anes LEA EE PE aL OL BRS PERE UE Aes eg Ce ORR UENENG COREA NC ENT WRENS SUR SRN,

Se, dv) A
+. s छ Jf , “११५; 7 yf A a
- १ नी Pw हा i लेल) to A “sf o १:
a a, 4 हि & न ७००४ "A 7 cas
कु हँ छ ७ क्र 2०, > 7 a
Se GE as ae CELT gat ee
7: हँ त , (+ A “> f. - “44 4 a
० क ५ te ॥ ° ॥ 4 ०) oA a” ४, कु, ‘494 2
7 Le Ah AY ee ow on 7 हु (24 " “4 १७ ४,“ “000/ Le SL La; 5 4
a “ps a oe ee) ४? 2 . 0 < ~ : हा 0 तह रप 007 ste
ae af त १ ११८ fo’ "Tia CE zy 5 > , J ० ७७0, OY “१ , Y ue
s SL OLE GS > 9 | (ee Zo ८
॥ “४ CS ae AE AAG LOO f ००१: ४ ० 4 7. , ee a 7 oe ७
: क हँ e % ge “7 oe FY A ९; Yo AA / ८ छ / "2 : 7 हु of : 6, 9 ve
’ ७ नर "७ छ » ,१५/ ०७०० ७१ "४70. ०. 2४१ १०" a & 22 AY sim , oi" : 7 af “A 5 cs :
» ७ हु "PSs Oe ae छ त छ र हर “J
EF PE MLAL ८? ७११४” of Ligon; ५ “A १४१८: हक, ool ees ॥ y 6 , of ;
- A ly _ १” /“ 2४, द्‌ v ७ vs , ‘4
7 Pr ०४ i+? 7 - १ fs aA WAS AA P ११2 र हि हल» डु oe ४ wa - ,
Soe Caeyy no, oom ११११ Monte > a 2 हु १) ०१००
se AS! S, ee Ve ie ie / LG, ७ o> i. हु “ ”
रि “:०१%:४४%४४%:: GI Tiga Gres» ae oN ‘ tA
| Ks Le ॥ Sarg Se ty 222 ४2 Ye 7) mt 0)
}e itor OM Lbs geod : Cee ZA . oe
p 8 4a) AL Ge! Pr os S46 Vf a त Za Os Sg Oey ZX
a छ छ छ ०७० ५0 ७? नही aw " yee “a a ak |
i tay ९ ७०” hee 4 2 “
| * । 0 Mg ha क . > $ : / । ०" Ze, “०००० )" “9 ।
न - > GY sd. C pia 9 7 2) oy 22 ११ कु ) ७ f ~*
०५ yy) 2; ही ४ Oe . s a wt f —— // 221 ie AA 2४ F A ०७ हौँ । i
) < +», ) ' a ky , ७ Va Gy र ००० >".
4 ६ yA ri A - "2227 A ww Pn ०० ७ oh On a
4 जति ¥ Sa ares , हँ a | 7
3 a pins Y 2८:२९: CI |
ay No on ER OE) ay ११: ie et
fe Bp ९2 eee. eee “EE 2९०४:
7. !) pe ००,०३८ ०4 ०४०" ०४, Jie “7000 टर “fe KAA
क» 4 ‘kota se wo aA lon “4 Se “0 06 4 oy Ose
af ae Jo ts See छ Le ae eG eg Ne
७ os a ही | oo छी ही / | १ 0 “ ‘ r छ Fe A हँ
4 हे | > ७0७ ee 2. | |”. a yy LA he ey 7 “५४ ६ ही 7 ie Se; ore, yh a7 4» (AZ eng —, Ey ८/ Tie Lips 77 VA; i
. | त) in ne > efi हँ ८ wey “ ES os ६५2 । “पेटी त AE |, hh hie Ae GG! G ४१४९
os a y त ७ हि ॥ हु ति 5 Se iP 5 Ps ’ . p
¥ 4 : (१ = Pn लक “2 7) छ FE १“ 9 A 4 | | ¢ fr 7 ) tee Ne : ।“। | 44 ‘2 4, (PAE, a | a
7. i “tf पुनह 4 s Zz [ 2? es Jt AS a 74 tc | fy AZ ९ ०] Se हँ "१०१४", - eA | ee
. 4 oo पनि SoM {> 2 । a ४1०८] | oe) ०१४१ " a io १ "हर /, ०१ Ai Nh
). G क) aye) 4 ५८2 क | 72” ति -- हँ =F यि “| 4 ॥ त J छ 0 र ७ टि हु
oh cee J mop ee Ne COLL,
< ins a” oe A ११0 ट्र्र ee “fo ie uF ry S gl A Gf Sify ae) 77
| ee vind कट ४) ae ; १ 224 2५१४ oe १" Bees 4 AZ _ SSS हँ oe ba a he. | प्र
B ७. Sse we elon in | MORES, Sf) ig y Loe,
) 4 a9 र १ 0५ क) - - of 2 त & छे ७”, o yj ; हर नि ही ०७? |
i 97" ७०७० र ० क ० त १७०, ~~ swe छ” Ls - “Vrs 4 7 c=. हो” हा a
oa: गै EINES AN CODY AE. SOLA ae GG Ges yi LE lta Mee CZ ७;
ae eo", कोल १ ७0” कु त रौ Be e oa क्र ७, pf fs हि
लल नै १७. “ve, की त नट ५ Ps eee त्र Ce Cr, Id orf "Sp ae हु त. त Ae ees f
eR ) 220 CVE fc EE थु: “7 Gee Y :
० फे eee, A. FO 4 ०७३४ 100 छ 4109 हुल anf vss AP, Ts A,
< Biya 7 oN a mens Oe Tad BL a ae he: र
we om, eS oo ae A” ० ४०:०४०.०४०० 7 it ४0 oy » m
> “०/%०/४ ८ “24 ० Site ae va Ik ay /
\ ९४:००, eo het GMI
Vote. ११४० ti Cie te.
' 3 Lee PA eal SION. Ne Decree ॥
2 ae" ee . 4; on i RP : YS त हँ दी दि if
oy Fad | /७ To a 2११० J ee J a “ NF IAS 4,
NO (ft fe ho et ey, aa “0 ११) * छ ne Ahh १०५ (ha
x SX MALLY 4222: i ae 3-0 . “र LIE EE रि ७
हु NI > Awa a tpt - ray SIAL LS 4 Lah hyp
< \ ADS SA KG 2१: ASL LIE
, “00९७ बन)” 4 ae ति a de dd A jg
१७. NESE i ate we YES ig pig ties
५५०० ५ “Le Jo छ Sk Am लि “sa LT fe tne St XD Se Me हँ 001 हँ 00" MZ c
२५ कै कै Sts Py" 07 a Se शी हँ १५ क त A “2” Oe हँ दर ०"
CHAIR ee ts ee ae WO Le , SLE TE “A »
Se A tel o: Lg! १ ८०:०११::१::९::
"९५ et hf PS y ‘LP. > aes Ae ७० wf 4
ae त 2 १४०४०४०००%१ a ee Pt he Spe te 2“
ALOE Of fe, WLLL
eI i te, कै. Ss oS» yy . y त ed Ae. MP So .
०7 702 oie a a A हु As LE ८ तँ
. ee ‘Ans to रे A a is & £7, | 7 J / हँ हु?” Ja” og
५ फक कर, GS ge a es Lf a JA fe, gf)
PED Yo fie Ge ae
CED Sy og alee
Lie AS If. ee VR AL JASE
CO Le 2020:
“2१०4 eet jee (ha Sf. 5 7
“Pe ॥ ७ छ - a ry we a - क fA — 7
\ VOILA AS, Sg a CLS a ८
Ce AGE, ee, CAD, ु
छ » ना a a Poe “ ०0 ef sf
AXON SAL dip (ge ogg
} wn . 42 हली ss 7 ४ हिट, at ,! हँ. क ति A :
4 0 0000 कै sed hl "० १४ ००० पु
“Cae १४०7: Cre 0 MEY टि
० Oe eee पि “नु,
4 yf ‘“ पु कुरि iy १ /० क ॥00 ॥ + Auld , हु
ee NN ae नट) , '
| CEB a ८४: -
Lg oe 7. PPL EA Ady , Ors OP é?- हँ
"मयुर LRM ON
DGS IAEA ODF on Xe:
७०40 O45 Ss 4 Cit 4
गर "FF _*. छै १ ते) दि हु 2 0007 कि ०" . y
a DEG gaa Shee ae |
क 'प्रे AP ४ “ ०, ॥ oy : 72 त J : हु » छ :
“tas & ८,०१४ Wee Te ८ 4 4 ley
ol Rae ae sl ae a
‘ XFL SSP "०
० पै | | तँ, a al हु)

we ea Py:
Ft OVA ee
ogee Ae

आवश्यकताभन्दा कम डन्डी आदि । Aral, ढुंगा
तथा इँटाले बनेका संरचनाको अवस्था झन्‌
कहालीलाग्दो छ। यहाँ बिर्सनै नहुने पक्ष भनेको
बाँकी रहेका भौतिक संरचनालाई के गर्ने भन्ने

गर्न सकिन्छ। यसरी सबलीकरण गरेर पनि बाँ... ./
रहेका भौतिक संरचनालाई नयाँ बन्ने
संरचनाजस्तै भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ।
त्यसैले बाँकी रहेका तथा अब बन्ने नयाँ

त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र अनुगमन
निकायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसलाई इँटा, ढुंगा,
बालुवा, सिमेन्ट र रडलगायतका सामग्रीको
गुणस्तर मापन गर्नेदेखि आवासीय भवनमा
चलाइएका' विद्यालय, अस्पताल आदिलाई
a गर्नै सक्नेसम्मको सिफारिस
गर्नसक्नेसम्मको अख्तियार दिनुपर्छ । किनभने
आवसीय भवन व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि
निर्माण गरिएको हुँदा विद्यालय | तथा
अस्पतालको लागि प्रयोग गर्दा बढी भार प्र्न गई
भूकम्पीय जोखिम बढ्ने हुन्छ।

अब राज्यका तहबाट जमिनको भूकम्पीय